Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2017 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017 годину

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА ПРАТЕЋИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ И УСЛУГА ИЗРАДЕ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
 Преузмите документ Измена позив за подношење понуде
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П2 - 29.08.2016

 

 

ОГЛАСИ 2017 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Позив - 26.05.2017.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив - 24.05.2017.
 Преузмите документ Табела преосталих возила - 24.05.2017.
 Преузмите документ Измена и допуна огласа - 31.05.2017.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

ЗАМЕНА ПОГОНСКОГ АГРЕГАТА МОТОРА СА ПРИПАДАЈУЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА НА ВОЗИЛУ LEXUS GS 300H
(БРОЈ 100/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка -19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 30.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -27.06.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ ВИЛА „ЗЛАТНИ БРЕГ“
(БРОЈ 117/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.06.2017.
 Преузмите документ Izmena kонкурснe документацијe - 23.06.2017.
 Преузмите документ Nova kонкурсна документација - 23.06.2017.

 

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 114/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 22.06.2017.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 110/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 93/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА (МЕЂУСПРАТ) У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 104/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.06.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ АРХИВСКОГ ПРОСТОРА СА МОДЕРНИЗАЦИЈОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 103/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 16.06.2017.

 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА КАТЕГОРИЗОВАНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 94/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 102/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2017.

 

НАБАВКА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 55/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 25.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.06.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПАЛАТИ СРБИЈА У ЦИЉУ ПРЕЛАСКА СА МАЗУТА НА ЛОЖ УЉЕ
(БРОЈ 87/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 09.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 12.06.2017.
 Преузмите документ Одлука да се не задржавају активности - 12.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 12.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4- 14.06.2017.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
(БРОЈ 82/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 -23.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 -27.06.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ, СМРЗНУТЕ, РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 69/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 08.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 18.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -02.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 -22.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 -22.06.2017.

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 70/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 25.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -02.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 78/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -25.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 25.05.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2017.

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 68/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.06.2017.

 

НАБАВКA ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 52/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -18.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 2 -05.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 5 -05.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 -26.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 -26.06.2017.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 48/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 10.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 13.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 28.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 31.05.2017
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 09.06.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 50/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -28.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.06.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 33/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 29.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5- 31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9- 06.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10- 06.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 -исправка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 10.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -28.03.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка ѕа П 3 -09.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка ѕа П 9 -09.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 6 -25.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 -25.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 7 -26.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 8 -26.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору ѕа П 5- 29.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4- 05.06.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 27/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 18.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка 2 -14.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка -26.06.2017.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2017.

 

НАБАВКА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ (ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 118/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2017.

 

НАБАВКА РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ХИГИЈЕНСКОГ КРЕЧЕЊА УГОСТИТЕЉСКИХ ПРОСТОРИЈА
(БРОЈ 111/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2017.

 

КОПИР И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ МАШИНА ЗА ПОТРЕБЕ ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 115/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.06.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 109/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 15.06.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАСТАВКУ ИЗРАДЕ ОСВЕТЉЕЊА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ „МИР“
(БРОЈ 116/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.06.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 105/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2017.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 106/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.06.2017.

 

НАБАВКА БАШТЕНСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 108/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.06.2017.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 107/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 20.06.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 97/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -20.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка -26.06.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КОРИТА ФОНТАНЕ ОБЈЕКТА ПАЛАТА „СРБИЈА“.
(БРОЈ 99/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛИФТА У МАКЕДОНСКOJ 4
(БРОЈ 88/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 29.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 29.05.2017.
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 29.05.2017.
 Преузмите документ Прилог допуне конкурсне документације - 29.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 02.06.2017
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -22.06.2017.

 

ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛ.КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 75
(БРОЈ 101/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СЕПАРАТОРА МАСТИ У КРАЉА МИЛАНА 14
(БРОЈ 77/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 31.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.06.2017

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА
(БРОЈ 89/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -19.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -19.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-19.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 -26.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 -26.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације -26.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -19.06.2017.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 81/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 05.06.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 90/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2017

 

НАБАВКА ЧЕТИНАРА, ЛИШЋАРА, УКРАСНОГ ЖБУЊА И ЈЕДНОГОДИШЊЕГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР
(БРОЈ 73/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -24.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -24.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за Ш 1- 29.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 13.06.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 63/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -03.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 05.06.2017

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 58/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 08.06.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 44/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 10.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -20.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - нова -20.06.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 107/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 155/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 74/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2017
 Преузмите документ Образац понуде - 20.04.2016

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа