Naslovna » Struktura » Saobraćaj

Sektor za poslove saobraćaja

Sektorom rukovodi v.d. pomoćnika direktora Olivera Durlević.

U Sektoru za poslove saobraćaja obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice i to:

1. Odeljenje saobraćaja

- Odsek za logistiku saobraćaja  
- Odsek poslova saobraćaja – Nemanjina 22-26  
- Odsek poslova saobraćaja – Palata Srbija
- Odsek za opšte poslove saobraćaja
    - Grupa za poslove vozača - Andrićev venac 1   
    - Grupa za poslove vozača - Trg Nikole Pašića 13
    - Grupa za poslove vozača - Nemanjina 11
    - Grupa za protokolarni prevoz

2. Odeljenje održavanja

- Grupa za poslove održavanja i servisiranja motornih vozila   
- Grupa za održavanje higijene vozila

Delokrug rada

U Sektoru za poslove saobraćaja obavljaju se poslovi: prevoza službenim vozilima za potrebe Vlade i republičkih organa u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi i način korišćenja službenih vozila; pripreme, organizacije i praćenja realizacije saobraćaja po zahtevima organa vlasti i drugih korisnika uz saradnju sa službama protokola predsednika, kao i protokolima stranih državnika i najviših zvaničnika; poslovi pružanja usluga prevoza u zemlji i inostranstvu; redovno servisiranje, održavanje, garažiranje i parkiranje vozila; praćenje i unapređenje bezbednosti u skladu sa Zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima; analiza stanja i eksploatacija vozila; izrada mesečnih i godišnjih izveštaja; učešća u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 Saobraćaj

Telefon: +381 11 3611 726
Faks: +381 11 3612 502
e-mail: olivera.durlevic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava