Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke 2023.


 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA PARKOVSKIH POVRŠINA U VRNJAČKOJ BANJI
(BROJ 92/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.08.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.08.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 30.08.2023

 

NABAVKA USLUGA IZNAJMLJIVANJA BILJAKA, OPREME I HORTIKULTURNOG UREĐIVANJA PROSTORA
(BROJ 88/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.08.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena obrazaca ponude - 15.08.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 24.08.2023

 

NABAVKA USLUGE TEHNIČKE KONTROLE PROJEKTA ZA IZGRADNJU NADZEMNO-PODZEMNE GARAŽE ZA SLUŽBENA VOZILA NAMENJENA KORISNICIMA KOMPLEKSA NEMANJINA 22-26 NA KP BR. 22643 KO SAVSKI VENAC, UGAO ULICE NEMANJINE I RESAVSKE U BEOGRADU
(BROJ 87/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.08.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.08.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 18.08.2023

 

NABAVKA I UGRADNjA KONKAVNOG STAKLA ZA UNUTRAŠNjI BAZEN
(BROJ 83/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.07.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.07.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 03.08.2023

 

NABAVKA ELEKTRO PALETARA ZA OBJEKAT NEMANjINA 11
(BROJ 79/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.07.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 19.07.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 02.08.2023

 

NABAVKA MAŠINE ZA BROJANjE NOVCA
(BROJ 70/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.07.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena poziva za podnošenje ponude - 17.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena obrazaca ponude - 17.07.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 25.07.2023

 

PERIODIČNI SERVIS, KONTROLA I OTKLANjANjE KVAROVA SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA
(BROJ 63/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.06.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 30.06.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 10.07.2023

 

NABAVKA I UGRADNjA KONKAVNOG STAKLA ZA UNUTRAŠNjI BAZEN
(BROJ 61/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.06.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 27.06.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 10.07.2023

 

NABAVKA USLUGA O PRENOSU POŠILjAKA DANAS ZA DANAS, DANAS ZA SUTRA I BRZA ISPORUKA POŠILjAKA U INOSTRANSTVO
(BROJ 72/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.06.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 23.06.2023

 

NABAVKA LICENCE ZA PRISTUP PORTALU BZR
(BROJ 67/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.06.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.06.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 23.06.2023

 

NABAVKA PASIRKE ZA VOĆE SA ODVAJANjEM KOŠTICA ZA EKONOMIJU SMEDEREVO
(BROJ 64/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.06.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.06.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 23.06.2023

 

NABAVKA LICENCE ZA PRISTUP PORTALU CHECKPOINT.RS
(BROJ 56/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.06.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 05.06.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 19.06.2023

 

NABAVKA TRANSPORTNIH KOLICA ZA MAGACIN I KURIRSKIH KOLICA
(BROJ 52/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 06.06.2023

 

NABAVKA USLUGE TRANSPORTA KAMENIH PLOČA
(BROJ 54/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 06.06.2023

 

NABAVKA PASIRKE ZA VOĆE SA ODVAJANjEM KOŠTICA ZA EKONOMIJU SMEDEREVO
(BROJ 53/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 25.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 06.06.2023

 

NABAVKA OPREME ZA ISPITIVANjE VINA
(BROJ 51/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 19.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 29.05.2023

 

NABAVKA USLUGA PRENOSA POST EXPRESS I EMS POŠILjAKA
(BROJ 39/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 19.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 26.05.2023

 

NABAVKA UGOSTITELJSKIH PROIZVODA U KESICAMA SA ŠTAMPOM LOGOTIPA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 45/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 15.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 25.05.2023

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA AUTONOMNIH KLAPNI SA DETEKTORIMA DIMA
(BROJ 28/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 08.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 22.05.2023

 

NABAVKA KURIRSKIH TORBI
(BROJ 42/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 05.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 18.05.2023

 

NABAVKA USLUGA PRUŽANJA OBEZBEĐENJA TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSTI
(BROJ 46/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 05.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 16.05.2023

 

NABAVKA MINERALNOG ĐUBRIVA
(BROJ 37/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 04.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 18.05.2023

 

NABAVKA ENOLOŠKIH SREDSTAVA (MATERIJA ZA POBOLJŠANJE I OČUVANJE KVALITETA VINA)
(BROJ 44/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.05.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 04.05.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 15.05.2023

 

NABAVKA OPREME ZA ISPITIVANJE VINA
(BROJ 36/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.04.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.04.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 08.05.2023

 

NABAVKA ĆUMURA ZA ROŠTILJ
(BROJ 35/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.04.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.04.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 09.05.2023

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA PAMETNIH SISTEMA U REZIDENCIJALNIM OBJEKTIMA
(BROJ 26/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.04.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.04.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 28.04.2023

 

NABAVKA PRIRODNOG GASA I ZAKUPA BOCA
(BROJ 29/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.04.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.04.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 04.05.2023

 

NABAVKA PRUŽANjA GEODETSKE USLUGE
(BROJ 27/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.04.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.04.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 21.04.2023

 

NABAVKA USLUGE KONTROLE I OTKLANjANjA KVAROVA NA SISTEMIMA ZA DOJAVU POŽARA
(BROJ 14/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.03.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 28.03.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 13.04.2023

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I ODRŽAVANjA MAŠINA ZA PRANjE VOZILA POD VISOKIM PRITISKOM I USISIVAČA
(BROJ 17/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.03.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 27.03.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 10.04.2023

 

NABAVKA USLUGA ISPITIVANjA ZDRAVSTVENE I HEMIJSKE ISPRAVNOSTI PROIZVODA OD VOĆA NA EKOMOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 23/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.03.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 27.03.2023
 Preuzmite dokument Izmenjen Obrazac ponude 1 - 29.03.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 07.04.2023

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA BEZBEDNOSNE OPREME, RENDGEN UREĐAJA I KD VRATA
(BROJ 13/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.03.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 27.03.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 05.04.2023

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA MAŠINE ZA FRANKIRANjE POŠTE
(BROJ 19/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.03.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.03.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 04.04.2023

 

OPREMANjE SLUŽBENIH STANOVA NAMEŠTAJEM
(BROJ 8/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.03.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 15.03.2023
 Preuzmite dokument Izmenjen Poziv za podnošenje ponude 1 - 17.03.2023
 Preuzmite dokument Izmenjen Obrazac ponude 1 - 17.03.2023
 Preuzmite dokument Izmenjen Poziv za podnošenje ponude 2 - 20.03.2023
 Preuzmite dokument Izmenjen Obrazac ponude 2 - 20.03.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 29.03.2023

 

NABAVKA USLUGE GODIŠNjEG PREGLEDA LIFTOVSKIH POSTROJENjA RADI DOBIJANjA OBAVEZNOG SERTIFIKATA ZA UPOTREBU
(BROJ 12/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.03.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.03.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 22.03.2023

 

NABAVKA VITRINA ZA ODLAGANjE ORDENjA I DVA KLUB STOLA ZA IZLAGANjE
(BROJ 4/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.02.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 28.02.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 16.03.2023

 

NABAVKA USLUGE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA VOZAČA
(BROJ 3/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.02.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 23.02.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 03.03.2023

 

NABAVKA PEČATA I ŠTAMBILjA
(BROJ 2/2023)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.02.2023
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 21.02.2023
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 03.03.2023

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava