Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке 2019.


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки

 

* * *

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2019 ГОДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊA ЛИФТОВА СА МИКРОПРОЦЕСОРСКИМ УПРАВЉАЊЕМ КЛЕМАН ГРОСИ
(БРОЈ 200/2019)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.01.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.02.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 – ДУПЛЕКС
(БРОЈ 130/2019)

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 08.10.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ LEXUS СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА
(БРОЈ 102/2019)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.08.2019.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 70/2019)

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 05.06.2019.

 

НАБАВКА ЈЕДНОГОДИШЊЕГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ДЕКОРАТИВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР
(БРОЈ 71/2019)

 Преузмите документ Обавештење о покретању пеговарачког поступка - 10.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 25.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 25.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 18/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 21.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 21.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 21.03.2019.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 201/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 14.02.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 194/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.12.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 20.01.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 26.02.2020.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 198/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.12.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.01.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 03.03.2020.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 181/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П1 - 12.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П2 - 12.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П3 - 14.02.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 163/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П3 - 28.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П2 - 10.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П4 - 10.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П1 - 12.02.2020.

 

МОДЕРНИЗАЦИЈА ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 180/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.12.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.12.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЦИЉУ ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА АДРЕСИ ТРГ 14. ОКТОБРА БРОЈ 6 У НИШУ
(БРОЈ 179/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.11.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.12.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2019.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 161/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.11.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 25.12.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 155/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.01.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 141/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 06.11.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 148/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.10.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 21.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.11.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 - 24.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 27.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 30.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 30.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 30.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 31.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 7- 31.12.2019.

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА- СЛУЖБЕНА ОДЕЛА
(БРОЈ 121/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 25.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 24.12.2019.
 Преузмите документ Oдлукa о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права - 24.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 25.12.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 - ДУПЛЕКС
(БРОЈ 152/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.10.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 28.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 01.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 01.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 04.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 08.11.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 12.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 12.11.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.12.2019.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 146/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.12.2019.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 142/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.10.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 31.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о подужењу рока - 31.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 05.12.2019.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 140/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.11.2019.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 144/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 25.11.2019.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 139/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.11.2019.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 136/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.11.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 138/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.12.2019.

 

НАБАВКА ЧИЛЕРА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1
(БРОЈ 129/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.09.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 11.09.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 20.09.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 26.09.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 01.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о подужењу рока - 01.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.11.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 116/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 19.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 19.09.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ, ЋУРЕЋЕГ И МЕСА ДРУГЕ ЖИВИНЕ
(БРОЈ 135/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 29.10.2019.

 

НАБАВКА И ИСПОРУКА НУЖНЕ РАСВЕТЕ
(БРОЈ 131/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.09.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 16.09.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3 - 23.09.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 27.09.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 30.09.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 30.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о подужењу рока - 01.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 02.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 07.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 07.11.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 123/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.08.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 18.10.2019.

 

НАБАВКЕ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
(БРОЈ 122/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.08.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.10.2019.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 111/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.08.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.08.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 16.10.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БР. 22-26 И ОСТАЛИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 114/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 17.09.2019.

 

НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 24/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.07.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 01.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 19.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.09.2019.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (ПАРТИЈА 3 – СИТАН ИНВЕНТАР)
(БРОЈ 112/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.07.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 31.07.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.08.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 05.08.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 07.08.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 07.08.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 13.08.2019.
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока - 13.08.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4 - 19.08.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 17.09.2019.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 106/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.07.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.09.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 - ДУПЛЕКС
(БРОЈ 105/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.07.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 16.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 27.08.2019.

 

НАБАВКА COCA-COLE И SCHWEPPES-A И ДРУГИХ ГАЗИРАНИХ СОКОВА
(БРОЈ 104/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 30.08.2019.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ.
(БРОЈ 55/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.06.2019
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 24.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 30.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 2 - 31.07.2019.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 78/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 05.06.2019.
 Преузмите документ Нова конкурсна документација - 12.06.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 30.08.2019.

 

НАБАВКА СИЈАЛИЦА, СВЕТИЉКИ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 69/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 15.07.2019.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 74/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.05.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 05.06.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.06.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације2 - 11.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 11.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 01.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 01.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 01.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 3 - 09.07.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 51/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о нзакљученом уговору - 03.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 07.02.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 68/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 30.07.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 47/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 3 - 13.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 1 - 21.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 4 - 21.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 6 - 21.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 2 - 25.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 8 - 26.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 7 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 5 - 11.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 04.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 12.03.2020.

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 54/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 11.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка за П 1 - 10.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 1 - 25.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 03.09.2019.

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА-НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПЛАТОА И СТАЗА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ ЗЛАТНИ БРЕГ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 63/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.06.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ И СМРЗНУТЕ РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 58/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 1 - 25.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 2 - 25.06.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 56/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 26.06.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКТА ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 45/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 39/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 38/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 24.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.05.2019.
 Преузмите документ Обавештењ о поднетом захтеву за заштиту права - 23.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П2 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П5 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 11.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4- 11.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3- 02.07.2019.

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 41/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.06.2019.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 37/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 05.04.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 08.04.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 11.04.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.06.2019.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 27.02.2020.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 32/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.03.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 27.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 30.04.2019

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 25/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 16.05.2019.

 

НАБАВКА СМРЗНУТОГ И КОНЗЕРВИСАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 28/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 23.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 27.05.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
(БРОЈ 26/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.04.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.04.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 04.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.05.2019.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА
(БРОЈ 20/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 14.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 14.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 14.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА KONICA MINOLTA
(БРОЈ 23/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 01.03.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 11.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 24.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.05.2019.

 

НАБАВКА САДНОГ И УКРАСНОГ БИЉА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ЕНТЕРИЈЕР, РЕЗАНОГ ЦВЕЋА И ПОЗАМАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 7/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.02.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П2 и П3 - 30.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 20.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 20.05.2019.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 22/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.03.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.03.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 25.04.2019.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 14/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.05.2019.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 16/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 16.04.2019.

 

НАБАВКА КОВЕРТИ
(БРОЈ 8/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 15.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.05.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.04.2019.

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 28.03.2019.

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.03.2019.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.03.2019.

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У БЕОГРАДУ И СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 197/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.02.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ПИСАРНИЦЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 199/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.01.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ – САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 196/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
(БРОЈ 190/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.12.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.12.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА „BOSCH“
(БРОЈ 187/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЧВРСТЕ НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ ДРВА ЗА КАМИН И СОЛИ ЗА ПОСИПАЊЕ СНЕГА У ВИЛИ МИР
(БРОЈ 192/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ПИСАРНИЦЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 191/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.12.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 18.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 25.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 185/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА
(БРОЈ 189/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 156/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.12.2019
 Преузмите документ Исправка техничке грешке - 09.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
(БРОЈ 184/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2019.

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ
(БРОЈ 182/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА ЗА ПОТРЕБЕ УЗЗПРО
(БРОЈ 175/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.11.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА – ПОЈЕДИНАЧНИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 169/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.11.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 20.11.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.11.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.12.2019.

 

НАБАВКА ФРАНКИР МАШИНЕ
(БРОЈ 154/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.11.2019.

 

НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 178/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.12.2019.

 

НАБАВКА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ УЗЗПРО
(БРОЈ 177/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 11.12.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЧВРСТЕ НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ ДРВА ЗА КАМИН И СОЛИ ЗА ПОСИПАЊЕ СНЕГА У ВИЛИ МИР
(БРОЈ 173/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.11.2019
 Преузмите документ Одлука мо обустави поступка - 26.11.2019
 Преузмите документ Обавештење o обустави поступка - 03.12.2019

 

НАБАВКА И УГРАДЊА ВАТРООТПОРНИХ ВРАТА
(БРОЈ 164/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 05.12.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА И ПАЛАТИ СРБИЈЕ
(БРОЈ 168/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.12.2019.

 

СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 162/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 09.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГE ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊA МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊA ФАСАДА
(БРОЈ 160/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 02.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА И ИЗРАДЕ НОВИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ЗА АПЛИКАЦИЈУ ДАКТИЛОБИРОА
(БРОЈ 157/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 28.11.2019.

 

НАСТАВАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛИХ ЦЕВИ ЗА САКУПЉАЊЕ КОНДЕНЗА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26.
(БРОЈ 159/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 28.11.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОБЈЕКТИМА АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 150/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 14.11.2019.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА И ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ
(БРОЈ 124/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.08.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.08.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 10.10.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 119/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.08.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.08.2019.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 147/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.11.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ТИПА “SIЕMENS” И ОСТАЛИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 145/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2019
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 10.10.2019
 Преузмите документ Нова конкурсна документација - 10.10.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 10.10.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 11.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.11.2019.

 

НАБАВКА ПРОДУЖЕЊА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 137/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.09.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.09.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 15.10.2019.

 

НАБАВКА АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 133/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.10.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 134/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 02.10.2019.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ: СКЕНЕРИ, ВИДЕО БИМОВИ, КВМ СВИЧЕВИ
(БРОЈ 125/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОБЈЕКТИМА АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 127/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.09.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 19.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 25.09.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА „SIEMENS“
(БРОЈ 132/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.09.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВИДЕО НАДЗОРА
(БРОЈ 80/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 24.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 18.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.09.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 120/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.08.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 02.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 09.09.2019.

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ ( ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 118/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.09.2019.

 

РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ПРИТИСКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ РУЖЕ ЈОВАНОВИЋ
(БРОЈ 113/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.07.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 26.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 26.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 14.08.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ И ПОСТАВЉАЊУ КОНСТРУКЦИЈА ТЕНДИ, РЕПАРАЦИЈИ БАЛДАХИНА И НАБАВЦИ СУНЦОБРАНА ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 115/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 31.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.08.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 110/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.07.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.08.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 108/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 09.08.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА „SIEMENS“
(БРОЈ 101/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 05.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 12.08.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГE СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 109/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 31.07.2019.

 

НАБАВКА ЧИЛЕРА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1
(БРОЈ 107/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 24.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 30.07.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 91/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 01.08.2019.

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 100/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.07.2019.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 88/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 26.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 26.07.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛА УЛАЗА У СИСТЕМ САЛУ УЗЗПРО
(БРОЈ 103/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.07.2019.

 

НАБАВКА КОНТЕЈНЕРСКОГ БЛОКА
(БРОЈ 96/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.07.2019.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
(БРОЈ 99/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 08.07.2019.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ-ТЕЛЕФОНА И ФАКС АПАРАТА
(БРОЈ 97/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 17.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 17.07.2019.

 

СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 98/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 08.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 10.07.2019.

 

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 90/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.07.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РАВНИХ КРОВОВА
(БРОЈ 73/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.06.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.06.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 11.07.2019.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 79/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.07.2019.

 

НАБАВКА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ УЛАЗА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 85/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о нзакљученом уговору - 03.07.2019.

 

НАБАВКА ЧИЛЕРА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1
(БРОЈ 92/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.06.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.06.2019.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 26.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 26.06.2019.

 

НАСТАВАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛИХ ЦЕВИ ЗА САКУПЉАЊЕ КОНДЕНЗА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 95/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.06.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 20.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 25.06.2019.

 

НАБАВКЕ УСЛУГЕ ДУБИНСКОГ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА
(БРОЈ 93/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 84/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 02.07.2019.

 

СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 76/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА РАДНЕ УНИФОРМЕ И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 87/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

 

НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 81/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2019.

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 77/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2019.

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 72/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 33/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 29.03.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 29.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 29.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 18.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2 - 12.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛА УЛАЗА У СИСТЕМ САЛУ УЗЗПРО
(БРОЈ 86/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.05.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 12.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 18.06.2019

 

НАБАВКА ПРОТИВКЛИЗНИХ, ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИХ ТРАКА И ОТИРАЧА ЗА СТЕПЕНИШТА И УЛАЗЕ У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 67/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.06.2019.

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 75/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 14.06.2019.

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 59/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка П 2 - 28.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 15 И ОБЈЕКТУ КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 20
(БРОЈ 57/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 11.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 11.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСА КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 62/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 28.05.2019.

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 61/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.04.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 08.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 14.05.2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ
(БРОЈ 48/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 22.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 10.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УВОЂЕЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ HALAL КВАЛИТЕТА
(БРОЈ 60/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.05.2019.

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 52/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 28.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 53/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 40/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 22.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТАПАЦИРАЊА НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 44/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 43/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.05.2019.

 

ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРA И ОДРЖАВАЊА МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 36/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 05.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 07.05.2019.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ УЉА ЗА ДОЛИВАЊЕ
(БРОЈ 34/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.04.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 42/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.04.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.04.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 04.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 04.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УВОЂЕЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ HALAL КВАЛИТЕТА
(БРОЈ 35/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 28.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 11.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 17.04.2019

 

ЛИМАРСКО ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ И ЗАМЕНА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 31/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.04.2019.

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА
(БРОЈ 30/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 08.04.2019.

 

НАБАВКА ПИВА
(БРОЈ 27/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 01.04.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 15/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 08.04.2019.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 13/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 08.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 08.04.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 21/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Измена позива за подношење понуде - 05.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 05.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 02.04.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ДУБИНСКОГ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА
(БРОЈ 19/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 13.03.2019

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 9/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 01.04.2019.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ УЉА ЗА ДОЛИВАЊЕ
(БРОЈ 6/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 05.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 12.03.2019

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА У ОКВИРУ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 10/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 08.03.2019.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ВИНА И РАКИЈЕ ПРОИЗВЕДЕНИХ НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 193/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.12.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 11.12.2019

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 188/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.12.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 02.12.2019

 

НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У УЛИЦИ ВЛАЈКОВИЋЕВА БРОЈ 10
(БРОЈ 186/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 29.11.2019

 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ
(БРОЈ 174/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 26.11.2019

 

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА
(БРОЈ 183/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 22.11.2019

 

НАБАВКА АЛАТА
(БРОЈ 176/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 19.11.2019

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 170/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 12.11.2019

 

НАБАВКА ДЕКОРАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕРЕ И ЕКСТЕРИЈЕРЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 172/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 08.11.2019
 Преузмите документ Обавештење о измени рока за подношење понуда - 12.11.2019

 

ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ ПОСТОЈЕЋЕГ БУНАРА СА ТЕХНИЧКОМ ВОДОМ
(БРОЈ 167/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 07.11.2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РОШТИЉА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 166/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.11.2019.
 Преузмите документ Образац понуде -06.11.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ БЕТОНСКИХ КЛУПА И БЕТОНСКИХ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ У ВИЛИ МИР
(БРОЈ 165/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.11.2019.
 Преузмите документ Образац понуде -06.11.2019.

 

НАБАВКА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОД ПРИТИСКОМ
(БРОЈ 153/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.10.2019.
 Преузмите документ Образац понуде -21.10.2019.

 

НАБАВКА АМБАЛАЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 149/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -11.10.2019.
 Преузмите документ Образац понуде -11.10.2019.

 

НАБАВКА ДЕЛОВА АУТОМАТИКЕ ТИПА SAUTER ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 143/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.09.2019.
 Преузмите документ Образац понуде -30.09.2019.

 

НАБАВКА ЕНОЛОШКИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 126/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -23.08.2019.
 Преузмите документ Образац понуде -23.08.2019.

 

НАБАВКА АМБАЛАЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРОВО
(БРОЈ 117/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.07.2019.
 Преузмите документ Образац понуде -24.07.2019.

 

 

НАРУЏБЕНИЦА

 

НАБАВКА УКРАСНИХ КЕСА ОД КУНЗДРУК ПАПИРА
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 28.11.2019

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Врх стране
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа