Naslovna » Struktura » Finansije

Sektor za finansijsko-materijalne poslove

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora Mirjana Radonjić, diplomirani ekonomista.

U Sektoru za finansijsko-materijalne poslove obrazovane su uže unutrašnje jedinice i to:

- Odsek za finansijsko-računovodstvene poslove;

- Odsek za knjigovodstvene poslove i

- Odsek za komercijalno-nabavne poslove

Delokrug rada

U Sektoru za finansijsko-materijalne poslove obavljaju se poslovi:

  • planiranje izvršenja budžeta Uprave;
  • izrada zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvote;
  • izrada zahteva za kreiranje preuzetih obaveza, izrada zahteva za plaćanje, kontrola rashoda, obrada plaćanja i evidentiranja troškova, vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i evidencija;
  • finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima;
  • vođenje poslovnih knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara, pomoćnih knjiga robnog i materijalnog knjigovodstva za republičke organe i organizacije;
  • prikupljanje i kontrola podataka za obračun zarada državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih;
  • nabavka, uskladištenje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala;
  • nabavka opreme, uređaja i inventara;
  • izrada informacija, izveštaja i analiza, kao i drugi poslovi iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja.

 Finansije

Telefoni: +381 11 3622 091
Faks: +381 11 3616 612
e-mail: mirjana.radonjic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava