Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi 2021.


JAVNI KONKURS

 

 Preuzmite dokument Tekst oglasa

 Preuzmite dokument Prijava za konkurs - Radno mesto 1

 Preuzmite dokument Prijava za konkurs - Radno mesto 2

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Tekst oglasa

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 1

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 2

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 3

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 4

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 5

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 6

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 7

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 8

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 9

 Preuzmite dokument Spisak kandidata sa šiframa među kojima se sprovodi izborni postupak

 Preuzmite dokument Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor

 

 

* * *

 

NABAVKE ZA KOJE SE ZJN NE PRIMENJUJE - 2021. GODINA

 

NABAVKA OGREVNOG DRVETA I CEPANICA ZA KAMINE
(BROJ 156/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 07.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.10.2021

 

NABAVKA OPREME ZA BAZENE
(BROJ 154/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 04.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.10.2021

 

NABAVKA KURIRSKIH TORBI
(BROJ 150/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 01.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.10.2021

 

NABAVKA DEKORATIVNE RASVETE
(BROJ 147/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.09.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2021

 

NABAVKA AMBALAŽE ZA POTREBE EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 142/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.09.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 27.09.2021

 

NABAVKA POJEDINAČNO UPAKOVANIH VLAŽNIH MARAMICA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU
(BROJ 141/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.09.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.09.2021

 

NABAVKA DELOVA AUTOMATIKE TIPA SAUTER ZA OBJEKAT U NEMANJINOJ 11
(BROJ 138/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.09.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.09.2021

 

NABAVKA USLUGE UPRAVLJANJA OTPADOM SA IZRADOM PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM I AKCIONIM PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE
(BROJ 121/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.08.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.08.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.09.2021

 

NABAVKA ENOLOŠKIH SREDSTAVA (MATERIJA ZA POBOLjŠANjE I OČUVANjE KVALITETA VINA)
(BROJ 114/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.08.2021.

 

 

NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA INŽENjERA GEOLOGIJE
(BROJ 108/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 23.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.08.2021.

 

NABAVKA ĆUMURA ZA ROŠTILj
(BROJ 103/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 23.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.07.2021.

 

NABAVKA USLUGE DUBINSKOG PRANjA UNUTRAŠNjOSTI VOZILA
(BROJ 105/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.08.2021.

 

NABAVKA PASTA, BAZA I PRELIVA ZA SLADOLEDE
(BROJ 102/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2021.

 

NABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NA PRIVOĐENjU NAMENI POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI TRG 14. OKTOBRA BROJ 6 U NIŠU
(BROJ 104/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.08.2021.

 

NABAVKA RUČNO-PALETNIH VILjUŠKARA ZA MAGACINE
(BROJ 107/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.07.2021.

 

NABAVKA UBODNIH I INFRACRVENIH TERMOMETARA PO HCCP STANDARDU
(BROJ 98/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2021.

 

NABAVKA SKELE I DELOVA ZA POKRETNU SKELU
(BROJ 91/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 25.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2021.

 

USLUGA ODRŽAVANJA PARKOVSKIH POVRŠINA VILA IZVAN BEOGRADA
(BROJ 84/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora P 1 - 16.07.2021.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora P 2 - 16.07.2021.

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PLANA UPRAVLjANjA OTPADOM
(BROJ 79/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 12.08.2021.

 

PRUŽANjE USLUGE OTVARANjA SEFOVA I KASA
(BROJ 75/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.06.2021.

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA KANALA ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU
(BROJ 59/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.06.2021.

 

NABAVKA DELOVA ZA FAN KOIL UREĐAJE
(BROJ 80/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2021.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VODOSNABDEVANjA ADMINISTRATIVNOG PUNKTA RUDNICA
(BROJ 69/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.06.2021.

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANjE VOZILA
(BROJ 77/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2021.

 

USLUGA LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH ZA RADNA MESTA SA STALNIM POVEĆANIM RIZIKOM U SKLADU SA AKTOM O PROCENI RIZIKA
(BROJ 68/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 19.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.06.2021.

 

NABAVKA DESERATA SPECIJALNIH VRSTA
(BROJ 62/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 17.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2021.

 

NABAVKA USLUGE TRANSPORTA POŠILjAKA KURIRSKOM SLUŽBOM OD VRATA DO VRATA
(BROJ 60/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 17.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.05.2021.

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANjE VOZILA
(BROJ 65/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 19.05.2021.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA I SITNOG INVENTARA ZA POTREBE HORTIKULTURE I EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 56/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2021.

 

NABAVKA UREĐAJA I INSTRUMENATA ZA DEPO SLIKA
(BROJ 50/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2021.

 

NABAVKA USLUGE OSNOVNE OBUKE ZAPOSLENIH U UZZPRO IZ PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE (DONOŠENjE PLANA OBUKE, OBUKA ZAPOSLENIH, OPŠTI I PRAKTIČNI DEO)
(BROJ 57/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.04.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 10.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2021.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA KANALIZACIONIH INSTALACIJA
(BROJ 55/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 28.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.05.2021.

 

NABAVKA FREKVENTNOG REGULATORA I MLAZNICA ZA FONTANU
(BROJ 47/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 22.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.05.2021.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA MAŠINE ZA FRANKIRANjE POŠTE
(BROJ 45/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 22.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.05.2021.

 

HABABKA ALATA
(BROJ 37/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.04.2021.

 

NABAVKA USLUGE LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH ZA RADNA MESTA SA STALNIM POVEĆANIM RIZIKOM U SLADU SA AKTOM O PROCENI RIZIKA
(BROJ 40/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 15.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 28.04.2021

 

NABAVKA REPROMATERIJALA I SITNOG INVENTARA ZA POTREBE HORTIKULTURE I EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 32/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 01.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 09.04.2021

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA MAŠINA ZA PRANJE VOZILA POD VISOKIM PRITISKOM I USISIVAČA
(BROJ 25/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 30.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.04.2021.

 

NABAVKA USLUGA PRUŽANJA OBEZBEĐENJA TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSTI
(BROJ 16/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.04.2021.

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNE KONTROLE I SERVIS SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA I INTERFONSKOG SISTEMA
(BROJ 26/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.04.2021.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA TENISKIH TERENA
(BROJ 24/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 19.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.04.2021.

 

NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISRPAVNOSTI PROIZVODA OD VOĆA NA EKONOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 22/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE OSNOVNE OBUKE ZAPOSLENIH U UZZPRO IZ PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE (DONOŠENJE PLANA OBUKE, OBUKA ZAPOSLENIH, OPŠTI I PRAKTIČNI DEO)
(BROJ 23/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 31.03.2021

 

NABAVKA GRBOVA
(BROJ 15/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 15.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE POPRAVKE AUDIO I VIDEO UREĐAJA
(BROJ 14/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKE ANALIZE PROIZVODA OD VOĆA NA EKONOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 17/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2021.

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BROJ 13/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 09.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE GODIŠNjEG PREGLEDA LIFTOVSKIH POSTROJENjA
(BROJ 8/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.02.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2021.

 

NABAVKA GASA ZA KUHINjSKU UPOTREBU I GASA ZA ODRŽAVANjE POSTOJANOSTI VINA
(BROJ 5/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.02.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA VOZAČA
(BROJ 3/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.02.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2021.

 

NABAVKA SECKALICA ZA PAPIR
(BROJ 4/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 23.02.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2021.

 

NABAVKA PEČATA I ŠTAMBILjA
(BROJ 1/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.02.2021<
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.02.2021.

 

NABAVKA SOLI ZA POSIPANjE STAZA I ULICA
(BROJ 2/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.02.2021<
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.02.2021.

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENjE MOTORNIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 2/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.05.2021.
 Preuzmite dokument Spisak motornih vozila - 12.05.2021.
 Preuzmite dokument Zapisnik sa licitacije - 04.06.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 04.06.2021.

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 3/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.05.2021.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.05.2021.
 Preuzmite dokument Zapisnik sa licitacije - 03.06.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 03.06.2021.

 

OTUĐENJE OTPADNOG PAPIRA
(BROJ 1/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.03.2021.
 Preuzmite dokument Izjava - 26.03.2021.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.03.2021.
 Preuzmite dokument Zapisnik sa licitacije - 19.04.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 19.04.2021.

 

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava