Насловна » Архива » Конкурси, огласи, тендери 2018.

Конкурси, огласи, тендери 2018.


ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 7/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.12.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.10.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.10.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.07.2018.

 

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.07.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.03.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.02.2018.

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 179/2018)

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка - 23.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 05.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УСЛУГЕ УНАПРЕЂЕЊА И ИЗРАДЕ НОВИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ БАЗЕ ПРАВНИХ ПРОПИСА
(БРОЈ 174/2018)

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка - 15.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ TOYOTA, LEXSUS СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА
(БРОЈ 94/2018)

 Преузмите документ Конкурсна документација -15.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 17.08.2018.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 180/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.01.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.01.2019.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 181/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.01.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2019.

 

НАБАВКА СЕРВЕРА ЗА КОМУНИКАЦИОНЕ СЕРВИСЕ
(БРОЈ 171/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

 

НАБАВКА COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(БРОЈ 166/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2018.

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 160/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 141/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 15.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 148/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2018.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 161/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 04.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 04.12.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРАЉЕВЕ И КРАЉИЧИНЕ ВИЛЕ У ТОПОЛИ – КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ
(БРОЈ 156/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 31.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.12.2018.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 140/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.12.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 147/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.12.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА БР. 22-26 И ОСТАЛИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 137/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 12.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 05.12.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 131/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1-26.10.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1- 26.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 29.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 29.10.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 2 - 02.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 02.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.11.2018.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - STORAGE
(БРОЈ 146/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 08.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2018.

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 130/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 10.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 6 - 22.11.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 136/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.09.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 01.11.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 133/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.09.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.11.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТИМА ДЕЧАНСКА БРОЈ 8 И ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 129/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 21.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.09.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 27.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 27.09.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 28.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 28.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 05.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 26.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 26.10.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЛАТОА ОКО ВИЛЕ ЗЛАТНИ БРЕГ – I ФАЗА
(БРОЈ 104/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 02.10.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 123/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 23.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.08.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВИЛЕ У УЛИЦИ КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА БРОЈ 75 (II ФАЗА) - КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ
(БРОЈ 122/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 17.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 20.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 113/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.09.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 117/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.09.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 106/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 15.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 27.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРАЉЕВЕ И КРАЉИЧИНЕ ВИЛЕ У ТОПОЛИ НА ОПЛЕНЦУ – САНАЦИЈА КРОВА НА КРАЉЕВОЈ ВИЛИ
(БРОЈ 103/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 02.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 07.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.09.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 09.11.2018.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 102/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2018.
 Преузмите документ Табела за пријем понуда - 10.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П3 и П4- 04.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 - 07.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 - 11.09.2018.

 

НАБАВКА РАЧУНАРА - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 09.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.09.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 67/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА – ЕВРО ПРЕМИЈУМ, БМБ 95 И ЕВРО ДИЗЕЛ - по овлашћењу Министарства за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 29.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 29.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 29.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4- 29.08.2018.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 86/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-28.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2018.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 73/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-20.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 101/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 06.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 13.08.2018.

 

ПРУЖАЊE УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 111/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 15.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ РЕСАВСКА 24
(БРОЈ 97/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.06.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 22.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЧЕТВРТОМ СПРАТУ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 74/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 71/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРЕС САЛИ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 78/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 11.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 10.12.2018.

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА- ОПРЕМЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ОБЈЕКAТА
(БРОЈ 49/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-21.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-22.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 18.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 15.10.2018.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-11.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 1 - 02.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 12.07.2018.

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 59/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 04.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 04.06.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.07.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 43/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 17.07.2018.

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 50/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 11.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 25.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 39/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -10.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 19.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка п3 - 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 15.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 15.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 19.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 28.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 11.07.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 28/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -15.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -15.03.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 23.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 23.04.2018.
 Preuzmite dokument Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 03.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 26.07.2018.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ И ДАКТИЛОБИРОЕ
(БРОЈ 62/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 23.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 02.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 04.07.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ, СМРЗНУТЕ, РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 54/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 07.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 25.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 36/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2018.

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 40/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.03.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације -23.04.2018.
 Preuzmite dokument Измена и допуна конкурсне документације - 23.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -23.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ
У УЛИЦИ РЕСАВСКА 24
(БРОЈ 48/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 25.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 26.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 15.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 28.05.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 33/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
(БРОЈ 37/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -19.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2018.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА
(БРОЈ 27/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -15.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -15.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 10.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 10.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 22.05.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 26/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -14.03.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 12.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.05.2018.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 22/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 15.05.2018.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 20/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 19.03.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 19.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2018.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 21/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2018.

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 14/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 09.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.05.2018.

 

НАБАВКА COCA-COLE И SCHWEPPES-A
(БРОЈ 16/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 19.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2018.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -01.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 09.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.04.2018.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2018.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 09.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 26.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 26.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 04.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 05.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 05.04.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.01.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 02.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 05.02.2019.

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2018.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 14.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 14.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 23.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 23.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2018.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА УСЛУГE РЕДОВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 185/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА ,,LABOR STRAUSS”
(БРОЈ 184/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.11.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 07.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 07.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 182/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2018.

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ-STORAGE
(БРОЈ 162/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА У СЕЗОНИ 2018/2019
(БРОЈ 175/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.11.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 16.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2018.

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ И УРЕЕ
(БРОЈ 158/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 10.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.12.2018.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА АУДИО СНИМАЊЕ У ПАЛАТИ СРБИЈА
(БРОЈ 176/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.12.2018.

 

НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 170/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.11.2018.
 Преузмите документ Обавештенје о продужењу рока - 14.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКО - КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ (РОТАПРИНТ, ХАЈДЕЛБЕРГ, БОРГ, МАКСИМА...)
(БРОЈ 167/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.12.2018.

 

НАБАВКА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 168/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.11.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 163/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.11.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 108/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1-26.10.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1- 26.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 20.11.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДВАЈАЊУ КАБИНА ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ – САЛА БЕОГРАД
(БРОЈ 152/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 08.11.2018.

 

НАБАВКА АУТОКОЗМЕТИКЕ ЗА ВОЗИЛА
(БРОЈ 157/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.11.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА У СЕЗОНИ 2018/2019
(БРОЈ 155/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 26.10.2018.

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 149/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 145/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 08.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 08.11.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 150/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 05.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГE ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊA МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊA ФАСАДА
(БРОЈ 139/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.09.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.10.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКЕ И КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ ДУПЛО
(БРОЈ 127/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.09.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ТИПА “SIEMENS”, ТИПА “PANASONIC” И ОСТАЛИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 128/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 - 25.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 - 25.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 3 - 25.09.2018.

 

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 124/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.09.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 126/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.09.2018.

 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ЗАЛИВАЊЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 119/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.09.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 116/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 29.08.2018.

 

НАБАВКА ТОНЕРА - по овлашћењу
(БРОЈ 9/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.08.2018.

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА - по овлашћењу
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.09.2018.

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ (ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 120/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2018.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 114/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 30.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 30.08.2018.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ – АУТОМОБИЛА
(БРОЈ 7/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.08.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА EVRO DIZEL
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.02.2018.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ ВОЗИЛА TOYOTA PRIUS 1,8 HIBRID
(БРОЈ 118/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-30.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 16.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 121/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 31.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 06.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 93/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 16.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ РАСВЕТЕ НА ОБЈЕКТУ ,,ВИЛА ЗЛАТНИ БРЕГ”
(БРОЈ 105/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 112/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА РАДНЕ УНИФОРМЕ И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 100/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 03.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 98/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 02.08.2018.

 

РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ПРИТИСКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКТА БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 15
(БРОЈ 110/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 26.07.2018.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА
(БРОЈ 91/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 26.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 26.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 80/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 26.07.2018.

 

СЕРВИСИРАЊE ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 95/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-28.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 11.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 24.07.2018.

 

НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА (ТЕРАСА ТОЛСТОЈЕВА
(БРОЈ 92/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.07.2018.

 

ЛИМАРСКО ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ И УГРАДЊА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА
(БРОЈ 90/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 18.07.2018.

 

НАБАВКА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 81/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТАПАЦИРАЊА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИJE И ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 87/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018.

 

НАБАВКА ЗАКУПА ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 82/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.08.2018.

 

НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 75/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - измењено- 06.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 06.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ,,ВИЛА ЗЛАТНИ БРЕГ”
(БРОЈ 58/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 83/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА – БЕНЗИНА - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 04.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 04.06.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације- 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.07.2018.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
(БРОЈ 89/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 12.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 29.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 13.07.2018.

 

РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ПРИТИСКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКТА БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 15
(БРОЈ 88/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка 26.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ТИПА “SIMENS”, ТИПА “PANASONIC” И ОСТАЛИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 85/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П1 - 27.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П2 - 27.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П3 - 27.06.2018.

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 84/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 29.06.2018.

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА РЕКОНСТРУИСАН ПРОСТОР ОБЈЕКТА – НЕМАЊИНА 11 И РЕКОНСТРУИСАН ПРОСТОР ОБЈЕКТА – НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 65/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 04.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 04.07.2018.

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 76/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.06.2018.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ-АУТОМОБИЛА - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка 04.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 11.06.2018.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, КАЗАНА ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ И БАРИК БУРИЋА
(БРОЈ 57/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 03.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 03.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 63/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.06.2018.

 

НАБАВКА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ УЛАЗА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 11
(БРОЈ 70/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.06.2018.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 69/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.05.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 17.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 18.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 20.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 68/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.06.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 79/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.06.2018.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
(БРОЈ 60/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 24.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 07.06.2018.

 

НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 51/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.06.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ОСВЕТЉЕНА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ „МИР“
(БРОЈ 64/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 11.05.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 11.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 11.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 22.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 28.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛА УЛАЗА У СИСТЕМ САЛУ УЗЗПРО
(БРОЈ 61/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 01.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „CANON“
(БРОЈ 53/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.05.2018.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ТАБЛЕТА
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 04.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА ,,SECURITION”
(БРОЈ 47/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2018.

 

НАБАВКА ЧЕТИНАРА, ЛИШЋАРА, УКРАСНОГ ЖБУЊА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ЈЕДНОГОДИШЊЕГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР
(БРОЈ 55/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 16.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 16.05.2018.

 

УСЛУГА СЕРВИСА И ПОПРАВКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 46/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 18.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 18.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАРСКО КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ „RISO“
(БРОЈ 42/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 08.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 И У ОБЈЕКТУ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 44/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 30.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 30.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 30/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 38/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА, МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 35/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 29.03.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 10.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2018.

 

ОДРЖАВАЊE КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 32/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -15.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -15.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 20.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСА И ПОПРАВКЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 25/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ДУБИНСКОГ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 34/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -19.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2018.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА И ПРЕДСЕДНИЧКИ КАБИНЕТ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 29/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УВОЂЕЊА HALAL КВАЛИТЕТА
(БРОЈ 24/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА, МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 13/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 08.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2018.

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 23/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -01.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.04.2018.

 

НАБАВКА РЕЗАНОГ ЦВЕЋА, ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И ДЕКОРАТИВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 26.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 26.03.2018.

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 19/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2018.

 

НАБАВКА ДОМАЋЕГ И СТРАНОГ ПИВА
(БРОЈ 18/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2018.

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 15/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.03.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА У ОКВИРУ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 12/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -23.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -23.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.03.2018.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 11/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 14.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 14.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2018.

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА ЗА МАШИНЕ РИСО И ДУПЛО
(БРОЈ 9/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.03.2018.

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 20.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 26.02.2018.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА АУТОМАТИКЕ КОТЛА ТИПА HOVAL
(БРОЈ 17/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.02.2018.
 Преузмите документ Образац понуде -22.02.2018.

 

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа