Насловна » Архива » Централизоване јавне набавке 2017.

Централизоване јавне набавке 2017.


 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА – ПАРТИЈА 22 ОДРЖАВАЊЕ ИП ТЕЛЕФОНИЈЕ КОНТАКТ ЦЕНТРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
(БРОЈ 15/2017)

 Преузмите документ Преговарачки поступак са објављивањем позива- 29.09.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 22 - 17.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 17.10.2017
 Преузмите документ Понуда ALGOTECH П 22 - 17.10.2017
 Преузмите документ Dokumentacija П 22 - 17.10.2017

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2017. ГОДИНУ

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 17/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.11.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.11.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.12.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 29.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 10.01.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 10.01.2018
 Преузмите документ Понуда компресор - 10.01.2018
 Преузмите документ Документација - 10.01.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 16/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.11.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4.1 - 28.12.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4.1 - 28.12.2017
 Преузмите документ Изјава - 28.12.2017
 Преузмите документ Документација - 28.12.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE за П 4.1 - 28.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 23.1 - 29.12.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23.1 - 29.12.2017
 Преузмите документ Понуда MDS за П 23.1 - 29.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 29.12.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 29.12.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX за П 10 - 29.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 23.1 - 11.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4.1 - 17.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2 П 4.1 - 13.02.2019

 

НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 13/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 09.10.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.10.2017
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1 - 11.10.2017
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 2 - 17.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.10.2017
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 3 - 20.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 20.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 20.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 23.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 23.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 23.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 23.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 25.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 26.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11 - 27.10.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 06.11.2017
 Преузмите документ Исправка конкурсне документације - 21.11.2017
 Преузмите документ Документација - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 20.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 20.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 5 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 9 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 3 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 6 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 11 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 14 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 1 i П 4 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 23 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 22 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 27 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE i SYSTEM ONE за П 2 и П 22 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE i TEHNICOM INFORMATIKA за П 7, П 8 и П 27 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM I BTR за П 10, П 12, П 13, П 15, П 16, П 17, П 18 и П 19 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM i SISTEM ONE за П 20 и П 23 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 21 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 24 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 25 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 26 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 28 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 29 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 23.11.2017
 Преузмите документ Понуда TELEGROUP i SAGA за П 21, П 24, П 25, П 26, П 28 и П 29 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 10 - 05.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 12 - 05.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 07.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 11 - 07.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 14 - 07.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 08.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 22 - 08.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 21 - 14.12.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 14/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.09.2017
 Преузмите документ Kонкурснa документацијa - 18.09.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 31.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 31.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 31.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 31.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 31.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 1 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 2 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 3 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 4 - 31.10.2017
 Преузмите документ Документација - 31.10.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.08.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 24.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 -05.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 13.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 13.09.2017
 Преузмите документ Понуда Добергард - П 18 - 13.09.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.07.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 13.07.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација 1 део-13.07.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација 2 део-13.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 -19.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 21.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 21.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 25.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 28.07.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 28.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 01.08.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 01.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 02.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 04.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 07.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 07.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11 - 09.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12 - 09.08.2017
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 09.08.2017
 Преузмите документ Исправка обавештења наручиоцима - 11.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13 - 11.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14 - 11.08.2017
 Преузмите документ Допуна појашњења конкурсне документације - 14.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 14.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15 - 15.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16 - 16.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 17 - 16.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 18 - 21.08.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3- 23.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 23.08.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П4 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П10 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П12 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П22 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П23 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14 - 02.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 02.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20 - 02.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 02.10.2017
 Преузмите документ Документа за закључење уговора-03.10.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE - 03.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15 - 04.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 04.10.2017
 Преузмите документ Понуда DIGIT - 04.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 04.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 04.10.2017
 Преузмите документ Понуда ASSECO SEE - 04.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO I SAGA - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO, SAGA I INTEC - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 6 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 7 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 9 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO - 05.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 06.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 3 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 27 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 06.10.2017
 Преузмите документ Понуда ИНФОРМАТИКА - 10.10.2017
 Преузмите документ Понуда ИНФОРМАТИКА + САГА - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 06.10.2017
 Преузмите документ Понуда SAGA - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 24 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 06.10.2017
 Преузмите документ Понуда SAGA - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 28 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 11.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 11.10.2017
 Преузмите документ Понуда NEPO I EWE - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда BIROTEHNIKA - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 13 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 21 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 21 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 25 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 25 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 26 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 26 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 24.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 12.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 12.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 11 - 17.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 8 - 17.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 18.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 13 - 23.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 25 - 23.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 26 - 23.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 26.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 26.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 26.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 27 - 26.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 30.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 30.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 30.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 27 - 30.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 31.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 01.02.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 01.02.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 25 - 05.02.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 26 - 05.02.2019

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА – DARK FIBER
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.06.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.06.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-08.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 5 -21.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 14.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 14.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 14.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 14.09.2017
 Преузмите документ Докумрнтација - 14.09.2017
 Преузмите документ Понуда Телеком - 14.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 18.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 18.09.2017
 Преузмите документ Понуда Пошта - 19.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 27.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 27.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 27.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 27.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 19.10.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.05.2017
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -14.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 27.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 и 18 -24.07.2017.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 31.01.2019.

 

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.05.2017
 Преузмите документ Invitation To Bid - 04.05.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-12.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-12.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-15.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-16.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3-16.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-18.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-19.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4-19.05.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока -19.05.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока - исправка -22.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-22.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-22.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 5-22.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-24.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-24.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 6-24.05.2017
 Preuzmite dokument Појашњење конкурсне документације 9-25.05.2017
 Preuzmite dokument Измена конкурсне документације 7-25.05.2017
 Preuzmite dokument Oбавештење о продужењу рока 2 -25.05.2017
 Preuzmite dokument Појашњење конкурсне документације 10-29.05.2017
 Preuzmite dokument Измена конкурсне документације 8-29.05.2017
 Preuzmite dokument Појашњење конкурсне документације 11 - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Одлука да се не задржавају активности - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Одлука о закључењу оквирног споразума- 16.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 06.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 06.07.2017
 Преузмите документ Документа - 06.07.2017
 Преузмите документ Понуда GRUPA I&D COM I TEHNOLOGY- 06.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 07.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 07.07.2017
 Преузмите документ Понуда GRUPA SBS- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 07.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.07.2017
 Преузмите документ Понуда DIKTI LINE- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 10.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 10.07.2017
 Преузмите документ Понуда IVADJO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 12.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 12.07.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX- 12.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 12.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 12.07.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX- 12.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 12.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11- 12.07.2017
 Преузмите документ Понуда DIGITRON IST- 12.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 01.08.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9- 01.08.2017
 Преузмите документ Понуда BIROEKSIM- 01.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 29.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 8 - 20.02.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 21.02.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2 П 8 - 13.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 04.06.2019

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.03.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.03.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-24.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-29.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-29.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-03.04.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -03.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-07.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-12.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-12.04.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока-13.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-13.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-18.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9-21.04.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3-21.04.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока 2 -21.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10-28.04.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока 3-28.04.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-25.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1-13.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2-13.06.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1-13.06.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2-13.06.2017
 Преузмите документ Документа за закључење уговора-13.06.2017
 Преузмите документ Понуда -13.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 26.01.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.02.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 13.02.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-17.02.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-17.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-22.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-24.02.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1-28.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-01.03.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3-01.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 -допуна -01.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-06.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-07.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о измени конкурсне документације-09.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2-13.03.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4-13.03.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - нова-13.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-16.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-17.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9-17.03.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-13.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П7-25.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П18 -25.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П13-28.04.2017
 Преузмите документ Документа за закључење оквирних споразума-03.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П13-28.04.2017
 Преузмите документ Понуда - Protecta group - 03.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П6 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П6 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П9 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П9 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П10 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П10 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П14 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П14 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П15 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П15 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П16 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П16 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П17 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П17 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П19 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П19 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П20 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П20 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Добергард и Добергард плус - 1 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Добергард и Добергард плус - 2 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Добергард и Добергард плус - 3 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П11 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П11 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П21 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П21 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П23 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П23 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П24 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П24 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П26 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П26 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Sion gard i Tas security - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П8 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П8 - 08.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П25 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П25 - 08.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Заштита сигурност - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П12 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П12 - 08.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Grupa Inter Safe Business, Protecta Group, Z - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П22 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П22 - 08.05.2017
 Преузмите документ Понуда - G4S Secure Solutions - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 1- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 2- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 3- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 4- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 5- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 6- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 7- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 8- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 9- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 10- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 6 - 06.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 4-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 1- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 2- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 3- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 4- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 5- 25.10.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 1- 11.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 2- 11.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 3- 11.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 4- 11.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 5- 11.09.2018

 

НАБАВКA УСЛУГE ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
(БРОЈ 7/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.02.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума -24.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума -11.04.2017
 Преузмите документ Oквирни споразум -11.04.2017
 Преузмите документ Понуда -11.04.2017
 Преузмите документ Документа за закључење уговора -11.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору -16.03.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору -27.03.2019

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.02.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 01.02.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.02.2017
 Преузмите документ Oдлука о закључењу оквирног споразума -16.03.2017
 Преузмите документ Изјава -17.05.2017
 Преузмите документ Oквирни споразум -17.05.2017
 Преузмите документ Понуда -17.05.2017
 Преузмите документ Документација -18.05.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору -07.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 -01.06.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 -19.06.2019

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 19.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-25.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-25.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-30.01.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-30.01.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-31.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-31.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-31.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-02.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13-06.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14-07.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15-07.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16-07.02.2017
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму -24.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2-14.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П2-14.03.2017
 Преузмите документ Понуда SOG LINE-14.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1-14.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П1-14.03.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO-14.03.2017
 Преузмите документ Документација -14.03.2017
 Преузмите документ Изјава-14.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П5-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П9-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П9-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П15-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П15-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П17-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П17-15.03.2017
 Преузмите документ Понуда НБК-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П13-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П13-15.03.2017
 Преузмите документ Понуда МЕГА СЕРВИС-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П7-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П7-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П8-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П8-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П12-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П12-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П18-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П18-17.03.2017
 Преузмите документ Понуда IVAĐO-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П6-17.03.2017
 Преузмите документ Понуда WINNINGA-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 16-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П16-20.03.2017
 Преузмите документ Понуда POLIBIRO-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 3-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П3-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 11-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 10-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 14-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14-20.03.2017
 Преузмите документ Понуда ODRI PRINT-21.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 4-22.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4-22.03.2017
 Преузмите документ Понуда PSAGITARIJUS-23.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору- 03.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 8- 06.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 17- 16.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1- 29.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2- 14.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 14- 21.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 6- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 10- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 11- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 12- 04.09.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 18- 04.09.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5- 23.10.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 9- 23.10.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 7- 10.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1- 18.12.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2- 18.12.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 13- 23.02.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 8- 05.03.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 17- 14.03.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 16 -16.03.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 1- 30.04.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору за П 15- 29.06.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 14- 24.07.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 2- 07.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 6- 17.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 3- 24.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 10- 24.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 11- 24.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 12- 26.09.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 18- 26.09.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 5- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 9- 26.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 7- 16.11.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 за П 1- 17.12.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 за П 2- 10.01.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 за П 17- 22.03.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 16- 28.03.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 4 за П 2- 12.06.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 15- 08.07.2019

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.10.2016
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 27.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.10.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -29.12.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-13.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-13.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-17.01.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума -10.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 5-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 6-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6-20.03.2017
 Преузмите документ Документација -20.03.2017
 Преузмите документ Изјава 1 -20.03.2017
 Преузмите документ Понуда НИС 1 -20.03.2017
 Преузмите документ Понуда НИС 2 -20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 1-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1-24.03.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 1-18.12.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 2-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 3-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 4-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 7-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7-24.03.2017
 Преузмите документ Извештај Државној ревизорској институцији - 16.05.2017
 Преузмите документ Извештај Управи за јавне набавке - 16.05.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2-13.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3-13.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5-27.12.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 2 - 03.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 3 - 03.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 5-09.01.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 П3-29.03.2019

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ - САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.10.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-11.01.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -11.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-16.01.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума -06.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1-07.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2-07.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3-07.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П1-07.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П2-07.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П3-07.03.2017
 Преузмите документ Документација -07.03.2017
 Преузмите документ Понуда -07.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П1-30.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П3-30.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П1-11.04.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П2-07.05.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм другом уговору П3-11.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм другом уговору П1-04.03.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм другом уговору П2-29.03.2019

 

 

 Врх стране
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа