Naslovna » Arhiva » Centralizovane javne nabavke 2017.

Centralizovane javne nabavke 2017.


 

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA – PARTIJA 22 ODRŽAVANјE IP TELEFONIJE KONTAKT CENTRA PORESKE UPRAVE
(BROJ 15/2017)

 Preuzmite dokument Pregovarački postupak sa objavlјivanjem poziva- 29.09.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 22 - 17.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 17.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ALGOTECH P 22 - 17.10.2017
 Preuzmite dokument Документација P 22 - 17.10.2017

 

* * *

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2017. GODINU

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 17/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.11.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.11.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.12.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 10.01.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 10.01.2018
 Preuzmite dokument Ponuda kompresor - 10.01.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 10.01.2018

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 16/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 27.11.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 19.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4.1 - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4.1 - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Izjava - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE za P 4.1 - 28.12.2017
 Преузмите документ Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 23.1 - 29.12.2017
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 23.1 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MDS za P 23.1 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX za P 10 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 23.1 - 11.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 4.1 - 17.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora 2 P 4.1 - 13.02.2019

 

NABAVKE JE NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 13/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.10.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 09.10.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1- 11.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2- 17.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 19.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 19.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3 - 20.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 20.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 20.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 25.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - 26.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11 - 27.10.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 06.11.2017
 Preuzmite dokument Ispravka konkursne dokumentacije - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 20.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 20.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 5 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 9 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 3 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 6 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 11 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 14 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 14 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 1 i P 4- 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 12 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 13 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 15 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 19 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 20 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 23 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 22 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 27 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE i SYSTEM ONE za P 2 i P 22 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE i TEHNICOM INFORMATIKA za P 7, P 8 i P 27 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM I BTR za P 10, P 12, P 13, P 15, P 16, P 17, P 18 i P 19 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM i SISTEM ONE za P 20 i P 23 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 21 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 24 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 25 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 26 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 28 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 29 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda TELEGROUP i SAGA za P 21, P 24, P 25, P 26, P 28 i P 29 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 10 - 05.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 12 - 05.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 11 - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 14 - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 22 - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 21 - 08.12.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 14/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.09.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.09.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 1 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 2 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 3 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 4 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 31.10.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 12/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 01.08.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 24.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 7 -05.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Ponuda Dobergard -P 18 - 13.09.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 10/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.07.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 13.07.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija 1 deo-13.07.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija 2 deo-13.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-19.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2-21.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3-21.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4-25.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 28.07.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 28.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 01.08.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 01.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 02.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 04.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 07.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - 07.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11 - 09.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12 - 09.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima- 09.08.2017
 Preuzmite dokument Ispravka obaveštenja naručiocima - 11.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13 - 11.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14 - 11.08.2017
 Preuzmite dokument Dopuna pojašnjenja konkursne dokumentacije - 14.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 14.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15 - 15.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16 - 16.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 17 - 16.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 18 - 21.08.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3- 23.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 23.08.2017
 Preuzmite dokument Одлука o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P4 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P10 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P12 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P22 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P23 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 14 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 20 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora-03.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE - 03.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 15 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda DIGIT - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ASSECO SEE - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO I SAGA - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO, SAGA I INTEC - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 6 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 7 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 9 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 27 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA + SAGA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 19 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 24 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 28 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 11.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 11.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NEPO I EWE - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda BIROTEHNIKA - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 13 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 13 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 21 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 21 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 25 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 25 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 26 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 26 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 7 - 24.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 12.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 6 - 12.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 11 - 17.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 8 - 17.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 7 - 18.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 13 - 23.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 25 - 23.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 26 - 23.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 26.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 26.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5 - 26.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 27 - 26.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 30.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 30.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5 - 30.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 27 - 30.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 7 - 31.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 01.02.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 6 - 01.02.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 25 - 05.02.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 26 - 05.02.2019

 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA – DARK FIBER
(BROJ 11/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.06.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.06.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-08.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 5 -21.08.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Dokumrntacija - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Ponuda Telekom - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 18.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 18.09.2017
 Preuzmite dokument Ponuda Pošta - 19.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 19.10.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 9/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -19.05.2017
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 7 i 18 -24.07.2017.

 

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA

 Preuzmite dokument Obaveštenje svim naručiocima - 31.01.2019.

 

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 8/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Invitation To Bid - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 12.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 12.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 15.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 16.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3- 16.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 18.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 19.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 4-19.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -19.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - ispravka -22.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5-22.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6-22.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 5-22.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7-24.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8-24.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 6-24.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9-25.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 7-25.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 -25.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10-29.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 8-29.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11-02.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava-02.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka da se ne zadržavaju aktivnosti-02.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 16.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda GRUPA I&D COM I TEHNOLOGY- 06.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda GRUPA SBS- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda DIKTI LINE- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 10.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 10.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda IVADJO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 11.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 11.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 11.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 12 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda DIGITRON IST- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 01.08.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9- 01.08.2017
 Preuzmite dokument Ponuda BIROEKSIM- 01.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5 - 29.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 8 - 20.02.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 21.02.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora 2 P 8 - 13.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5 - 04.06.2019

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.03.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 24.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 29.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 29.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 03.04.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 03.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 07.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 12.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 12.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka-13.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 13.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 18.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9-21.04.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3-21.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 -21.04.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaključenje okvirnih sporazuma-03.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10-28.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 3 -28.04.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma-25.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1-13.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2-13.06.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1-13.06.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2-13.06.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora-13.06.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -13.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 26.01.2018

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 5/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.02.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 13.02.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 22.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 24.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2-28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -28.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3-01.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 dopuna - 01.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 06.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije-09.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2-13.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 4-13.03.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - nova-13.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 16.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 17.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 17.03.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvinog sporazuma - 13.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P7-25.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P18 -25.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P13-28.04.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13-28.04.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Protecta group - 03.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P6 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P9 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P10 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P10 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P14 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P14 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P15 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P16 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P16 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P17 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P19 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P19 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P20 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P20 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Dobergard i Dobergard plus - 1 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Dobergard i Dobergard plus - 2 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Dobergard i Dobergard plus - 3 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P11 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P11 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P21 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P21 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P23 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P23 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P24 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P24 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P26 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P26 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Sion gard i Tas security - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P8 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P25 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P25 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Zastita sigurnost- 09.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P12 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Grupa Inter Safe Business, Protecta Group, Z- 09.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P22 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P22 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - G4S Secure Solutions- 09.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 1- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 2- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 3- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 4- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 5- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 6- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 7- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 8- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 9- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 10- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 6 - 06.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 1- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 2- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 3- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 4- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 5- 25.10.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 1- 11.09.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 2- 11.09.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 3- 11.09.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 4- 11.09.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 5- 11.09.2018

 

NABAVKA USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
(BROJ 7/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.02.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma -11.04.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum -11.04.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -11.04.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora -11.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -16.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -27.03.2019

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 6/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.02.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 01.02.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -16.03.2017
 Preuzmite dokument Izjava -17.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum -17.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -17.05.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija -18.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 -01.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 -19.06.2019

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 4/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.01.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 19.01.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 25.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 25.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 30.01.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 30.01.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 31.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 31.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 31.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 02.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13- 06.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14- 07.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15- 07.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16- 07.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu- 24.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2-14.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2-14.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SOG LINE-14.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1-14.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1-14.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO-14.03.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija -14.03.2017
 Preuzmite dokument Izjava-14.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P15-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P17-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17-15.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NBK-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P13-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13-15.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MEGA SERVIS-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P7-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P7-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P8-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P12-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P18-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P18-17.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda IVAĐO-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P6-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6-17.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda WINNINGA-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16-20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda POLIBIRO-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 11-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 10-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 14-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14-20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ODRI PRINT-21.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 4-22.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4-22.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SAGITARIJUS-23.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 03.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 8 - 06.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 17 - 16.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 29.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 14.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 14 - 21.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 6 - 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 10- 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 11- 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 12- 04.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 18- 04.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5- 23.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 9- 23.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 7- 10.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1- 18.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 18.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 13- 23.02.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 8- 05.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 17- 14.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 16 -16.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 1- 30.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 15- 29.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 14- 24.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 2- 07.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 6- 17.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 3- 24.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 10- 24.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 11- 24.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 12- 26.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 18- 26.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 5- 25.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 9- 26.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 7- 16.11.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 za P 1- 17.12.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 za P 2- 10.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 za P 17- 22.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 16- 28.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 4 za P 2- 12.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 za P 15- 08.07.2019

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 3/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.10.2016
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 29.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 13.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 13.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 17.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 10.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 5-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 6-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6-20.03.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija -20.03.2017
 Preuzmite dokument Izjava 1 -20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NIS 1 -20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NIS 2 -20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 1-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1-24.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 1-18.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 2-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2-24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3-24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 4-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4-24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 7-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7-24.03.2017
 Preuzmite dokument Izveštaj Državnoj revizorskoj instituciji - 16.05.2017
 Preuzmite dokument Izveštaj Upravi za javne nabavke - 16.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 13.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3 - 13.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 - 27.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P 2 - 03.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P 3 - 03.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P 5 - 09.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 P3-29.03.2019

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE - SANITARNI MATERIJAL OPŠTE NAMENE
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 11.01.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 11.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 06.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1-07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2-07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P3-07.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1-07.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2-07.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3-07.03.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija-07.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda-07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1-30.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P3-30.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1-11.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P2-07.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom drugom ugovoru P3-11.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom drugom ugovoru P1-04.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom drugom ugovoru P2-29.03.2019

 

 

 

 Centralizovane javne nabavke

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava