Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2017 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017 годину

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У БЕОГРАДУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 20.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -31.01.2017.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА ПРАТЕЋИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ И УСЛУГА ИЗРАДЕ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
 Преузмите документ Измена позив за подношење понуде
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П2 - 29.08.2016

 

 

ОГЛАСИ 2017 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ ПРОЗОРА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Позив - 25.04.2017.

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

ЗАМЕНА ПОГОНСКОГ АГРЕГАТА МОТОРА СА ПРИПАДАЈУЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА НА ВОЗИЛУ LEXUS GS 300H.
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -20.04.2017.
 Преузмите документ Одлукa о обустави поступка -20.04.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 78/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 68/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.

 

НАБАВКA ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 52/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -18.04.2017.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 48/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 10.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 13.04.2017.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 39/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 10.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.04.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 50/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 33/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 29.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5- 31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9- 06.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10- 06.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 -исправка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 10.04.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 26/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017

 

НАБАВКА COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(БРОЈ 29/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 10.04.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 27/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 18.04.2017.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 24/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 06.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 07.04.2017

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 30/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 30.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 21.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 21.04.2017

 

НАБАВКА ЈАЈА
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 09.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 03.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-25.04.2017

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 14.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 21.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 08.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 22.03.2017

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 76/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.04.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 86/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.04.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ БАРИЈЕРЕ ОКО РАСХЛАДНЕ КУЛЕ ОБЈЕКТА СИВ 3
(БРОЈ 65/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.04.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА.
(БРОЈ 85/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.04.2017.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 72/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВНИХ ПОВРШИНА ПАЛАТЕ „СРБИЈА“
(БРОЈ 64/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -20.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -20.04.2017.

 

НАБАВКА ЧЕТИНАРА, ЛИШЋАРА, УКРАСНОГ ЖБУЊА И ЈЕДНОГОДИШЊЕГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР
(БРОЈ 73/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -24.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -24.04.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ВИДЕО НАДЗОРА ОБЈЕКТА
У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 71/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.04.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 63/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.04.2017.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 56/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 07.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 07.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 18.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 18.04.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 60/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 13.04.2017.

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 58/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ТИПА “SIMENS”, ТИПА “PANASONIC” И ОСТАЛИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 49/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора-20.04.2017

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 42/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 19.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 44/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 10.04.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕМОНТУ ЛИФТА У ОБЈЕКТУ СИВ 3
(БРОЈ 43/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017

 

УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА НА ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ У НЕМАЊИНОЈ 22-26
(БРОЈ 41/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 11.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-24.04.2017

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 51/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 05.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-20.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА, МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 34/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 16.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 31.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 25/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 12.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАРСКИХ МАШИНА „RISO“ ФОРМАТА А3 И А4
(БРОЈ 16/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 06.03.2017

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 131/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.08.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 19.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 26.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 1-21.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -31.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -02.11.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2-01.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-04.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 107/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 155/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 74/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2017
 Преузмите документ Образац понуде - 20.04.2016

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа