Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ Одлука о Плану јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину

 

* * *

 

 Преузмите документ План јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ Одлука о Плану јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 5. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 5. Измена плана јавних набавки за 2021 годину

 

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - 2021. ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
(БРОЈ 79/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.06.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 11.06.2021

 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ОТВАРАЊА СЕФОВА И КАСА
(БРОЈ 75/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.06.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 10.06.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ
(БРОЈ 59/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 07.06.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.06.2021

 

НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА FAN KOIL УРЕЂАЈЕ
(БРОЈ 80/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 01.06.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.06.2021

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОСНАБДЕВАЊА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПУНКТА РУДНИЦА
(БРОЈ 69/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 27.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.06.2021

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 77/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 24.05.2021
 Преузмите документ Измена обрасца понуде - 26.05.2021
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 26.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.05.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОЗОНИРАЊА ПРОСТОРА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 70/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 20.05.2021

 

УСЛУГА ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РАДНА МЕСТА СА СТАЛНИМ ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ У СКЛАДУ СА АКТОМ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
(БРОЈ 68/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 19.05.2021
 Преузмите документ Измена обрасца понуде - 24.05.2021
 Преузмите документ Појашњење 1 - 24.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2021

 

НАБАВКА ДЕСЕРАТА СПЕЦИЈАЛНИХ ВРСТА
(БРОЈ 62/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 17.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ПОШИЉАКА КУРИРСКОМ СЛУЖБОМ ОД ВРАТА ДО ВРАТА
(БРОЈ 60/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 14.05.2021
 Преузмите документ Измена обрасца понуде - 17.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.05.2021

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 65/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.05.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 19.05.2021

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 56/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.05.2021

 

НАБАВКА УРЕЂАЈА И ИНСТРУМЕНАТА ЗА ДЕПО СЛИКА
(БРОЈ 50/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 06.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УЗЗПРО ИЗ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ (ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ОБУКЕ, ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ, ОПШТИ И ПРАКТИЧНИ ДЕО)
(БРОЈ 57/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 29.04.2021
 Преузмите документ Измена обрасца понуде - 06.05.2021
 Преузмите документ Појашњење 1 - 10.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.05.2021

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 55/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 28.04.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.05.2021

 

НАБАВКА ФРЕКВЕНТНОГ РЕГУЛАТОРА И МЛАЗНИЦА ЗА ФОНТАНУ
(БРОЈ 47/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 22.04.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.05.2021

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА МАШИНЕ ЗА ФРАНКИРАЊЕ ПОШТЕ
(БРОЈ 45/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 22.04.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.05.2021

 

HABABKA AЛATA
(БРОЈ 37/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 16.04.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РАДНА МЕСТА СА СТАЛНИМ ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ У СЛАДУ СА АКТОМ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
(БРОЈ 40/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 15.04.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 28.04.2021

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 32/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 01.04.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 09.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА ПОД ВИСОКИМ ПРИТИСКОМ И УСИСИВАЧА
(БРОЈ 25/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 30.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 16/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИС СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 26/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 24/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 19.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ПРОИЗВОДА ОД ВОЋА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 22/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УЗЗПРО ИЗ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ (ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА, ОБУКЕ, ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ, ОПШТИ И ПРАКТИЧНИ ДЕО)
(БРОЈ 23/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 31.03.2021

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 15/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 15.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 14/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДА ОД ВОЋА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 17/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.03.2021.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 13/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 09.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 8/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 26.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2021.

 

НАБАВКА ГАСА ЗА КУХИЊСКУ УПОТРЕБУ И ГАСА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈАНОСТИ ВИНА
(БРОЈ 5/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ВОЗАЧА
(БРОЈ 3/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2021.

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 4/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 23.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2021.

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.02.2021.

 

НАБАВКА СОЛИ ЗА ПОСИПАЊЕ СТАЗА И УЛИЦА
(БРОЈ 2/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 11.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.02.2021.

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 2/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.05.2021.
 Преузмите документ Списак моторних возила - 12.05.2021.
 Преузмите документ Записник са лицитације - 04.06.2021.
 Преузмите документ Обавештење - 04.06.2021.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 3/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.05.2021.
 Преузмите документ Образац понуде - 11.05.2021.
 Преузмите документ Записник са лицитације - 03.06.2021.
 Преузмите документ Обавештење - 03.06.2021.

 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ПАПИРА
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.03.2021.
 Преузмите документ Изјава - 26.03.2021.
 Преузмите документ Образац понуде - 26.03.2021.
 Преузмите документ Записник са лицитације - 19.04.2021.
 Преузмите документ Обавештење - 19.04.2021.

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа