Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


 

JAVNI KONKURS

 

 Preuzmite dokument Spisak kandidata sa šiframa među kojima se sprovodi izborni postupak

 Preuzmite dokument Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor

 

* * *

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 6. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 6. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 7. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 7. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 8. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 8. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 9. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 9. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 10. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 10. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 11. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 11. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 12. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 12. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 13. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 13. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu

 

 

* * *

 

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 6. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 6. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 7. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 7. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 9. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 9. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 10. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 10. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 11. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 11. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 12. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 12. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu

 

* * *

 

 

NABAVKE ZA KOJE SE ZJN NE PRIMENJUJE - 2021. GODINA

 

NABAVKA UGLJA
(BROJ 157/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.10.2021

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA
(BROJ 144/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.10.2021
 Preuzmite dokument Izmenjen poziv za podnošenje ponude - 19.10.2021
 Preuzmite dokument Izmenjen obrazac ponude - 19.10.2021

 

NABAVKA AMBALAŽE ZA POTREBE EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 158/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.10.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca - 18.10.2021

 

NABAVKA DEKORATIVNIH PREDMETA
(BROJ 159/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.10.2021

 

NABAVKA OGREVNOG DRVETA I CEPANICA ZA KAMINE
(BROJ 156/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 07.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.10.2021

 

NABAVKA OPREME ZA BAZENE
(BROJ 154/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 04.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.10.2021

 

NABAVKA KURIRSKIH TORBI
(BROJ 150/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.10.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 01.10.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.10.2021

 

NABAVKA DEKORATIVNE RASVETE
(BROJ 147/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.09.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2021

 

NABAVKA I UGRADNJA ČETIRI PUNJAČA ZA ELEKTRO AUTOMOBILE
(BROJ 146/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 22.09.2021

 

NABAVKA AMBALAŽE ZA POTREBE EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 142/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.09.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 27.09.2021

 

NABAVKA POJEDINAČNO UPAKOVANIH VLAŽNIH MARAMICA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU
(BROJ 141/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.09.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.09.2021

 

NABAVKA DELOVA AUTOMATIKE TIPA SAUTER ZA OBJEKAT U NEMANJINOJ 11
(BROJ 138/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.09.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.09.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.09.2021

 

NABAVKA USLUGE UPRAVLJANJA OTPADOM SA IZRADOM PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM I AKCIONIM PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE
(BROJ 121/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.08.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.08.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.09.2021

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I POPRAVKI BROJAČKIH MAŠINA NC 6100
(BROJ 112/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.08.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 02.08.2021

 

NABAVKA ENOLOŠKIH SREDSTAVA (MATERIJA ZA POBOLjŠANjE I OČUVANjE KVALITETA VINA)
(BROJ 114/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.08.2021.

 

 

NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA INŽENjERA GEOLOGIJE
(BROJ 108/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 23.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.08.2021.

 

NABAVKA ĆUMURA ZA ROŠTILj
(BROJ 103/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 23.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.07.2021.

 

NABAVKA USLUGE DUBINSKOG PRANjA UNUTRAŠNjOSTI VOZILA
(BROJ 105/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.08.2021.

 

NABAVKA PASTA, BAZA I PRELIVA ZA SLADOLEDE
(BROJ 102/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2021.

 

NABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NA PRIVOĐENjU NAMENI POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI TRG 14. OKTOBRA BROJ 6 U NIŠU
(BROJ 104/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.08.2021.

 

NABAVKA RUČNO-PALETNIH VILjUŠKARA ZA MAGACINE
(BROJ 107/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.07.2021.

 

NABAVKA UBODNIH I INFRACRVENIH TERMOMETARA PO HCCP STANDARDU
(BROJ 98/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2021.

 

NABAVKA SKELE I DELOVA ZA POKRETNU SKELU
(BROJ 91/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 25.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2021.

 

USLUGA ODRŽAVANJA PARKOVSKIH POVRŠINA VILA IZVAN BEOGRADA
(BROJ 84/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora P 1 - 16.07.2021.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora P 2 - 16.07.2021.

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PLANA UPRAVLjANjA OTPADOM
(BROJ 79/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 12.08.2021.

 

PRUŽANjE USLUGE OTVARANjA SEFOVA I KASA
(BROJ 75/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.06.2021.

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA KANALA ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU
(BROJ 59/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.06.2021.

 

NABAVKA DELOVA ZA FAN KOIL UREĐAJE
(BROJ 80/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2021.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VODOSNABDEVANjA ADMINISTRATIVNOG PUNKTA RUDNICA
(BROJ 69/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.06.2021.

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANjE VOZILA
(BROJ 77/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2021.

 

NABAVKA USLUGE OZONIRANjA PROSTORA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 70/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.05.2021

 

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENJE VINA I RAKIJE
(BROJ 6/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.09.2021.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 21.09.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje učesnicima postupka licitacije - 14.10.2021.

 

OTUĐENjE ISTROŠENIH TONER KASETA
(BROJ 5/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.07.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 29.07.2021.

 

OTUĐENjE ELEKTRONSKOG OTPADA
(BROJ 4/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.06.2021.
 Preuzmite dokument Zapisnik sa licitacije - 28.07.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 28.07.2021.

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava