Управа за заједничке послове републичких органа
 Сертификати Управе

Добро дошли на интернет презентацију
Управе за заједничке послове републичких органа

Уплату хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији, посредством PayPal сервиса, могуће је извршити на интернет адресама:

floodrelief.gov.rs
humanitarnapomoc.gov.rs

Централизоване јавне набавке ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа Продаја службених возила Оглас за службена возила