Насловна » Документа » Правилник о систематизацији радних места

Правилник о систематизацији радних места

 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (број 110-00-1/2019-04 од 20.02.2019. године )
  Влада Републике Србије дала је сагласност на Правилник на седници одржаној 06. марта 2019. године,
  Закључком 05 Број: 110-223/2019
 • Правилник о изменанама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (број 110-00-1/2021-04 од 18.01.2021. године )
  Влада Републике Србије дала је сагласност на Правилник на седници одржаној 04. фебруара 2021. године,
  Закључком 05 Број: 110-949/2021
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизаcији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (Број 110-00-8/2021-04 од 12. маја 2021. године )
  Влада РС дала сагласност Закљуcком 05 Број: 110-4959/2021 од 27. маја 2021. године
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизаcији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (Број 110-00-18/2021-04 од 03. септембра 2021. године )
  Влада РС дала сагласност Закљуcком 05 Број: 110-8593/2021 од 21. септембра 2021. године
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа