Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


JAVNI KONKURS

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

 

 

* * *

 

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA

 

NABAVKA USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENjA OBJEKTA U ULICI CARICE MILICE BROJ 1 U BEOGRADU
(BROJ 1/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.02.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.02.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 06.03.2019.

 

 

JAVNE NABAVKE PO OVLAŠĆENJU

 

 

 

* * *

 

OGLASI

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK ZA 2019 GODINU

 

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2019 GODINA

 

NABAVKA SVEŽEG MLADOG MESA
(BROJ 5/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.02.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 10.04.2019.

 

NABAVKA APETISANA
(BROJ 3/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.02.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 28.03.2019.

 

NABAVKA BRAŠNA I PROIZVODA OD BRAŠNA
(BROJ 1/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.01.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.01.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 19.03.2019.

 

NABAVKA KOLONIJALNE ROBE I KONDITORSKIH PROIZVODA
(BROJ 2/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.01.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.01.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 21.03.2019.

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2019 GODINA

 

LIMARSKO FARBARSKE USLUGE I ZAMENA VETROBRANSKIH STAKALA NA VOZILIMA
(BROJ 31/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 10.04.2019.

 

NABAVKA BOJA I MATRICA
(BROJ 30/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 08.04.2019.

 

NABAVKA PIVA
(BROJ 27/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 01.04.2019.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I OTKLANjANjA KVAROVA ELEKTROMOTORNOG POGONA PUMPI SA AUTOMATIKOM SISTEMA
(BROJ 15/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 08.04.2019.

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA POTREBE HORTIKULTURE I EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 13/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 08.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 08.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 08.04.2019.

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG MEHANIČKOG I HEMIJSKOG ČIŠĆENjA VENTILACIONIH SISTEMA ZA ODSIS MASNIH ISPARENjA
(BROJ 21/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena poziva za podnošenje ponude - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 02.04.2019.

 

NABAVKA USLUGE DUBINSKOG PRANjA UNUTRAŠNjOSTI VOZILA
(BROJ 19/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2019
 Преузмите документ Odluka o obustavi postupka - 13.03.2019
 Преузмите документ Obaveštene o obustavi postupka - 13.03.2019

 

NABAVKA VENECIJANERA I TRAKASTIH ZAVESA
(BROJ 9/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.02.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 25.02.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 01.04.2019.

 

NABAVKA MOTORNOG ULjA ZA DOLIVANjE
(BROJ 6/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.02.2019
 Преузмите документ Odluka o obustavi postupka - 05.03.2019
 Преузмите документ Obaveštene o obustavi postupka - 12.03.2019

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA BAZENA, BAZENSKE OPREME, FONTANA I JEZERA U OKVIRU REZIDENCIJALNIH I REPREZENTATIVNIH OBJEKATA
(BROJ 10/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.02.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 08.03.2019.

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava