Naslovna » Struktura » Informatika

Sektor za informatičku podršku

Sektorom rukovodi Vladan Jovanović v.d. pomoćnika direktora.

U Sektoru za informatičku podršku obrazovane uže unutrašnje jedinice i to:

1.1. Odelјenje za sistemsko-tehničku podršku

1.1.1. Odsek za sistemsku podršku   
1.1.2. Odsek za tehničku podršku

1.2. Odelјenje za informacione sisteme i aplikativnu podršku

1.2.1. Odsek za informacione sisteme
1.2.2. Odsek za aplikativnu podršku

Delokrug rada

U Sektoru za informatičku podršku obavlјlјaju se poslovi projektovanja, implementacije i održavanja IKT Uprave za zajedničke poslove republičkig organa i to kroz sledeće aktivnosti:

 • poslovi pružanja IKT usluga u domenu HW i SW korisnicima UZZPRO
 • razvoj i obezbeđivanje funkcionisanja lokalnih računarsko-komunikacionih mreža u državnim objektima koje oprema Uprava
 • održavanje postojeće računarske i komunikacione opreme i pripadajućeg sistemskog softvera Uprave
 • održavanje sistem sale Uprave
 • primena sigurnosnih mera video nadzora i kontrole ulaska preko RFID kartica
 • uvođenje novih operativnih sistema, sistemskog i antivirusnog softvera
 • razvoj i održavanje aplikativnih informacionih sistema Uprave
 • razvoj i organizovanje dokumentacionih i drugih baza podataka za potrebe rada korisnika
 • praćenje savremenih tehnologija i primena standarda u projektovanju aplikativnih informacionih sistema
 • primena međunarodnih i domaćih standarda u oblasti informacione bezbednosti i usklađivanje sa istim u razvoju IS
 • obuka korisnika u aplikativnom i sistemskom domenu kao i primeni Word, Excel, … i drugih alata
 • drugi informatički poslovi u vezi obezbeđenja funkcionisanja i razvoja informacionog sistema

 Informatika

Telefon: +381 11 362 20 91
Faks: +381 11 361 65 55
e-mail: vladan.jovanovic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava