Naslovna » Struktura » Prava

Sektor za pravne i administrativne poslove

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora Milan Krstić, diplomirani pravnik.

U Sektoru za pravne i administrativne poslove obrazuju se uže unutrašnje jedinice i to:

1. Odeljenje za pravne i opšte poslove

- Odsek za pravne poslove; 
- Grupa za opšte poslove.

2. Odeljenje za ljudske resurse

3. Odeljenje za javne nabavke

- Odsek za javne nabavke dobara 
- Odsek za javne nabavke usluga;
- Odsek za javne nabavke radova.

4. Odeljenje za informaciono-dokumentacione i bibliotečke poslove

5. Odeljenje za administrativne poslove

- Pisarnica Vlade;
- Pisarnica republičkih organa uprave
- Odsek za pripremu i otpremanje pošte;
- Odsek za arhivske poslove.

Delokrug rada

U Sektoru za pravne i administrativne poslove obavlјaju se poslovi:

 • praćenja i primena zakona i drugih propisa;
 • pripremanje predloga opštih akata;
 • praćenje i obezbeđivanje usaglašenosti primene zakona i drugih propisa u oblasti upravlјanja i razvoja lјudskih resursa; pripremanje i kontrola ugovora i sporazuma koje zaklјučuje Uprava;
 • poslovi osiguranja imovine i lica;
 • učestvovanje u postupku pred sudovima i drugim organima;
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki, centralizovanih javnih nabavki i licitacije;
 • pripremanje predloga odluka i rešenja; pripremanje programa rada i izveštaja o radu Uprave;
 • izrada statističkih i drugih izveštaja;
 • informatičko-dokumentacioni poslovi koji obuhvataju prikuplјanje, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje dokumentacionog i bibliotečkog materijala od značaja za informisanje, stručno usavršavanje u republičkim organima;
 • formiranje i ažurno održavanje dokumentacionih baza podataka, poslovi na dostupnosti javnih informacija;
 • poslovi prijema, evidentiranja, združivanja, razvođenja, arhiviranja predmeta;
 • frankiranja i otpremanja pošte preko poštanske službe i internom dostavom putem kurira;
 • prijemne kancelarije, čuvanja registraturskog materijala i arhivske građe i izlučivanja i uništavanja bezvrednog registraturskog materijala i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 Prava

Telefon: +381 11 3611 298
Faks: +381 11 2656 336
e-mail: milan.krstic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava