Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA LICENCI

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA OBJEKATA REPULIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018 godinu

 

 

* * *

 

 

OGLASI 2018 GODINA

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 2/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.03.2018.

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2018 GODINA

 

NABAVKA SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 33/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.03.2018.

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU
(BROJ 37/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -19.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -19.03.2018.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 28/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -15.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -15.03.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 23.03.2018.

 

NABAVKA PNEUMATIKA
(BROJ 27/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -15.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -15.03.2018.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE HIDROTEHNIČKIH SISTEMA
(BROJ 26/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -14.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -14.03.2018.

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH PROIZVODA
(BROJ 22/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -09.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -09.03.2018.

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 20/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -09.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -09.03.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 19.03.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 19.03.2018.

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA
(BROJ 21/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -06.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.03.2018.

 

NABAVKA KONZERVISANOG I SMRZNUTNOG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 14/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.02.2018.

 

NABAVKA COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(BROJ 16/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.02.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 19.03.2018.

 

NABAVKA BRAŠNA I PROIZVODA OD BRAŠNA
(BROJ 5/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -08.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -08.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 21.03.2018.

 

NABAVKA VINA
(BROJ 3/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -06.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.02.2018.

 

NABAVKA KOLONIJALNE ROBE I KONDITORSKIH PROIZVODA
(BROJ 2/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.02.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 14.02.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 14.02.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 23.02.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 23.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 21.03.2018.

 

NABAVKA GAZIRANE I NEGAZIRANE VODE
(BROJ 4/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.02.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 09.02.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 26.02.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 26.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2018.

 

NABAVKA JAJA
(BROJ 6/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.02.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 09.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.03.2018.

 

NABAVKA SVEŽEG MLADOG MESA
(BROJ 1/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.01.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.01.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2018.

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2018 GODINA

 

NABAVKA USLUGE DUBINSKOG PRANјA UNUTRAŠNјOSTI VOZILA ZA SVA VOZILA
(BROJ 34/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -19.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -19.03.2018.

 

ODRŽAVANјE KANALIZACIONIH INSTALACIJA
(BROJ 32/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -15.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -15.03.2018.

 

NABAVKA USLUGA SERVISA I POPRAVKE KONFERENCIJSKOG SISTEMA
(BROJ 25/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -09.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -09.03.2018.

 

NABAVKA ZAVESA I DRAPERIJA ZA OBJEKTE REPUBLIČKIH ORGANA I PREDSEDNIČKI KABINET PALATE SRBIJA
(BROJ 29/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -09.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -09.03.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.03.2018.

 

NABAVKA USLUGE UVOĐENјA HALAL KVALITETA
(BROJ 24/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -07.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -07.03.2018.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I PRAŽNјENјA SEPARATORA, MASNIH JAMA I ODVODA
(BROJ 13/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 08.03.2018.

 

NABAVKA KOVERATA
(BROJ 23/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.03.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.03.2018.

 

NABAVKA VENECIJANERA I TRAKASTIH ZAVESA
(BROJ 19/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2018.

 

NABAVKA DOMAĆEG I STRANOG PIVA
(BROJ 18/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2018.

 

NABAVKA APETISANA
(BROJ 15/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2018.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BAZENA, BAZENSKE OPREME, FONTANA I JEZERA U OKVIRU REZIDENCIJALNIH I REPREZENTATIVNIH OBJEKATA
(BROJ 12/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -23.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -23.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.03.2018.

 

NABAVKA REZANOG CVEĆA, POZAMANTERIJE I DEKORATIVNOG SADNOG MATERIJALA ZA ENTERIJER
(BROJ 10/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2018.

 

NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA
(BROJ 11/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.02.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 14.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 14.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 23.03.2018.

 

NABAVKA BOJA I MATRICA ZA MAŠINE RISO I DUPLO
(BROJ 9/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -09.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -09.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 09.03.2018.

 

NABAVKA GORIVA EVRO DIZEL
(BROJ 1/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -08.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -08.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2018.

 

NABAVKA KOVERATA
(BROJ 8/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 20.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 26.02.2018.

 

 

NABAVKE PO ČLANU 39. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA AUTOMATIKE KOTLA TIPA HOVAL
(BROJ 17/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.02.2018.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude -22.02.2018.

 

* * *

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2017 GODINA

 

NABAVKA RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE SEKTORA ZA INVESTICIJE, INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANјE
(BROJ 218/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4 -10.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 -10.01.2018.

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2017 GODINA

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KOTLOVSKIH POSTROJENјA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANјA SA OTKLANјANјEM KVAROVA.
(BROJ 235/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -12.01.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -12.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 29.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 29.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 01.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -06.02.2018.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјE KVAROVA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
(BROJ 234/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -29.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -29.12.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 24.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 24.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -23.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P4 i P6 - 06.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 20.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 21.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 -21.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3 -22.03.2018.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BIROTEHNIČKE OPREME „KONICA MINOLTA“ NA BAZI BROJA KOPIJA/OTISAKA
(BROJ 210/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 30.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 13.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -14.12.2017.
 Preuzmite dokument Izmena obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava -14.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -18.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -18.01.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 05.02.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 05.02.2018.
 Preuzmite dokument Novo obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -09.02.2018.

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 195/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 -22.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 -22.12.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BROJ 102/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 9- 14.07.2017

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2017 GODINA

 

NABAVKA CENTRALIZOVANOG SISTEMA ZA IZVEŠTAVANјE ZA ELEKTRONSKE SERVISE
(BROJ 183/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 01.12.2017

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA - PO OVLAŠĆENјU MINISTARSTVA FINANSIJA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 12.07.2017

 

NABAVKA USLUGE HIGIJENSKO-SANITARNOG ODRŽAVANјA POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU U ULICI BIRČANINOVA 19A U BEOGRADU
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 16.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2017.

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 107/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation To Tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI KROVNOG POKRIVAČA, PODKONSTRUKCIJE I UNUTRAŠNјOSTI POMOĆNOG OBJEKTA- VILE U ULICI UŽIČKA BROJ 23 U BEOGRADU
(BROJ 167/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.09.2017.

 

NABAVKA OPREME ZA VOZILA I AUTOKOZMETIKE
(BROJ 155/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.11.2016.

 

 

NАBАVKЕ PО ČLАNU 39. SТАV 2. ZАKОNА О ЈАVNIМ NАBАVKАМА

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BROJ 74/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.04.2017
 Preuzmite dokument Оbrazac ponude - 20.04.2016

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava