Насловна » Документа » Правилник о систематизацији радних места

Правилник о систематизацији радних места

  • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
    (број 110-00-6/2017-04 од 03.11.2017. године.)
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
    (број 110-00-3/2018-04 od 26.02.2018. године.)
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
    (број 110-00-8/2018-04 od 14.09.2018. године.)
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа