Управа за заједничке послове републичких органа

 Сертификати Управе

Добро дошли на интернет презентацију
Управе за заједничке послове републичких органа


Уплату хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији, посредством PayPal сервиса, могуће је извршити на интернет адресама:


floodrelief.gov.rs
humanitarnapomoc.gov.rs

Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа  Правилник о систематизацији радних места