Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


 

JAVNI KONKURS

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Spisak kandidata sa šiframa među kojima se sprovodi izborni postupak

 Preuzmite dokument Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

 

* * *

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 6. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 6. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 7. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 7. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 8. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 8. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 9. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 9. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 10. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 10. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 11. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 11. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 12. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 12. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 13. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 13. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 14. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 14. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 15. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 15. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 16. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 16. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 17. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 17. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu

 

 

* * *

 

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 6. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 6. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 7. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 7. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 9. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 9. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 10. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 10. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 11. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 11. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 12. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 12. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 13. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 13. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 14. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 14. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu

 

* * *

 

 

NABAVKE ZA KOJE SE ZJN NE PRIMENJUJE - 2021. GODINA

 

NABAVKA INFORMACIONOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU ARHIVU
(BROJ 195/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.12.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 03.12.2021

 

NABAVKA USLUGE IZDAVANjA MEĐUNARODNIH OVLAŠĆENjA ZA UPRAVLjANjE VOZILOM
(BROJ 191/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.12.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 03.12.2021

 

NABAVKA NOVOGODIŠNjIH VEŠTAČKIH JELKI I UKRASA ZA JELKE
(BROJ 187/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.11.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 30.11.2021

 

NABAVKA BAR KOD NALEPNICA
(BROJ 184/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.11.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 25.11.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 02.12.2021

 

NABAVKA USLUGE ISPITIVANjA VODE U BAZENIMA I REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA
(BROJ 180/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.11.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.11.2021

 

.

НАБАВКА ТРАНСПОРТНИХ КОЛИЦА ЗА МАГАЦИН
(БРОЈ 179/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.11.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 16.11.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.11.2021

 

NABAVKA POSTAMENATA I STAKLENIH VITRINA
(BROJ 176/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.11.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.11.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.12.2021

 

NABAVKA USLUGA RESERTIFIKACIJE ISMS SISTEMA I NADZORNE PROVERE QMS I HACCP SISTEMA
(BROJ 175/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.11.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 05.11.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.11.2021

 

NABAVKA USLUGE SISTEMATSKOG ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZAPOSLENIH U UZZPRO
(BROJ 174/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.11.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 04.11.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.11.2021

 

NABAVKA BIBLIOTEČKE GRAĐE
(BROJ 171/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.11.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 03.11.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.11.2021

 

NABAVKA INFORMATIČKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU UZZPRO-A
(BROJ 169/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.11.2021

 

NABAVKA UGLJA
(BROJ 157/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.10.2021

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA
(BROJ 144/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.10.2021
 Preuzmite dokument Izmenjen poziv za podnošenje ponude - 19.10.2021
 Preuzmite dokument Izmenjen obrazac ponude - 19.10.2021
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 27.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.11.2021

 

NABAVKA AMBALAŽE ZA POTREBE EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 158/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.10.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca - 18.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.10.2021

 

NABAVKA DEKORATIVNIH PREDMETA
(BROJ 159/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.10.2021

 

NABAVKA I UGRADNJA ČETIRI PUNJAČA ZA ELEKTRO AUTOMOBILE
(BROJ 146/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 22.09.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.10.2021

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I POPRAVKI BROJAČKIH MAŠINA NC 6100
(BROJ 112/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.08.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 02.08.2021

 

NABAVKA USLUGE OZONIRANjA PROSTORA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 70/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.05.2021

 

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENJE VINA I RAKIJE
(BROJ 6/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.09.2021.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 21.09.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje učesnicima postupka licitacije - 14.10.2021.

 

OTUĐENjE ISTROŠENIH TONER KASETA
(BROJ 5/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.07.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 29.07.2021.

 

OTUĐENjE ELEKTRONSKOG OTPADA
(BROJ 4/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.06.2021.
 Preuzmite dokument Zapisnik sa licitacije - 28.07.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 28.07.2021.

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava