Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2017 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017 годину

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У БЕОГРАДУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 20.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -31.01.2017.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА ПРАТЕЋИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ И УСЛУГА ИЗРАДЕ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
 Преузмите документ Измена позив за подношење понуде
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П2 - 29.08.2016

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 24/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 30/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 20/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2017.

 

НАБАВКА ЈАЈА
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2017.

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 21.02.2017.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 14.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 21.02.2017.

 

НАБАВКА ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 15/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 09.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 20.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 21.02.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 7/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.01.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.01.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 17.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.02.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.01.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.01.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- допуњено- 17.02.2017.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА И ПРЕДСЕДНИЧКИ КАБИНЕТ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 21/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.02.2017.

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПИВА
(БРОЈ 17/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -20.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -20.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 23.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -23.02.2017.

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 14/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -13.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 -13.02.2017.

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 18/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАРСКИХ МАШИНА „RISO“ ФОРМАТА А3 И А4
(БРОЈ 16/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 13/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 19/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 14.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 14.02.2017.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.02.2017

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 14.02.2017

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 14.02.2017

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 06.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора- 22.02.2017

 

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 9/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.12.2016.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА РАДНЕ ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 184/2016)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 04.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -26.01.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА РЕЗАНОГ ЦВЕЋА, ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И ДЕКОРАТИВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР
(БРОЈ 185/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -17.02.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИФТOВА СА МИКРОПРОЦЕСОРСКИМ УПРАВЉАЊЕМ ОЛТЕС САМЕР СЕК
(БРОЈ 186/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.02.2017.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 178/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.12.2016
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 21.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -02.02.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 154/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.11.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 14.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -03.02.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 153/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 10.11.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 10.11.2016
 Преузмите документ Појашњење 2 и 3 - 16.11.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 16.11.2016
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 16.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5-17.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1-17.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2-25.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3-25.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4-25.01.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 151/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 25.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 2 - 25.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 5- 26.12.2016
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2-16.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 6-16.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1-06.02.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3-06.02.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4-06.02.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 7-06.02.2017.

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 131/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.08.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 19.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 26.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 1-21.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -31.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -02.11.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2-01.02.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 107/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 183/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -27.01.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 179/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.12.2016
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 14.12.2016

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 155/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

ТРЕНУТНО НЕМА НАБАВКИ

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа