Naslovna » Kontakti » Imenik

Imenik

Dejan Jonić Direktor Uprave+381 11 3616-615,
+381 11 3616-517,
lok:15-55
19-19
Milica LukeševićZamenik direktora+381 11 3616-615,
+381 11 3616-517,
lok:15-55
19-19
Zorica Živković-TordaAdministrativni poslovi+381 11 3616-615,
+381 11 3616-517,
lok:15-55
19-19
Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije
Branislav BožićPomoćnik direktora +381 11 3611-298, lok:14-35
Vladimir Striževski Sistem inženjer +381 11 3631-783,lok:17-83
Jelena SandićNačelnik Odelјenja za računarske komunikacije, upravlјanje mrežama i internet tehnologije +381 11 3631-879,lok:18-79
 Načelnik Odelјenja za koordinaciju i podršku razvoju elektronske uprave, aplikativnu i tehničku podršku+381 11 3631-917, lok:19-17
Ljubiša PešićNačelnik Odelјenja za informacione sisteme+381 11 3631-398, lok:13-98
Marina RakićNačelnik Odelјenja za informacionu bezbednost+381 11 3631-612, lok:16-12
Sektor za finansijsko-materijalne poslove
Mirjana RadonjićPomoćnik direktora+381 11 3622-091, lok:16-76
Milka PavkovOdsek za finansijsko-računovodstvene poslove+381 11 3616-611, lok:17-78
Sektor za pravne i informaciono-dokumentacione i administrativne poslove
Aleksandar RebićPomoćnik direktora+381 11 3611-298,lok:14-35
Vera ĐokovićNačelnik Odelјenja za pravne, kadrovske i opšte poslove+381 11 3610-135, lok:11-98
Mila SašićNačelnik Odelјenja za javne nabavke+381 11 2658-875, lok:16-48
Smilјa BogdanovićNačelnik Odelјenja za informaciono-dokumentacione i bibliotečke poslove+381 11 3616-296, lok:16-20
Ljilјana CvjetićaninNačelnik Odelјenja za administrativne poslove+381 11 3631-727, lok:17-27
Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje
Zdravko KurćubićPomoćnik direktora+381 11 3616-619, lok:12-72
Sektor za poslove saobraćaja
Simunović Miroslav Pomoćnik direktora +381 11 3611-726 lok:11-55
Dragan Radovanović Načelnik Odelјenja održavanja +381 11 3616-442 lok:10-89
Vladimir Jeknić Šef odseka poslova saobraćaja – Nemanjina 22-26 +381 11 3616-442 lok:10-89
Slobodan Filipović Šef odseka poslova saobraćaja – Palata Srbija +381 11 3117-097
Sektor za ugostitelјske usluge
dr Milko Palibrk Pomoćnik direktora+381 11 3614-860, lok:11-68
Jordan Dubić Načelnik Odelјenja za ugostitelјsko-protokolarne usluge: Nemanjina 11, Bulevar Mihajla Pupina 2, Kneza Miloša 24, Omladinskih brigada 1 i Birčaninova 6 +381 11 2146-876
Stana Milanović Načelnik Odelјenja za ugostitelјsko-restoranske usluge: Bul. Kralјa Aleksandra 15, Vlajkovićeva 3, Kralјa Milana 36, Vlajkovićeva 10 i Ustanička 29 +381 11 2855-058
Dejan Zakić Načelnik Odelјenja za ugostitelјsko - protokolarne usluge: Trg Nikole Pašića 13, Kralјa Milana 14 i Tolstojeva 2 +381 11 2668-038
Saša Mihajlović Načelnik Odelјenja za ugostitelјsko-restoranske usluge: Nemanjina br. 22-26 i Kneza Miloša broj 20 +381 11 2658-732, lok:12-01
17-54
Verica JevtićŠef Odseka za nabavku, kontrolu ispravnosti, uskladištenje i distribuciju robe+381 11 3631-168, lok:11-68
Sektor za reprezentativne objekte i birotehničke poslove
mr Aleksandra SavovićPomoćnik direktora+381 11 3615-026, lok:15-46
Dragan MaksimovićNačelnik Odelјenja za reprezentativne i rezidencijalne objekte+381 11 3111-595
Zoran MilosavlјevićNačelnik Odelјenja Ekonomije u Smederevu+381 26 671-528,
Vladan LevajacNačelnik Odelјenja za birotehničke poslove+381 11 3616-300, lok:12-70
Održavanje veb prezentacije
Milanka KatićProjektant i dizajner veb rešenja+381 11 3631-307, lok:13-07
Centrala
Nemanjina 22-26+381 11 3613-734
Nemanjina 11+381 11 3614-621
Kneza Miloša 20+381 11 3613-245
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava