Naslovna » Arhiva » Centralizovane javne nabavke 2014.

Centralizovane javne nabavke 2014.


OBAVEŠTENJA


 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima
 Preuzmite dokument Izvod iz Plana centralizovanih javnih nabavki za 2014. godinu
 Preuzmite dokument Izvod iz plana o izmeni plana centralizovanih javnih nabavki za 2014. godinu
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima – primena člana 12. Okvirnog sporazuma
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima o dostavlјanju ugovora zaklјučenih na osnovu okvirnih sporazuma
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenim okvirnim sporazumima
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima i dobavlјačima
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 16.01.2015.

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENJE

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA TONERA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA FIKSNE TELEFONIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA MOBILNE TELEFONIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGA INTERNETA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

NABAVKA MATERIJALA ZA ŠTAMPARIJU I KNјIGOVEZNICU
(BROJ 9/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA – INTERNET
(BROJ 4/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE FIKSNE TELEFONIJE
(BROJ 8/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 3/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima i dobavlјačima
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1 - Deus
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1-2- Deus
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1 - Stylos
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1-2- Stylos
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1 - Ivađo
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P3 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P3 - BIGZ
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P3 - MODUL
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P3 - Stylos
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P4 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P4 - Ivađo
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P5 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P5 - Ivađo
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P5 - Stylos
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P6 - Poli biro
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P6 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P6 - Ivađo
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P6 - Stylos
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P7 - Poli biro
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P7 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P7 - Stylos
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P9 - Poli biro
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P9 - Stylos
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P9 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P9-2 - Poli biro

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 5/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation to tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 2/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation to tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 i 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P14
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P13
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P4 - Informatika AD
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P4 - Malex
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P5 - GOLUM
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P5 - Alti
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P5 - Stylos
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P9
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P9 – Aigo Business sys.

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
(BROJ 1/2014)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

* * *

 

Obaveštavaju se svi subjekti sa Spiska naručilaca da Upravi za zajedničke poslove republičkih organa dostave svoje planove nabavki za 2014. godinu najkasnije do ponedeljka 10.2.2014. godine u 13č.

Dužni ste da poštujete ovaj rok s obzirom da je Uprava u obavezi da objedini sve planove, pripremi Plan centralizovanih javnih nabavki za 2014. godinu i dostavi Vladi na saglasnost najkasnije do 15.2.2014. godine.

 

OBAVEŠTENJE

Dana 6.2.2014. godine stupila je na snagu Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke, kao i Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utrvđivanju Spiska predmeta javne nabavke.

Oba akta objavljena su u „Službenom glasniku RS“ broj 13/2014 od 5. februara 2014. godine.

 

 • Uredba - nezvanično prečišćen tekst

 

Registrovan je novi email za prijem planova za centralizovane javne nabavke: cjn@uzzpro.gov.rs

 

S P I S A K
NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE


Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke za sledeće državne organe i organizacije i pravosudne organe, i to za:

 1. Narodnu skupštinu;
 2. Predsednika Republike;
 3. Vladu Republike Srbije, kabinete i službe Vlade;
 4. Ministarstva i posebne organizacije, u skladu sa zakonom kojim se obrazuju ministarstva, osim ministarstva nadležnog za odbranu, ministarstva nadležnog za unutrašnje i ministarstva nadležnog za spoljne poslove;
 5. Posebne organizacije obrazovane u skladu sa posebnim zakonom, osim Bezbednosno informativne agencije;
 6. Pravosudne organe i to:
  1. Sudstvo:
   1. Ustavni sud,
   2. Visoki savet sudstva,
   3. Vrhovni kasacioni sud,
   4. Upravni sud,
   5. Privredni apelacioni sud i
   6. Prekršajni apelacioni sud.
  2. Tužilaštva:
   1. Državno veće tužilaca,
   2. Republičko javno tužilaštvo,
   3. Tužilaštvo za ratne zločine i
   4. Tužilaštvo za organizovani kriminal.
  3. Republičko javno pravobranilaštvo;

 7. Samostalne i nezavisne organe, odnosno organizacije:
  1. Zaštitnik građana Republike Srbije,
  2. Državna revizorska institucija,
  3. Agencija za borbu protiv korupcije,
  4. Fiskalni savet,
  5. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,
  6. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,
  7. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
  8. Komisija za zaštitu konkurencije,
  9. Komisija za hartije od vrednosti.

 

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava