Насловна » Структура » Репрезентација

Сектор за репрезентативне објекте и биротехничке послове

Сектором руководи помоћник директора мр Александра Савовић.

У Сектору за репрезентативне објекте и биротехничке послове образоване су уже унутрашње јединице, и то:

1. Одељење за репрезентативне и резиденцијалне објекте

- Одсек за одржавање објеката
    - Група за резиденцијалне објекте
     - Група за репрезентативне објекте

- Одсек за хортикултуру
    - Група за хортикултуру у објекту републичких органа Булевар Михајла Пупина 2
    - Група за хортикултуру у репрезентативним и резиденцијалним објектима

2. Одељење Економија у Смедереву

3. Oдељење за биротехничке послове

- Одсек штампарије у објекту републичких органа у Немањиној 11;
- Одсек штампарије у објекту републичких органа у Немањиној 22-26;
- Одсек штампарије у објекту републичких органа у Омладинских бригада 1;
- Одсек за послове компјутербироа
    - Група за послове компјутербироа у објекту републичких органа у Немањиној 11
    - Група за послове компјутербироа у објекту републичких органа у Немањиној 22-26, III спрат
    - Група за послове компјутербироа у објекту републичких органа у Немањиној 22-26, V спрат    
- Група за послове компјутербироа у објекту републичких органа у Немањиној 22-26, VI спрат
   - Група за послове компјутербироа у објекту републичких органа у Немањиној 22-26, IX спрат
   - Група за послове компјутербироа у објекту републичких органа у Булевару Михаила Пупина 2
   - Група за послове компјутербироа у објекту републичких органа у Омладинских бригада 1

Делокруг рада

У Сектору за репрезентативне објекте и биротехничке послове обављају се:

  • стручно-оперативни послови у вези са чувањем, одржавањем и коришћењем објеката репрезентације (резиденције, репрезентативне зграде и друге непокретности које служе за потребе репрезентације, сходно прописима који регулишу средства репрезентације и начин њиховог коришћења);
  • послови инвестиционо-техничког и текућег одржавања објеката;
  • припрема инвестиционо-техничке документације за спровођење јавних набавки за потребе Сектора;
  • пољопривредни послови несвојствени пословима који се обављају у другим државним органима;
  • оперативни послови производње, чувања и прераде воћа;
  • складиштење воћа и припремање финалних производа и други послови воћарске и виноградарске производње, редовно и ванредно одржавање парковских и украсних површина, шумског појаса, стаза и ограда, и други пољопривредни и воћарски послови;
  • послови преписa и сравњивањa текста преписаног материјалa;
  • послови обрадe и уређивањa текста применом савремених информатичких средстава; штампања, умножавања и повезивања материјала.

 Репрезентација

Телeфон: +381 11 3615 026
Факс: +381 11 3631 601
e-mail: aleksandra.savovic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа