Насловна » Архива » Документа

Документа

Акти Управе

 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (број 110-00-1/2019-04 од 20.02.2019. године )
  Влада Републике Србије дала је сагласност на Правилник на седници одржаној 06. марта 2019. године,
  Закључком 05 Број: 110-223/2019
 • Правилник о изменанама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (број 110-00-1/2021-04 од 18.01.2021. године )
  Влада Републике Србије дала је сагласност на Правилник на седници одржаној 04. фебруара 2021. године,
  Закључком 05 Број: 110-949/2021
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизаcији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (Број 110-00-8/2021-04 од 12. маја 2021. године )
  Влада РС дала сагласност Закљуcком 05 Број: 110-4959/2021 од 27. маја 2021. године
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизаcији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (Број 110-00-18/2021-04 од 03. септембра 2021. године )
  Влада РС дала сагласност Закљуcком 05 Број: 110-8593/2021 од 21. септембра 2021. године
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2021. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2020. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2019. годину
 • Директива о поступању у складу са Одлуком о распореду радног времена и Кодексом понашања
  (бр. 021-01-19/2018-04 од 20.11.2018. г.)
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2019. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2018. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2017. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2018. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2016. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2017. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2016. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2015. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2014. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2015. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2013. годину
 • Извештај централне комисије за попис обавеза и потраживања Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2014. године
  (бр. 404-03-467/2015-04/1 од 27. фебруара 2015. године)

 • Извештај централне комисије за попис обавеза и потраживања Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2013. године
  (бр. 404-03-540/2014-04 од 27. фебруара 2014. године)
 • Извештај централне комисије за попис обавеза и потраживања Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2012. године
  (бр. 404-03-379/2013-04 од 26.03.2013.)

 

 Преузмите документ  Уредба о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању Списка предмета јавне набавке

 Преузмите документ  Уредба о допунама Уредбе о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању Списка предмета јавне набавке

Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа