5 Централизоване јавне набавке
Насловна » Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

 

Приступ информационом систему за централизоване јавне набавке:


 Приступ информационом систему за централизоване јавне набавке

 

НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 21.10.2022.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 10.10.2022.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 13.09.2022.

 

* * *

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из годишњег плана централизованих јавних набавки за 2022. годину - 06.01.2023.

 

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЈН ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ЋЕ УЗЗПРО СПРОВОДИТИ У 2023. ГОДИНИ

 Преузмите документ Одлука о одређивању ЦЈН доабара и услуга које ће УЗЗПРО спроводити у 2023. години - 11.07.2022.

 

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из годишњег плана централизованих јавних набавки за 2022. годину - 28.12.2021.

 

РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2022. годину - 28.12.2021.

 

* * *

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА ПО ПИТАЊУ УНОСА ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 03.09.2021.

* * *

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЈН ДОБАРА И УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ

 Преузмите документ ОДЛУКА - 03.08.2021.

* * *

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 20.07.2021.

 

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 08.07.2021.

* * *

 

УРЕДБА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЦЈН НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ

 Преузмите документ УРЕДБА - 18.09.2020.

* * *

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ НАРУЧИОЦИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 9/2018

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 11.12.2018.

 

* * *

ОБАВЕШТЕЊЕ НИС-а КОРИСНИЦИМА ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДЕРИВАТА БМБ 95 и ЕУРОДИЗЕЛ

 Преузмите документ Обавештење НИС-а свим korisnicima - 24.05.2018.

* * *

 

НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 02.11.2021.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 14.10.2021.

ИЗВОД ИЗ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из измене годишњег плана централизованих јавних набавки за 2021. годину - 06.09.2021.

 

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из годишњег плана централизованих јавних набавки за 2021. годину - 22.12.2020.

 

РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2021. годину - 10.02.2021.

 

ОДЛУКА О НАБАВНИМ КАТЕГОРИЈАМА ЗА 2021 ГОДИНУ

 Преузмите документ Одлука о набавним категоријама ѕа 2021 годину - 02.06.2020.

 

ОБАВЕШТАВАМО НАРУЧИОЦЕ КОЈИМА ЈЕ ДАНА 26.11.2020. ГОДИНЕ ПОНОВО ОТВОРЕН ИСЦЈН ЗА УНОС ПОДАТАКА ДА СЕ РОК ЗА УНОС ПОДАТАКА ПРОДУЖАВА ДО 14.12.2020. ГОДИНЕ ДО 15,30 ЧАСАОВА

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 09.12.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА ДА ЋЕ ИСЦЈН ЗА УНОС ПОДАТАКА ЗА 2021. ГОДИНУ, ПОНОВО БИТИ ОТВОРЕН ЗА СВЕ НАРУЧИОЦЕ ОД 27.11.2020 ГОДИНЕ ДО 10.12.2020. ГОДИНЕ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 27.11.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 14.10.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА О ЦЕНТРАЛИЗОВАНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 18.09.2020.

 

ПРЕПОРУКА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Препорука - 27.03.2020.

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2023. ГОДИНУ

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 4/2023)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 12.05.2023
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 30.05.2023
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 30.05.2023

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 1/2023)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 12.05.2023

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 1.000.000,00 динара)
(БРОЈ 3/2023)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 24.04.2023
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 04.05.2023
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 12.05.2023
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 12.05.2023
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 12.05.2023

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2022. ГОДИНУ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА -ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНСРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2021. ГОДИНИ)
(БРОЈ 12/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 24.10.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 01.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 01.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 03.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 04.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 04.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 09.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 09.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 09.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 09.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 10.11.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 5 - 27.01.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 1 - 30.01.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 8 - 01.02.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 4 - 01.02.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 11 - 08.02.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 3 - 21.02.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 6 - 23.02.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 22.05.2023
 Преузмите документ Измена 2 оквирног споразума П 4 - 01.02.2023

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 1.000.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 17/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 29.09.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 29.09.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 15 - 08.12.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 4 - 20.03.2023

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ОПЕРАТИВНОГ ЛИЗИНГА
(БРОЈ 15/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 26.09.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 26.09.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 27.09.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 2 - 15.11.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 1 - 16.01.2023
 Преузмите документ Измена 2 оквирног споразума П 2 - 06.03.2023
 Преузмите документ Измена 3 оквирног споразума П 2 - 10.05.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 3 - 25.05.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 16/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 23.09.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 23.09.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 18.11.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 18.11.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 5 - 09.01.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 8 - 09.01.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 10 - 09.01.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 12 - 09.01.2023

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 1.000.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 10/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 23.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 25.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 30.08.2022

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ (ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ)
(БРОЈ 11/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 11.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 16.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 17.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 17.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 18.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 19.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 23.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 23.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 23.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 23.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 23.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 25.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 25.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 25.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 02.09.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 6 - 24.02.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 8 - 24.02.2023
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума П 1 - 28.02.2023
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума П 3 - 28.02.2023
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума П 2 - 08.03.2023
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума П 10 - 08.03.2023
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума П 5 - 09.03.2023
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума П 7 - 09.03.2023
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума П 4 - 24.04.2023
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума П 11 - 24.04.2023

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 13/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 02.08.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума - 02.11.2022
 Преузмите документ Измена 2 оквирног споразума - 10.02.2023
 Преузмите документ Измена 3 оквирног споразума - 11.05.2023

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 14/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 02.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 16.08.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 1 - 10.10.2022
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 12.10.2022
 Преузмите документ Измена 2 оквирног споразума П 1 - 13.12.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 2 - 02.03.2023
 Преузмите документ Измена 3 оквирног споразума П 1 - 07.03.2023
 Преузмите документ Измена 4 оквирног споразума П 1 - 05.05.2023

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 1.000.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 8/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 23.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 23.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 23.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 23.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 29.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 29.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 29.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 29.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 29.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 29.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 30.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 30.06.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 01.07.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 06.07.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 07.07.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 07.07.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 11.07.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 05.09.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 05.09.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 05.09.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 05.09.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 04.11.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 25 - 23.11.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 3 - 23.11.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 1 - 23.11.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 10 - 12.12.2022
 Преузмите документ Измена 2 оквирног споразума П 1 - 19.12.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 2 - 19.12.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 5 - 01.03.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 11 - 01.03.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 12 - 01.03.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 17 - 01.03.2023
 Преузмите документ Измена 3 оквирног споразума П 1 - 14.03.2023
 Преузмите документ Измена 2 оквирног споразума П 2 - 21.03.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 16 - 22.03.2023
 Преузмите документ Измена 2 оквирног споразума П 3 - 24.03.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 8 - 06.04.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 5/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 12.07.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 27.07.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 27.07.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 01.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 03.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 03.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 05.08.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 10.08.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 2 - 09.01.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 3 - 09.01.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 9 - 09.01.2023
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума П 11 - 09.01.2023
 Преузмите документ Измена 2 оквирног споразума П 2 - 30.01.2023
 Преузмите документ Измена 3 оквирног споразума П 1 - 21.04.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ (ИП)
(БРОЈ 7/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 13.06.2022
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума - 28.02.2023

 

НАБАВКА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 6/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 13.06.2022
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума - 23.01.2023
 Преузмите документ Измена 2 Оквирног споразума - 11.05.2023

 

НАБАВКА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 4/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 26.05.2022
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума - 01.11.2022
 Преузмите документ Измена 2 Оквирног споразума - 10.02.2023
 Преузмите документ Измена 3 Оквирног споразума - 15.05.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 2/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 13.05.2022
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума - 10.06.2022
 Преузмите документ Измена 1 Оквирног споразума - 09.05.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 1/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 05.05.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума - 10.06.2022
 Преузмите документ Измена2 оквирног споразума - 10.12.2022
 Преузмите документ Измена 3 оквирног споразума - 15.02.2023
 Преузмите документ Измена 4 оквирног споразума - 03.04.2024

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 3/2022)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 29.04.2022

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2021. ГОДИНУ

 

УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИП ТВ И ИНТЕРНЕТА
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 27.10.2021

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 14/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 01.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 01.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 01.09.2021

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 15/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 31.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 31.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 31.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 17.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 17.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 17.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 17.09.2021
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 1 - 01.03.2023
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 2 - 01.03.2023
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 3 - 01.03.2023

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 10/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 30.08.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ - РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА 11ИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2020. ГОДИНИ ИШ1 ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2020. ГОДИНИ),
(БРОЈ 8/2021)

 Преузмите документ Решење АПР-а о промени седишта привредног друштва ДИГИТРОН ИСТ - 14.02.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 06.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 07.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 07.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 09.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 12.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 14.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 14.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 16.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 16.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 16.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 19.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 19.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 19.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 19.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 09.08.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 10 - 27.10.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 18 - 17.12.2021

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 5/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 15.06.2021
 Преузмите документ Изјаве - 15.06.2021
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума - 31.08.2021
 Преузмите документ Промена законског заступника - 20.07.2022
 Преузмите документ Измена 2 оквирног споразума - 07.06.2022
 Преузмите документ Измена 3 оквирног споразума - 10.02.2023
 Преузмите документ Измена 4 оквирног споразума - 25.04.2023

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 9/2021)

 Преузмите документ Решење АПР-а о промени седишта привредног друштва ДИГИТРОН ИСТ - 14.02.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 04.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 18 - 04.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 04.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 13 - 28.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 13 - 04.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 19 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 6 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 9 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 08.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 5 - 08.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 08.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 22 - 08.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 20 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 23 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 32 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 17 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 09.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 12 - 28.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 12 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 4 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 10 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 34 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 34 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 16 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 15 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 8 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 7 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 09.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 28.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 2 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 09.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 1 - 28.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 1 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 11 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 14 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 21 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 24 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 33 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 3 - 10.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 3 - 03.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 25 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 26 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 27 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 16.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 28 - 16.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 35 - 09.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 35 - 09.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 40 - 12.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 41 - 12.07.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 20 - 01.09.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Исправка грешке у измени оквирног споразума П 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 13 - 28.09.2021
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 23 - 30.09.2021
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 20 - 01.03.2023
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 32 - 01.03.2023
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 23 - 01.03.2023

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 13/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 26.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 26.05.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 1 - 27.08.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 2 - 10.12.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 3 - 26.01.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 4 - 22.02.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 5 - 11.05.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 6 - 29.08.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 7 - 29.08.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 8 - 12.09.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 9 - 17.11.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 10 - 07.12.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 11 - 07.02.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 12 - 13.03.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 13 - 21.03.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 14 - 18.04.2023
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 15 - 15.05.2023

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 11/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 25.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 1 - 25.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 27.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 2 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 27.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 5 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 27.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 7 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 27.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 15 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 01.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 3 - 01.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 01.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 17 - 01.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 03.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 16 - 03.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 03.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 10 - 03.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 03.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 13 - 03.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 04.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 14 - 04.06.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 07.06.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 12.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 6 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 8 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 12 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 9 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 11 - 07.06.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима 2 - 10.06.2021
 Преузмите документ BIGZ Обавештење - 28.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 24.09.2021
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 1 - 23.03.2022
 Преузмите документ Измена адресе добављача - 23.03.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 2 - 11.04.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 5 - 11.04.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 15 - 11.04.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 16 - 11.04.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 6 - 22.04.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 8 - 22.04.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 4 - 27.04.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 12 - 27.04.2022
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 1 - 28.04.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 3 - 04.05.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 10 - 13.05.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 13 - 13.05.2022
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 5 - 21.09.2022
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 4 - 27.09.2022
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 9 - 20.10.2022
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 11 - 20.10.2022
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 7 - 08.11.2022
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 3 - 09.11.2022
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 13 - 07.02.2023
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 10 - 08.02.2023
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 7 - 14.03.2023
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 12 - 19.05.2023

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА, ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2020. ГОДИНИ
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Решење АПР-а о промени седишта привредног друштва ДИГИТРОН ИСТ - 14.02.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 21.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 21.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 21.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 25.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 25.05.2021
 Преузмите документ Обавештење П 8 - 20.05.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 25.05.2021
 Преузмите документ Обавештење П 10 - 20.05.2022
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 25.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 26.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 26.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 26.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 26.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 27.05.2021
 Преузмите документ Обавештење П 12 - 20.05.2022
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 04.06.2021
 Преузмите документ Измена и допуна оквиног споразума - Партија 3 - 19.10.2021
 Преузмите документ Измена оквиног споразума - Партија 1 - 10.02.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквиног споразума - Партија 8 - 06.04.2022
 Преузмите документ Измена 2 оквиног споразума - Партија 3 - 15.04.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквиног споразума - Партија 12 - 26.05.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквиног споразума - Партија 2 - 15.06.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквиног споразума - Партија 4 - 15.06.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквиног споразума - Партија 6 - 15.06.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквиног споразума - Партија 9 - 15.06.2022
 Преузмите документ Измена 1 оквиног споразума - Партија 5 - 19.09.2022
 Преузмите документ Измена 2 оквиног споразума - Партија 8 - 26.09.2022
 Преузмите документ Измена 3 оквиног споразума - Партија 3 - 27.09.2022
 Преузмите документ Измена 2 оквиног споразума - Партија 1 - 14.02.2023
 Преузмите документ Измена 2 оквиног споразума - Партија 5 - 01.03.2023
 Преузмите документ Измена 3 оквиног споразума - Партија 5 - 27.04.2023
 Преузмите документ Измена 3 оквиног споразума - Партија 1 - 27.04.2023

 

ПРУЖАЊЕ САНИТАРНИХ УСЛУГА И ДРУГИХ СРОДНИХ УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА
(БРОЈ 12/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 29.04.2021
 Преузмите документ Измена I Оквирног споразума - 29.09.2021
 Преузмите документ Измена II Оквирног споразума - 02.09.2022

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 7/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 28.04.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 28.04.2021
 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБАВЉАЧА О ПРОМЕНИ РАЧУНА- 14.07.2021
 Преузмите документ Измена I Оквирног споразума П 1 - 23.11.2021

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 4/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 14.04.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 14.04.2021
 Преузмите документ Измена 1 oквирног споразума - 02.03.2022
 Преузмите документ Измена 2 оквиног споразума - 26.05.2022
 Преузмите документ Измена 3 оквиног споразума - 29.09.2022

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ)
(БРОЈ 6/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 08.04.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 06.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 1 - 06.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 1 - 06.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 06.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 2 - 06.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 2 - 06.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 06.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 3 - 06.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 3 - 06.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 06.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 4 - 06.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 4 - 06.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 5 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 5 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 6 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 6 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 7 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 7 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 8 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 8 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 9 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 9 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 10 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 10 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 11 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 11 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 12 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 12 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 14 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 14 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 17 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 17 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 19 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 19 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 13 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 15 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 18 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 18 - 07.05.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 1 - Партија 1 - 25.08.2021
 Преузмите документ Обавештење о промени пословног имена понуђача Trident protection services - 08.09.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 05.11.2021
 Преузмите документ Измена III оквирног споразума - Партија 1 - 08.11.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 1 - Партија 15 - 17.02.2023

 

 

* * *

 

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. годину - 23.10.2019.

 

РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2020. годину - 23.10.2019.
 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2020. годину - 05.12.2019.

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРИ (осим за тонере набављене на основу цјн која је покренута у 2019. години)
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара)
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА (уколико наручиоци прибаве сагласност у складу са важећим прописима
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ (одржавање рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме) – само за oпрему која није била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2020. ГОДИНУ

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 18/2020)

 Преузмите документ Одлука о спровођењу преговарачког поступка - 28.01.2021
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 6 - 28.01.2021
 Преузмите документ Каталог Фиат Дукато Л2Х2 - 28.01.2021

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 16/2020)

 Преузмите документ Одлука о спровођењу поступка набавке - 23.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 1 - 23.12.2020
 Преузмите документ Каталог Нови Клио 5- 23.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 7 - 23.12.2020
 Преузмите документ Каталог Таленто - 23.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 8 - 23.12.2020
 Преузмите документ Каталог Кадјар - 23.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 2 - 24.12.2020
 Преузмите документ Каталог Шкода фабиа - 24.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 4 - 24.12.2020
 Преузмите документ Каталог Октавиа А7 - 24.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 5 - 24.12.2020
 Преузмите документ Каталог Шкода Суперб - 24.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 3 - 24.12.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 24.12.2020
 Преузмите документ Каталог Шкода Фабиа - 24.12.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 7 - 10.02.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 17/2020)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 08.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 28.07.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 28.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 28.07.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 28.07.2020
 Преузмите документ Документација - 28.07.2020
 Преузмите документ Изјава - 28.07.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 14/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 14.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 14.10.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 14.10.2020
 Преузмите документ Документација - 14.10.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2019. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2019. ГОДИНИ)
(БРОЈ 15/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.05.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 25.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 11 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 13 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 15 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 17 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 20.07.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 20.07.2020
 Преузмите документ Документација - 21.07.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2019. ГОДИНИ)
(БРОЈ 13/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.05.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 23.06.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 23.06.2020
 Преузмите документ Документација - 23.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 24.06.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 24.06.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.05.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 09.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 22.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 24.06.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 24.06.2020
 Преузмите документ Документација - 24.06.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2019. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2019. ГОДИНИ).
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација I део - 10.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација II део - 10.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 4 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 11 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 13 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 14 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 15 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 17 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 15.05.2020
 Преузмите документ Документација - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 20 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 18.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 18.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 18.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 18.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 19.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 19.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 26.05.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 09.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 11.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 12.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 26.03.2020
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 - 03.04.2020
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 - 03.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 6 - 21.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 11 - 21.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 12 - 21.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 15 - 21.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 04.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 04.05.2020
 Преузмите документ Измена Оквирног споразума П 3 - 05.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 06.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 25.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 1 - 11.06.2021
 Преузмите документ Измена 1. оквирног споразума - Партија 1 - 14.09.2021
 Преузмите документ Измена 2. оквирног споразума - Партија 1 - 12.05.2022

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 16.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 20.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 06.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 06.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 06.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 06.04.2020
 Преузмите документ Документација - 06.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 13.01.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 09.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 09.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 09.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 09.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 09.04.2020
 Преузмите документ Документација - 13.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 01.02.2021
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 01.02.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 16.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 01.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум први део П 1 - 01.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум други део П 1 - 01.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 01.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 01.04.2020
 Преузмите документ Документација - 01.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 19.11.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 19.11.2020
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 10.12.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 1 - 18.01.2022
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 18.01.2022
 Преузмите документ 2. Измена оквирног споразума П 1 - 11.03.2022
 Преузмите документ 2. Измена оквирног споразума П 2 - 11.03.2022

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 01.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 13.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 13.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 13.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 13.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 13.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 13.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 13.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 13.05.2020
 Преузмите документ Документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 20.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 20.05.2020

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 27.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 04.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 26.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 21.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум - 21.05.2020
 Преузмите документ Документација - 21.05.2020
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума - 18.10.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 21.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 21.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 25.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 26.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 02.03.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 09.03.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 5 - 09.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 02.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 13 - 14.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 07.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 07.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 11.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 11.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 11.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 11.05.2020
 Преузмите документ Документација - 11.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 14.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 14.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 14.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 14.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 14.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 14.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 14.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 14.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 6 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 10 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 15 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 17 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 18 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 4 - 19.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 11 - 19.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2- 21.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 21.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 21.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 21.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 21.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 21.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 21.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 01.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 11.12.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - 11.12.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 16.12.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 10.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 09.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 20.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум - 20.05.2020
 Преузмите документ Измена Оквирног споразума - 15.04.2021
 Преузмите документ Документација - 20.05.2020
 Преузмите документ Изјава - 20.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020
 Преузмите документ Измена и допуна Оквирног споразума II - 24.09.2021
 Преузмите документ Измена и допуна Оквирног споразума III - 05.10.2021

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 05.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 20.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1 - 20.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 3 - 05.03.2020
 Преузмите документ Позив за подношење понуде - измена - 06.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - измена - 06.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 06.06.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 36 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 36 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 35 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 35 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 34 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 34 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 33 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 32 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 27 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 26 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 20 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 25 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 29 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 30 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 30 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 31 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 31 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 22 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 23 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 24 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 28 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 29.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 29.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 29.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 29.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 29.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 29.04.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 за П 24- 29.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 1 за П 13 - 09.06.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 2 за П 13 - 19.06.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА, ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2019. ГОДИНИ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 03.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 18.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 19.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 24.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 24.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.03.2020
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 19.03.2020
 Преузмите документ Допуна обавештења о поднетом захтеву за заштиту права - 19.03.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка за Партију 7 - 23.03.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка за Партију 9 - 23.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 02.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 02.04.2020
 Преузмите документ Документација - 02.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 08.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 08.04.2020

 

 

* * *

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   БРОЈ 1 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 29.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 04.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 04.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.11.2020

 

НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 1 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.12.2020

 

НАБАВКА ТОНЕРА ШИФРЕ CF289A ЗА ШТАМПАЧ HP ENTERPRISE M507
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 11.12.2020
 Преузмите документ Измена обрасаца понуде - 11.12.2020
 Преузмите документ Обавештење о поступку набавке - 22.12.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УПРАВЕ ЗА ДУВАН
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2020
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 28.05.2020
 Преузмите документ Прилог конкурсној документацији - 28.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 14.09.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА-ИЗРАДА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УПРАВЕ ЗА ДУВАН
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

 

НАБАВКА ДОБАРА-СЕРВЕРА И СТОРИЏА
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 22.06.2020.

 

 Врх стране
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа