Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки
 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2018 годину

 

 

* * *

 

 

ОГЛАСИ 2018 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.07.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.07.2018.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2018 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ TOYOTA, LEXSUS СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА
(БРОЈ 94/2018)

 Преузмите документ Конкурсна документација -15.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.07.2018.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2018 ГОДИНА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЛАТОА ОКО ВИЛЕ ЗЛАТНИ БРЕГ – I ФАЗА
(БРОЈ 104/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 123/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВИЛЕ У УЛИЦИ КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА БРОЈ 75 (II ФАЗА) - КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ
(БРОЈ 122/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 113/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.08.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 117/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 106/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 15.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРАЉЕВЕ И КРАЉИЧИНЕ ВИЛЕ У ТОПОЛИ НА ОПЛЕНЦУ – САНАЦИЈА КРОВА НА КРАЉЕВОЈ ВИЛИ
(БРОЈ 103/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 02.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 07.08.2018.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 102/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2018.
 Преузмите документ Табела за пријем понуда - 10.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.07.2018.

 

НАБАВКА РАЧУНАРА - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 09.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 101/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 06.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 13.08.2018.

 

ПРУЖАЊE УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 111/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 15.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 67/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ РЕСАВСКА 24
(БРОЈ 97/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.06.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 22.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.07.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА – ЕВРО ПРЕМИЈУМ, БМБ 95 И ЕВРО ДИЗЕЛ - по овлашћењу Министарства за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.07.2018.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 86/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-28.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЧЕТВРТОМ СПРАТУ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 74/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 71/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРЕС САЛИ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 78/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 11.07.2018.

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА- ОПРЕМЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ОБЈЕКAТА
(БРОЈ 49/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-21.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-22.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 18.07.2018.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 73/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-20.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.07.2018.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-11.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 1 - 02.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 12.07.2018.

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 59/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 04.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 04.06.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.07.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 43/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 17.07.2018.

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 50/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 11.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 25.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 39/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -10.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 19.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка п3 - 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 15.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 15.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 19.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 28.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 11.07.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 28/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -15.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -15.03.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 23.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 23.04.2018.
 Preuzmite dokument Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 03.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 26.07.2018.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2018 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 126/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.08.2018.

 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ЗАЛИВАЊЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 119/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 116/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2018.

 

НАБАВКА ТОНЕРА - по овлашћењу
(БРОЈ 9/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.08.2018.

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА - по овлашћењу
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.07.2018.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ ВОЗИЛА TOYOTA PRIUS 1,8 HIBRID
(БРОЈ 118/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-30.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.08.2018.

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ (ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 120/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 121/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 31.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 06.08.2018.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 114/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.07.2018.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ – АУТОМОБИЛА
(БРОЈ 7/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 93/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ РАСВЕТЕ НА ОБЈЕКТУ ,,ВИЛА ЗЛАТНИ БРЕГ”
(БРОЈ 105/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 112/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА РАДНЕ УНИФОРМЕ И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 100/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 03.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 98/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 02.08.2018.

 

РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ПРИТИСКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКТА БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 15
(БРОЈ 110/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 26.07.2018.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА
(БРОЈ 91/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 26.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 26.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 80/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 26.07.2018.

 

СЕРВИСИРАЊE ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 95/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-28.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 11.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 24.07.2018.

 

НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА (ТЕРАСА ТОЛСТОЈЕВА
(БРОЈ 92/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.07.2018.

 

ЛИМАРСКО ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ И УГРАДЊА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА
(БРОЈ 90/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 18.07.2018.

 

НАБАВКА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 81/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТАПАЦИРАЊА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИJE И ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 87/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018.

 

НАБАВКА ЗАКУПА ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 82/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.

 

НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 75/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - измењено- 06.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 06.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ,,ВИЛА ЗЛАТНИ БРЕГ”
(БРОЈ 58/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 83/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА – БЕНЗИНА - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 04.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 04.06.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације- 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.07.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА EVRO DIZEL
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.02.2018.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА АУТОМАТИКЕ КОТЛА ТИПА HOVAL
(БРОЈ 17/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.02.2018.
 Преузмите документ Образац понуде -22.02.2018.

 

* * *

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 218/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка -06.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -27.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 -10.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 -10.01.2018.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА.
(БРОЈ 235/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -12.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -12.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 29.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 01.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 -06.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -17.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 17.04.2018.
 Преузмите документ Нова конкурсна документација 2- 17.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 23.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 26.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 26.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -16.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 -06.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „KONICA MINOLTA“ НА БАЗИ БРОЈА КОПИЈА/ОТИСАКА
(БРОЈ 210/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 13.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -14.12.2017.
 Преузмите документ Измена обавештења о поднетом захтеву за заштиту права -14.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -18.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -18.01.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 1- 05.02.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 2- 05.02.2018.
 Преузмите документ Ново oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права -09.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 27.03.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 -27.03.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 1- 04.04.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 2- 10.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -11.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -08.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 28.05.2018

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕРВИСЕ
(БРОЈ 183/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 01.12.2017

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 03.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -12.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа