Насловна » Структура » Саобраћај

Сектор за послове саобраћаја

Сектором руководи в.д. помоћникa директора Оливера Дурлевић.

У Сектору за послове саобраћаја образоване су две уже унутрашње јединице и то:

1. Одељење саобраћаја

- Одсек за логистику саобраћаја  
- Одсек послова саобраћаја – Немањина 22-26  
- Одсек послова саобраћаја – Палата Србија

2. Одељење одржавања

- Група за послове одржавања и сервисирања моторних возила   
- Група за одржавање хигијене возила

Делокруг рада

У Сектору за послове саобраћаја обављају се послови:

  • припреме, организације и праћења реализације саобраћаја по захтеву корисника републичких органа,
  • превоза службеним возилима за потребе републичких органа у складу са прописом којим су уређени услови и начин коришћења службених возила,
  • организације техничког одржавања свих возила додељених Управи за заједничке послове републичких органа на коришћење, редовно сервисирање и свих послова потребних за испуњавање законских прописа,
  • издавање дозвола за паркирање и контрола паркиралишта за потребе републичких органа и сарадња са Градским секретаријатом за саобраћај везано за паркирање возила,
  • праћење и унапређење безбедности у складу са Законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
  • анализа стања и експлоатације возила,
  • евиденција и пријава штета по основу осигурања моторних возила,
  • послови одржавања хигијене возила у гаражи објекта Немањина 22-26 и гаражи објекта Палата Србија,
  • израда месечних и годишњих извештаја, и други послови из делокруга рада Сектора.

 Саобраћај

Телeфон: +381 11 3611 726
Факс: +381 11 3612 502
e-mail: olivera.durlevic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа