Насловна » Структура » Информатика

Сектор за информационо-комуникационе технологије

Сектором руководи в.д. помоћник директора Бранислав Божић, дипломирани инжењер информатике.

У Сектору за информационо-комуникационе технологије образоване су уже унутрашње јединице, и то:

1. Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама
и интернет технологије

- Одсек за рачунарске комуникације, развој и одржавање мреже   
- Одсек за интернет технологије и администрацију мреже

2. Одељење за координацију и подршку развоју електронске управе, апликативну и техничку подршку

- Одсек за координацију и системску подршку развоју електронске управе
- Одсек за техничку подршку
- Одсек за подршку раду писарница државних органа

3. Одељење за информационе системе

- Одсек за апликативну подршку и WEB технологије
- Одсек за развој софтверских решења

4. Одељење за информациону безбедност

Делокруг рада

У Сектору за информационо-комуникационе технологије обављају се следећи послови:

 • праћење и координација развоја електронске управе у државним органима и хардверско-софтверска подршка том развоју;
 • уређивање начина функционисања информационо-комуникационих технологија у државним органима;
 • пројектовање, изградња, развој и обезбеђивање функционисања јединствене рачунарско-телекомуникационе мреже државних органа и организација;
 • повезивање државних органа и организација на интернет, отварање и администрација званичних домена за државне органе; развој и одржавање e-mail система државних органа;
 • системска и техничка информатичка подршка у раду државних органа;
 • увођење нових оперативних система, системског и антивирусног софтвера, софтвера за заштиту интернет презентација државних органа;
 • хостовања интернет презентација државних органа;
 • пројектовање и развој информационог система корисника услуга;
 • одржавање постојећих информационих система;
 • израда и увођење пројеката за аутоматизацију заједничких послова, пројектовање и организовање документационих и других база података за потребе рада републичких органа;
 • заштита мреже државних органа и података у истој;
 • управљање безбедносним ризиком информационо-комуникационих система
 • утврђивање и примена одређеног скупа техничких, физичких, организационих и процедуралних мера информационе безбедности кроз одвраћање, спречавање, откривање, отпорност и враћање у првобитно стање ИКТ система и мреже државних органа
 • сарадња и координација са корисницима у вези са стратегијама и смерницама информационе безбедности
 • обрада података на рачунару, обука корисника информационог система и други информатички послови у вези са обезбеђењем функционисања и развоја информационог система и мреже државних органа Србије.

 Информатика

Телeфон: +381 11 361 12 98
Факс: +381 11 361 06 95
e-mail: branislav.bozic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа