Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA LICENCI

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA OBJEKATA REPULIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena plana javnih nabavki za 2017 godinu
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017 godinu

 

 

OGLASI 2017 GODINA

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 8/2017)

 Preuzmite dokument Preuzmite oglas -31.10.2017.

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2017 GODINA

 

TRENUTNO NEMA PREGOVARAČKIH POSTUPAKA ZA OBJAVLJIVANJE

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2017 GODINA

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BIROTEHNIČKE OPREME „KONICA MINOLTA“ NA BAZI BROJA KOPIJA/OTISAKA
(BROJ 210/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.

 

NABAVKA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA
(BROJ 209/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -14.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -14.11.2017.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA FONTANE „PALATA SRBIJA“
(BROJ 192/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -08.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -08.11.2017.

 

NABAVKE JE NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - STORAGE
(BROJ 175/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -03.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -03.11.2017.

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 201/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.10.2017.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјE KVAROVA SPLIT JEDINICA
(BROJ 197/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.10.2017.

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 195/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.10.2017.

 

NASTAVAK IZVOĐENјA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DRVENE LOVAČKE KUĆE VILE U VOROVU
(BROJ 189/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.10.2017.

 

NABAVKA SVEŽEG SVINјSKOG MESA
(BROJ 200/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.10.2017.

 

NABAVKA USLUGE PROJEKTOVANјA I IZRADE LOKALNIH RAČUNARSKIH MREŽA
(BROJ 190/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -20.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -20.10.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 14.11.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 14.11.2017.

 

NABAVKA SVETILjKI, SIJALICA I PRATEĆEG ELEKTROMATERIJALA
(BROJ 188/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.10.2017.

 

NABAVKA KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 180/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.

 

NABAVKA USLUGE ALTERNATIVNOG INTERNET LINKA SA ODGOVARAJUĆOM ZAŠTITOM OD DOS NAPADA
(BROJ 176/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.10.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 08.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA
(BROJ 170/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.11.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA KOMPLETNOJ REKONSTRUKCIJI VILE U ULICI KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA BROJ 75 (I FAZA)
(BROJ 169/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -03.11.2017.

 

NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 155/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 15.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 22.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 22.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 26.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 28.09.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije- 28.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 06.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -01.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 4 -14.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 5 -14.11.2017.

 

NABAVKA RENDGEN UREĐAJA ZA KONTROLU ULAZA ZA OBJEKTE U ULICI KNEZA MILOŠA 20 I NEMANјINA 22-26
(BROJ 53/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 24.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -26.09.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BROJ 102/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 9- 14.07.2017

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2017 GODINA

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA – POJEDINAČNI SISTEMI
(BROJ 206/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG SERVISA SISTEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENјE POŽARA
(BROJ 207/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA – TIPA “BOSCH”
(BROJ 208/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA POTREBE HORTIKULTURE
(BROJ 204/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -09.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -09.11.2017.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA SISTEMA ZA NAVODNјAVANјE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA U BEOGRADU I SMEDEREVU
(BROJ 198/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -03.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -03.11.2017.

 

NABAVKA CENTRALIZOVANOG SISTEMA ZA IZVEŠTAVANјE ZA ELEKTRONSKE SERVISE
(BROJ 183/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA MODERNIZACIJI TRAFO STANICE U OBJEKTU SIV 3
(BROJ 202/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.

 

NABAKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA ŠTAMPARSKO - KNјIGOVEZAČKE OPREME
(BROJ 199/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.11.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA UGRADNјI HIDROCILA ZA POVEĆANјE PRITISKA HIDRANTSKE MREŽE U OBJEKTIMA NA ADRESI VASE ČARAPIĆA 20 I BULEVARA KRALjA ALEKSANDRA 84
(BROJ 187/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.11.2017.

 

NABAVKA CENTRALIZOVANOG MONITORINGA I NADZORA MREŽE
(BROJ 182/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -14.11.2017.

 

NABAVKA REŠENјA ZA MREŽNU KONTROLU PRISTUPA
(BROJ 191/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.11.2017.

 

NABAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 194/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -09.11.2017.

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
(BROJ 193/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -24.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -24.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.11.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI TERASE NA VILI „MIR“ I TERASE U „LOVAČKOJ KUĆI“
(BROJ 172/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -01.11.2017.

 

NABAVKA OPREME I AUTOKOZMETIKE ZA VOZILA
(BROJ 184/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -09.11.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA KLIMATIZACIJI KUHINјSKOG BLOKA U OBJEKTU U ULICI TOLSTOJEVA BROJ 2 U BEOGRADU
(BROJ 185/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -11.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -11.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -01.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 14.11.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I REVITALIZACIJI FONTANE U VILI ZLATNI BREG U SMEDEREVU
(BROJ 168/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -27.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 13.11.2017

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 181/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -27.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 09.11.2017

 

IZRADE PROJEKTA MODERNIZACIJE LIFTOVSKOG POSTROJENјA U OBJEKTU SIV 3 I U OBJEKTU DEČANSKA BROJ 8.
(BROJ 179/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -23.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 10.11.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI RAVNIH KROVOVA I NADSTREŠNICA OBJEKTA SIV 3
(BROJ 166/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 02.11.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DRVENE LOVAČKE KUĆE U KOMPLEKSU VILE MIR
(BROJ 165/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 -27.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 01.11.2017

 

NABAVKA STAKLOREZAČKIH USLUGA
(BROJ 164/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -06.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 19.10.2017

 

NABAVKA I MONTAŽA AGREGATA ZA REZERVNO NAPAJANјE OBJEKTA VILE „BOKELjKA“
(BROJ 159/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 22.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 07.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 i 5 - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 i 5 - dopuna - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -26.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 03.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 17.11.2017

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA - PO OVLAŠĆENјU MINISTARSTVA FINANSIJA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 12.07.2017

 

NABAVKA USLUGE HIGIJENSKO-SANITARNOG ODRŽAVANјA POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU U ULICI BIRČANINOVA 19A U BEOGRADU
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 16.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2017.

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 107/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation To Tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI KROVNOG POKRIVAČA, PODKONSTRUKCIJE I UNUTRAŠNјOSTI POMOĆNOG OBJEKTA- VILE U ULICI UŽIČKA BROJ 23 U BEOGRADU
(BROJ 167/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.09.2017.

 

NABAVKA OPREME ZA VOZILA I AUTOKOZMETIKE
(BROJ 155/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.11.2016.

 

 

NАBАVKЕ PО ČLАNU 39. SТАV 2. ZАKОNА О ЈАVNIМ NАBАVKАМА

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BROJ 74/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.04.2017
 Preuzmite dokument Оbrazac ponude - 20.04.2016

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava