Naslovna » Struktura » Finansije

Sektor za finansijsko-materijalne poslove

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora Ana Pantelić, diplomirani ekonomista.

U Sektoru za finansijsko-materijalne poslove obrazovane su uže unutrašnje jedinice i to:

2.1. Odelјenje za finansijsko - računovodstvene i analitičke poslove

2.2. Odelјenje za knjigovodstvene poslove i finansijsko izveštavanje

2.3. Odelјenje za komercijalne poslove i rukovanje imovinom

2.3.1. Odsek za komercijalno-nabavne poslove
2.3.2. Odsek za poslove rukovanja imovinom

Delokrug rada

U Sektoru za finansijsko-materijalne poslove obavlјaju se poslovi:

 • planiranje izvršenja budžeta Uprave;
 • izrada zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvote;
 • izrada zahteva za kreiranje preuzetih obaveza, izrada zahteva za plaćanje, prijem pazara i fakturisanje ugostitelјskih usluga;
 • izrada specifikacija za refundaciju stalnih troškova;
 • kontrola rashoda, obrada plaćanja i evidentiranja troškova; vođenje KUF-a (knjige ulaznih faktura) i KIF-a (knjige izlaznih faktura);
 • obračun i plaćanje PDV-a;
 • vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i evidencija kupaca, dobavlјača, osnovnih sredstava, zaliha, izvršenih isplata i ostvarenih priliva;
 • vođenje pomoćnih poslovnih knjiga osnovnih sredstava za republičke organe i organizacije;
 • kvartalna izrada izveštaja o izvršenju budžeta;
 • izrada bilansa stanja;
 • prikuplјanje i kontrola podataka za obračun zarada i drugih primanja državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih;
 • nabavka, uskladištenje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala;
 • nabavka opreme, uređaja i inventara;
 • izrada informacija, izveštaja i analiza i i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 Finansije

Telefoni: +381 11 3622 091
Faks: +381 11 3616 612
e-mail: ana.pantelic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava