Процедуре

1. РЕГИСТРАЦИЈА ДОМЕНА
Процедура за регистрацију домена за државне органе

(латинични назив .gov.rs i ћирилични назив .упр.срб)

За регистрацију домена органа државне управе потребно је упутити:

 • Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 • Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА

 • Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs и/или домен упр.срб.

Процедура за регистрацију домена за судове и тужилаштва

За регистрацију домена за правосудне органе и тужилаштва потребно је упутити:

 • Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 • Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА
2. ТРАНСФЕР РЕЗЕРВИСАНИХ НАЗИВА ДОМЕНА
Процедура за регистрацију (одобравање трансфера) резервисаних назива .RS и .СРБ домена

Државни органи и органи локалне самоуправе за чије потребе су резервисани називи .RS и .СРБ домена, а који се налазе на листама резервисаних назива домена, подносе свом одабраном овлашћеном регистру Захтев за регистрацију домена. Списак свих овлашћених регистара се налази на сајту www.rnids.rs/registri. Овлашћени регистар предузима даље потребне активности за регистрацију домена.

За регистрацију (одобравање трансфера) резервисаног домена потребно је да овлашћени регистар:

 • Упути званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, који треба да садржи контакт информације о овлашћеном регистру и органу државне управе или локалне самоуправе који жели да региструје резервисан назив домена. Форму дописа можете да преузмете овде:

  ФОРМА ДОПИСА ЗА ТРАНСФЕР ДОМЕНА

 •  У прилогу дописа достави овлашћење државног органа или органа локалне самоуправе којим се овлашћује регистар да може у име органа да изврши регистрацију домена.

УЗЗПРО, након провере података из упућеног Захтева, кроз апликацију RsReg одобрава трансфер домена и овлашћени регистар потом може да изврши регистрацију траженог домена за регистранта.

3. ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Процедура за продужење регистрације домена

За продужење регистрације домена државног органа потребно је упутити:

 • Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 • Попуњен формулар за продужење регистрације домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ДОМЕНА

 • Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs и/или домен упр.срб.
4. ГАШЕЊЕ ДОМЕНА

За гашење домена државног органа потребно је упутити званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, у коме се тражи гашење наведеног домена. Допис треба да буде насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа и оверен и потписан од стране овлашћеног лица.

5. ПРОМЕНА НАЗИВА ДОМЕНА

За промену назива домена државног органа потребно је упутити:

 • Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица. У допису тражити гашење домена са старим називом и регистрацију домена са новим називом
 • Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА

 • Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs и/или домен упр.срб.

 

Телeфон: +381 11 363 17 83
Факс: +381 11 363 15 19
e-mail: administrator@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа