Насловна » Структура » Информатика

Сектор за информатичку подршку

Сектором руководи Владан Јовановић в.д. помоћникa директора.

У Сектору за информатичку подршку образоване уже унутрашње јединице и то:

1.1. Одељење за системско-техничку подршку

1.1.1. Одсек за системску подршку   
1.1.2. Одсек за техничку подршку

1.2. Одељење за информационе системе и апликативну подршку

1.2.1. Одсек за информационе системе
1.2.2. Одсек за апликативну подршку

Делокруг рада

У Сектору за информатичку подршку обављљају се послови пројектовања, имплементације и одржавања ИКТ Управе за заједничке послове републичкиг органа и то кроз следеће активности:

 • послови пружања ИКТ услуга у домену HW и SW корисницима УЗЗПРО
 • развој и обезбеђивање функционисања локалних рачунарско-комуникационих мрежа у државним објектима које опрема Управа
 • одржавање постојеће рачунарске и комуникационе опреме и припадајућег системског софтвера Управе
 • одржавање систем сале Управе
 • примена сигурносних мера видео надзора и контроле уласка преко РФИД картица
 • увођење нових оперативних система, системског и антивирусног софтвера
 • развој и одржавање апликативних информационих система Управе
 • развој и организовање документационих и других база података за потребе рада корисника
 • праћење савремених технологија и примена стандарда у пројектовању апликативних информационих система
 • примена међународних и домаћих стандарда у области информационе безбедности и усклађивање са истим у развоју ИС
 • обука корисника у апликативном и системском домену као и примени Word, Excel, … и других алата
 • други информатички послови у вези обезбеђења функционисања и развоја информационог система

 Информатика

Телeфон: +381 11 362 20 91
Факс: +381 11 361 65 55
e-mail: vladan.jovanovic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа