Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2017 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017 годину

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У БЕОГРАДУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 20.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -31.01.2017.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА ПРАТЕЋИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ И УСЛУГА ИЗРАДЕ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
 Преузмите документ Измена позив за подношење понуде
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П2 - 29.08.2016

 

 

ОГЛАСИ 2017 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.03.2016.

 

ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 39/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 50/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 33/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 26/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.

 

НАБАВКА COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(БРОЈ 29/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 27/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 24.03.2017.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 24/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 06.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.03.2017.

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 30/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 20/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 01.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.03.2017

 

НАБАВКА ЈАЈА
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 09.03.2017.

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 21.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 16.03.2017

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 14.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 21.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 08.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 22.03.2017

 

НАБАВКА ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 15/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 09.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 20.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 21.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 08.03.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 7/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 06.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-23.03.2017

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 08.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-23.03.2017

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 44/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕМОНТУ ЛИФТА У ОБЈЕКТУ СИВ 3
(БРОЈ 43/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.

 

УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА НА ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ У НЕМАЊИНОЈ 22-26
(БРОЈ 41/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 51/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.03.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 40/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.03.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -23.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 37/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА, МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 34/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 16.03.2017.

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА ЗА МАШИНЕ РИСО И ДУПЛО
(БРОЈ 23/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.03.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 25/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.03.2017.

 

НАБАКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 35/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 13.03.2017.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 31/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 22.03.2017

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПАРАПЕТНИХ КЛИМА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 28/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 03.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 10.03.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 32/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 16.03.2017

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА И ПРЕДСЕДНИЧКИ КАБИНЕТ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 21/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 28.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 28.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 16.03.2017

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПИВА
(БРОЈ 17/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -20.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -20.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 23.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -23.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 09.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-20.03.2017

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 18/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 03.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-20.03.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАРСКИХ МАШИНА „RISO“ ФОРМАТА А3 И А4
(БРОЈ 16/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 06.03.2017

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 19/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 14.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 14.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 27.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.03.2017

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 131/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.08.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 19.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 26.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 1-21.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -31.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -02.11.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2-01.02.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 107/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 155/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

ТРЕНУТНО НЕМА НАБАВКИ

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа