Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.02.2020.
 Преузмите документ Списак возила за лицитацију - 04.02.2020.

 

 

* * *

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2020 ГОДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ - КЛИМА КОМОРЕ
(БРОЈ 24/2020)

 Преузмите документ Обавештење о преговарачком поступку без објављивања позива - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.04.2020.

 

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАСТАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАЗА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ ЗЛАТНИ БРЕГ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 29/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2020.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА
(БРОЈ 33/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 30.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 30.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 02.04.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 22.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 26.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 26.05.2020.

 

НАБАВКА САДНОГ И УКРАСНОГ БИЉА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ЕНТЕРИЈЕР, РЕЗАНОГ ЦВЕЋА И ПОЗАМАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 26/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.05.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 25.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 25.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 25.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 25.05.2020.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.

 

НАБАВКА СМРЗНУТОГ И КОНЗЕРВИСАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 25/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 2 - 29.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 08.05.2020.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 21/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.05.2020.

 

НАБАВКА ПИВА
(БРОЈ 20/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 13/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.

 

НАБАВКА ЗРЕЛОГ МЕСА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -14.04.2020.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 24.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.04.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2020.

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА ЛИМАРСКО ФАРБАРСКИХ УСЛУГА И ЗАМЕНА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 32/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.03.2020
 Преузмите документ Измена позива за подношење понуде - 30.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 10.04.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 15.04.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.05.2020.

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 30/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 05.05.2020.

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 36/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.04.2020.

 

САНАЦИЈА КОРИТА ФОНТАНЕ – ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 31/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 28/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 27/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 01.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 22/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 06.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 03.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 23/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 17/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.03.2020.

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА
(БРОЈ 19/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.03.2020.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 15/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 19.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗАЧА
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.03.2020.

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДРВЕНИХ БУРАДИ ЗА ЕКОНОМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 52/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 13.05.2020

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 41/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 13.05.2020

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 39/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 07.05.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ПОШИЉАКА КУРИРСКОМ СЛУЖБОМ ОД ВРАТА ДО ВРАТА
(БРОЈ 43/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.04.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 15.04.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 35/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.03.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 17.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 18/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.02.2020

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 16/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.02.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИС СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА И ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 05.02.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 05.02.2020

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.01.2020

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.01.2020

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа