Избор старих прописа

РЕСТИТУЦИЈА

Прописи на основу којих се може остварити право на враћање имовине по одредбама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, „Службени гласник РС“, бр. 72/2011

 

Право на враћање имовине по одредбама овог закона може се остварити за имовину одузету применом следећих прописа:

 Избор стaрих прописа

 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа