Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


 

JAVNI KONKURS

 

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021 godinu

 

 

* * *

 

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2021 godinu
 Preuzmite dokument 5. Izmena plana javnih nabavki za 2021 godinu

 

* * *

 

 

NABAVKE ZA KOJE SE ZJN NE PRIMENJUJE - 2021. GODINA

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PLANA UPRAVLjANjA OTPADOM
(BROJ 79/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.06.2021

 

PRUŽANjE USLUGE OTVARANjA SEFOVA I KASA
(BROJ 75/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.06.2021

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA KANALA ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU
(BROJ 59/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.06.2021.

 

NABAVKA DELOVA ZA FAN KOIL UREĐAJE
(BROJ 80/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2021.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VODOSNABDEVANjA ADMINISTRATIVNOG PUNKTA RUDNICA
(BROJ 69/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.06.2021.

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANjE VOZILA
(BROJ 77/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2021.

 

NABAVKA USLUGE OZONIRANjA PROSTORA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 70/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.05.2021

 

USLUGA LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH ZA RADNA MESTA SA STALNIM POVEĆANIM RIZIKOM U SKLADU SA AKTOM O PROCENI RIZIKA
(BROJ 68/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 19.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 24.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.06.2021.

 

NABAVKA DESERATA SPECIJALNIH VRSTA
(BROJ 62/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 17.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2021.

 

NABAVKA USLUGE TRANSPORTA POŠILjAKA KURIRSKOM SLUŽBOM OD VRATA DO VRATA
(BROJ 60/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 17.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.05.2021.

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANjE VOZILA
(BROJ 65/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 19.05.2021.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA I SITNOG INVENTARA ZA POTREBE HORTIKULTURE I EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 56/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2021.

 

NABAVKA UREĐAJA I INSTRUMENATA ZA DEPO SLIKA
(BROJ 50/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2021.

 

NABAVKA USLUGE OSNOVNE OBUKE ZAPOSLENIH U UZZPRO IZ PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE (DONOŠENjE PLANA OBUKE, OBUKA ZAPOSLENIH, OPŠTI I PRAKTIČNI DEO)
(BROJ 57/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.04.2021
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 10.05.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2021.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA KANALIZACIONIH INSTALACIJA
(BROJ 55/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 28.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.05.2021.

 

NABAVKA FREKVENTNOG REGULATORA I MLAZNICA ZA FONTANU
(BROJ 47/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 22.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.05.2021.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA MAŠINE ZA FRANKIRANjE POŠTE
(BROJ 45/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 22.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.05.2021.

 

HABABKA ALATA
(BROJ 37/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.04.2021.

 

NABAVKA USLUGE LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH ZA RADNA MESTA SA STALNIM POVEĆANIM RIZIKOM U SLADU SA AKTOM O PROCENI RIZIKA
(BROJ 40/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 15.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 28.04.2021

 

NABAVKA REPROMATERIJALA I SITNOG INVENTARA ZA POTREBE HORTIKULTURE I EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 32/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.04.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 01.04.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 09.04.2021

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA MAŠINA ZA PRANJE VOZILA POD VISOKIM PRITISKOM I USISIVAČA
(BROJ 25/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 30.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.04.2021.

 

NABAVKA USLUGA PRUŽANJA OBEZBEĐENJA TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSTI
(BROJ 16/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.04.2021.

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNE KONTROLE I SERVIS SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA I INTERFONSKOG SISTEMA
(BROJ 26/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.04.2021.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA TENISKIH TERENA
(BROJ 24/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 19.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.04.2021.

 

NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISRPAVNOSTI PROIZVODA OD VOĆA NA EKONOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 22/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE OSNOVNE OBUKE ZAPOSLENIH U UZZPRO IZ PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE (DONOŠENJE PLANA OBUKE, OBUKA ZAPOSLENIH, OPŠTI I PRAKTIČNI DEO)
(BROJ 23/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 31.03.2021

 

NABAVKA GRBOVA
(BROJ 15/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 15.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE POPRAVKE AUDIO I VIDEO UREĐAJA
(BROJ 14/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKE ANALIZE PROIZVODA OD VOĆA NA EKONOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 17/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2021.

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BROJ 13/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.03.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 09.03.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE GODIŠNjEG PREGLEDA LIFTOVSKIH POSTROJENjA
(BROJ 8/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.02.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2021.

 

NABAVKA GASA ZA KUHINjSKU UPOTREBU I GASA ZA ODRŽAVANjE POSTOJANOSTI VINA
(BROJ 5/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.02.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2021.

 

NABAVKA USLUGE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA VOZAČA
(BROJ 3/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 24.02.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2021.

 

NABAVKA SECKALICA ZA PAPIR
(BROJ 4/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 23.02.2021
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2021.

 

NABAVKA PEČATA I ŠTAMBILjA
(BROJ 1/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.02.2021<
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.02.2021.

 

NABAVKA SOLI ZA POSIPANjE STAZA I ULICA
(BROJ 2/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.02.2021
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.02.2021<
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.02.2021.

 

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENjE MOTORNIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 2/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.05.2021.
 Preuzmite dokument Spisak motornih vozila - 12.05.2021.
 Preuzmite dokument Zapisnik sa licitacije - 04.06.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 04.06.2021.

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 3/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.05.2021.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.05.2021.
 Preuzmite dokument Zapisnik sa licitacije - 03.06.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 03.06.2021.

 

OTUĐENJE OTPADNOG PAPIRA
(BROJ 1/2021)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.03.2021.
 Preuzmite dokument Izjava - 26.03.2021.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.03.2021.
 Preuzmite dokument Zapisnik sa licitacije - 19.04.2021.
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 19.04.2021.

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava