Насловна » Библиотека » Дигитална библиотека

Дигитална библиотека

Контакт


3.4. Дигитални садржаји

Културно добро је опште јавно добро и потребно је обезбедити слободан и једноставан приступ што већем делу садржаја. За језике и културе са малом популацијом од изузетног значаја је да што већи део културног блага буде слободно доступан, што се посебно односи на културна, уметничка и друга дела којима је истекао рок важности ауторских права. На тај начин се повећава видљивост и интересовање најшире јавности за културна и научна дела што доводи до подизања општег културног нивоа и видљивости културе на глобалном нивоу.

Институције које располажу и управљају културним богатствима у свом раду требало би да користе нове, али већ проверене моделе отварања садржаја који доприносе увођењу иновативне праксе у свакодневном пословању и пруже свим грађанима услуге сређивања и презентовања садржаја који им је дат на управљање.

Имајући у виду и међународна и домаћа искуства, треба успоставити сарадњу културних и научно-истраживачких институција у областима истраживања, иновација и развоја нових решења за дигитализацију наслеђа, као и одговарајућу међуресорну координацију. Та сарадња се нарочито односи на проучавање, развој, прилагођавање и примену стандарда за дигитализацију и обраду, изградњу система заштите дигитализованог садржаја и његово дуготрајно чување укључујући решавање проблема миграције приликом појаве нових технологија, стандарда и физичких носилаца дигиталних информација.

Стварањем предуслова за развој програма дигитализације културног историјског наслеђа стварају се услови за развој дигиталних библиотека, електронског архива и портала о културном наслеђу Републике Србије.

Главни приоритет је да се информације о објектима од историјског, научног, уметничког, технолошког, социјалног и других садржаја дигитализују и учине доступним јавности путем Интернета.

 


1865. година

 Преузмите документ   Закон о устројству судова, 1865.


1867. година

 Преузмите документ   Протоколи редовне Народне скупштине држане о миoљудне 1867. године у Крагујевцу


1868. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији од почетка до краја 1868. године, књига XXI


1869. година

 Преузмите документ   Устав Књажества Србије проглашен на Петров-дан на Великој народној скупштини држаној у Крагујевцу о Духовима 1869. године

 Преузмите документ   Правила по којима се има управљати у болници Казнителног завода у Београду, 1869.

 Преузмите документ   Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији од почетка до краја 1869. године, књига XXII

 Преузмите документ   Српска библијографија за новију књижевност 1741–1867. (саставио Стојан Новаковић), 1869.


1870. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредба издани у Књажеству Србији од почетка до краја 1870. године, књига XXIII

 Преузмите документ   Законик Стефана Душана, цара српског (1349. и 1354), издао и објаснио Стојан Новаковић, 1870.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1870. године.

 Преузмите документ   Протоколи Велике Народне скупштине држане 10. јунија 1869. године у Крагујевцу, 1870.

 Преузмите документ   Царски казнени законик (копија хатихумајуна, превели с турскога оригинала Хусеин ефендија Карабеговић и Никола ефендија Краљевић), Сарајево, 1870

 Преузмите документ   Димитрије Радовић: Теорија казненог поступка, с погледом на Законик о поступку судском у крив. делима, за Књажество Србију, од 10. априла 1865. године, 1870.

 Преузмите документ   Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, свезка 1, 1870.

 Преузмите документ   Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, свезка 2, 1870.

 Преузмите документ   Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, свезка 3, 1870.

 Преузмите документ   Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, свезка 4, 1870.


1871. година

Преузмите документ   Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији за 1871. годину, књига XXIV

 pdf   Закон о пороти за Књажество Србију, 1871.

 Преузмите документ   Закон о окружним штедионицама, 1871.

 Преузмите документ   Измене и допуне у Закону о правозаступницима, 1871.

 Преузмите документ   A. Ubicini: Constitution de la Principaute de Serbie, 1871.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1871. године


1872. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији за 1872. годину, књига XXV

 Преузмите документ   Речник свију вароши, варошица, села и засеока у Србији са 9 спискова и таблица, 1872.

 Преузмите документ    А. Токвиљ: О демократији у Америци, 1872.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине, држане у Крагујевцу 1872. године


1873. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији у 1873/4 години, књига XXVI

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1873. године

 Преузмите документ   Грађански законик за Књажество Србију обнародован на Благовести 25. марта 1844. године, 1873.


1874. година

 Преузмите документ   Протоколи ванредне Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1874. године


1875. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији у години 1875, књига XXVII

 Преузмите документ   Стенографске белешке о седницама Народне скупштине држане у Београду 1874/5. године, I

 Преузмите документ   Стенографске белешке о седницама Народне скупштине држане у Београду 1874/5. године, II

 Преузмите документ   М.Ђ. Милићевић: Чупићи Стојан и Никола, 1875.


1876. година

 Преузмите документ   А. Мајков: Историја српскога народа, 1876.

 Преузмите документ   М. Ђ. Милићевић: Кнежевина Србија, 1876.

 Преузмите документ   Џон Стјуарт Мил: О представничкој влади, 1876.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине, држане у Крагујевцу и Београду 1875/6. године, 1876.


1877. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба у Књажеству Србији у досадањим зборницима нештампаних а издатих од 2. фебруара 1835. до 23. октобра 1875. године, 1877, књига 30.

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији од 23. јануара 1876. па до 1. јуна месеца 1877. године, књига XXIX

 Преузмите документ   Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 23. Јуна до 24. Јула 1877, књига 31.

 Преузмите документ   Хронологијска и азбучна таблица свију зборника, закона и уредаба изданих у Књажеству Србији од 2. фебруара 1835. до 24. јула 1877, почињући од Зборника 1. па до 31-ог

 Преузмите документ   Протоколи Народне Скупштине која је држана у Крагујевцу 1877. године


1878. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 5. Августа 1877. до 12. Јуна 1878. године, књига 32.

 Преузмите документ   Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 5. Јула до 28. Октобра 1878. године, књига 33.

 Преузмите документ   Стенографске белешке о седницама Народне скупштине за 1877. годину, која се састала у Крагујевцу 24. јунија 1878. године

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине за 1877. годину, која је држана у Крагујевцу 1878. године


1879. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба изданих у Књажевству Србије од 1. Новембра 1878. до 6. Маја 1879. године, књига 34.

 Преузмите документ   Календар са шематизмом Књажевства Србије за годину 1879.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине, држанe у Нишу 1878-79. године

 Преузмите документ   Ђор. Павловић: Објашњење грађанског законика. О јемству, §§ 827–846, 1879.

 Преузмите документ   Државопис Србије (Statistique de la Serbie), IX свеска, 1879.


1880. година

 Преузмите документ   Протоколи ванредне Народне скупштине држане у Крагујевцу 1880. године

 Преузмите документ   Казнени законик и казнени поступак судски за Кнежевину Србију, 1880.

 Преузмите документ   Чедомиљ Мијатовић Деспот Ђурађ Бранковић, господар Србима, Подунављу и Зетском приморју, прва књига, 1880.

 Преузмите документ   Уговор о пријатељству и трговини између Србије и Велике Британије, 1880.


1881. година

 Преузмите документ   Устројство судова првостепених, апелационог, касационог и београдско трговачког са поступцима грађанским и стецишним за књажество Србију, 1881.

 Преузмите документ   Закон о штампи, 1881.

 Преузмите документ   М. С. Милојевић: Народописни и земљописни преглед средњег дела праве (старе) Србије (фототипско издање), 1881.


1882. година

 Преузмите документ   Књаз Михаило: Беседа, 1882.

 Преузмите документ   Државопис Србије (Statistique de la Serbie), свезска XL, 1882.

 Преузмите документ   Чедомиљ Мијатовић Деспот Ђурађ Бранковић, господар Србима, Подунављу и Зетском приморју, друга књига, 1882.


1883. година

 Преузмите документ   Државопис Србије (Statistique de la Serbie), свезска XII, 1883.

 Преузмите документ   Наредба о оснивању и вођењу трговачких регистарах, 1883.

 Преузмите документ   Збирка конвенција између Србије и других држава, 1883.

 Преузмите документ   Зборник закона, правила, наредаба и упутстава о увођењу и контролисању мера метарског система у Краљевини Србији, 1883.

 Преузмите документ   Правила о дужностима апсанских стража и стражара при казненим заводима, 1883.


1884. година

 Преузмите документ   М. Ђ. Милићевић: Краљевина Србија: Ђ: Нови Крајеви, 1884.

 Преузмите документ   Закон о попису људства и имовине, 1884.

 Преузмите документ   Правила о поступању у неспорним (ванпарничним) делима, 1884.


1885. година

 Преузмите документ   Зборник закона, уредаба и расписа по струци грађевинској, 1885.

 Преузмите документ   Гл. Гершић: Природа државине и основа њене правне заштите, 1885.


1886. година

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Служба логотета (или великог логотета) у старој српској држави: Прилог к тумачењу Душановог закона, 1886.

 Преузмите документ   Закон о општинама, 1886.


1887. година

 Преузмите документ   Проф. В. Карић: Србија: опис земље, народа и државе, 1887.


1888. година

 Преузмите документ   Устав Краљевине Србије проглашен 22. децембра 1888. год. на Великој народној скупштини, држаној у Београду месеца децембра 1888. године

 Преузмите документ   Алекса Радуловић: Узроци са којих су недовољна садања законска наређења о личној безбедности у Србији и предлози формулисаних одредаба, које треба о томе узаконити и у материјалном и у формалном праву, 1888.

 Преузмите документ   Устав Краљевине Србије, 1888.


1889. година

 Преузмите документ   Закон о пословном реду у Народној скупштини, 1889.

 Преузмите документ   Р. М. Губе: Законик Черногории, 1889.

 Преузмите документ   М. Ђ. Милићевић: Школица за грађанска права и дужности, 1889.

 Преузмите документ   Теорија казненог права, други део, 1889.


1890. година

 Преузмите документ   М. Милановић: Лична слобода и безбедност: философска, правна и политичка расправа, 1890.

 Преузмите документ   Закон о црквеним властима источно-православне цркве у Краљевини Србији, 1890.

 Преузмите документ   Закон о уређењу округа и срезова, 1890.

 Преузмите документ   Закон о административној подели Краљевине Србије, 1890.

 Преузмите документ   Закон о изборима народних посланика, 1890.

 Преузмите документ   Нацрт Уредбе српског опште чиновничког друштва за међусобно потпомагање и штедњу, 1890.


1891. година

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Село: Из дела „Народ и земља у старој српској држави“, 1891.

 Преузмите документ   Др Миленко Р. Веснић: Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору и његова важност за науку и законодавство: критички оглед, 1891.

 Преузмите документ   Закони Краљевине Србије: О устројству првостепених и виших судова; О постављању судија за ванпарнична дела; О судијама првостепених и виших судова; О истражним судијама; О чиновницима грађанског реда, 1891.


1892. година

 Преузмите документ   М. Гарашанин: Два намесништва, 1892.

 Преузмите документ   Закон о уређењу Дирекције српских државних железница, 1892.

 Преузмите документ   Закон о пороти; Закон о накнади штете учињене злонамерном паљевином и намерним противзаконим поништајем ствари, 1892.


1893. година

 Преузмите документ   М. Стојан Новаковић: Срби и Турци XIV и XV века, 1893.

 Преузмите документ   Закон о устројству царинарница од 12. децембра 1863. године, са изменама и допунама од 4. јуна 1864; од 8. јануара 1865; од 10. јануара1879. и 10. августа 1893, 1893.


1894. година

 Преузмите документ   Мита Живковић: Сарајево: од свог постанка до данас, 1894.

 Преузмите документ   М. Ђ. Милићевић: Живот Срба сељака, 1894.

 Преузмите документ   Закон о јавним берзама и Статут Београдске Берзе, 1894.

 Преузмите документ   Закон о пољопривреди и пољском редарству, 1894.

 Преузмите документ   Збирка расписа Краљев. српског Министарства правде 1893. године, 1894.

 Преузмите документ   Др Владимир Папафава: Кратки осврт на руски закон од 12. јуна 1890. о мјеснијем представничкијем корпорацијама у провинцијама и окрузима, 1894.

 Преузмите документ   Међународна поштанска служба: Конвенција о светском поштанском савезу, 1894.


1895. година

 Преузмите документ   Л. Арнтс Ритер од Арнесберга: Пандекте или данашње римско право, књига трећа: Облигационо и заложно право, 1895.

 Преузмите документ   Правилник за израду марака свих врста, хартија од вредности, монополисаних хартија и за руковање с њима, 1895.

 Преузмите документ   Гроф Лав Николајевић Толстој: Грчки учитељ Сократ, 1895.

 Преузмите документ   Молијер: Тартиф: комедија у пет чинова и Тврдица: комедија у пет чинова, Београд, 1895.


1896. година

 Преузмите документ   Др Мих. В. Вујић: Начела народне економије, књига друга: Економска теорија, 1896.

 Преузмите документ   Закон о акционарским друштвима, 1896.

 Преузмите документ   Претходни ресултати пописа становништва у Краљевини Србији 31. децембра 1895. године, 1896.

 Преузмите документ   Закон о допуни тачке 19. § 329. Кривичног законика, 1896.

 Преузмите документ   Мил. Т. Туцаковић: Менично право, 1896.

 Преузмите документ   Алекса С. Јовановић: Историјски развитак српске задруге: приносци за историју старог српског права, 1896.

 Преузмите документ   Државни календар Краљевине Србије за преступну годину 1896, 1896.

 Преузмите документ   Грађански законик са Законом трговачким и Законом о уређењу аграрних одношаја у новоослобођеним пределима за Краљевину Србију, 1896.


1897. година

 Преузмите документ   Др Ив. Лазаревић: О потреби ушоравања села, 1897.

 Преузмите документ   Угледна правила за оснивање повлашћених занатлијских задруга, 1897.

 Преузмите документ   Правила Задруге за подизање зграда, 1897.

 Преузмите документ   Правила Београдске Задруге, 1897.

 Преузмите документ   Ј. Ђ. Авакумовић: Теорија казненог права, трећи део: десета свеска, 1897.

 Преузмите документ   Државни календар Краљевине Србије за годину 1897, 1897.

 Преузмите документ   Нова збирка начелних одлука одељења и општих седница Касационог суда: Грађански законик; Законик о поступку судском у грађанским парницама и Трговачки законик: књига трећа, 1897.

 Преузмите документ   Збирка закона, уговора и погодаба о српским зајмовима, 1897.


1898. година

 Преузмите документ   Божо Кнежевић: Принципи историје, књига прва: Ред у историји, 1898.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у Закону о грађанском судском поступку, 1898.

 Преузмите документ   Закон о уређењу управе фондова, 1898.

 Преузмите документ   Закон о средњим школама, 1898.

 Преузмите документ   Закон о земљорадничким и занатским задругама, 1898.

 Преузмите документ   Закон о грађењу и експлоатацији нових железница, 1898.

 Преузмите документ   Закон о окружним и среским скупштинама, 1898.

 Преузмите документ   Закон о лову, 1898.

 Преузмите документ   Закон о државној архиви, 1898.

 Преузмите документ   Закон о уништавању штетних животиња и биљака и о заштићавању корисних животиња са Законом о риболову, 1898.

 Преузмите документ   Закон о државним економима са Законом о унапређењу воћарства и Законом о пољопривредним станицама, 1898.

 Преузмите документ   Закон о народним школама, 1898.

 Преузмите документ   Закон о унапређењу сточарства, 1898.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у закону о шумама, 1898.

 Преузмите документ   Суђења у Кнежевини Србији пре писаних законика: из архиве пожаревачког магистрата, 1898.

 Преузмите документ   Б. С. Живковић: Моја одбрана на тужбу г. д-р Мике Поповића, начелника Министарства нар. привреде за трговину и радиност „за увреду а од чести и клевету у зван. дужности”, 1898.

 Преузмите документ   Закони и правилници са упуствима за вршење административне поштанско-телеграфске службе: књига прва, 1898-9.


1899. година

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: О дводомном систему, 1899.

 Преузмите документ   Живко М. Милосављевић: Римско приватно право, књига I, 1899.

 Преузмите документ   Нова збирка начелних одлука одељења и општих седница Касационог суда: Грађански законик; Законик о поступку судском у грађанским парницама и Кривични законик: IV завршна књига, Пожаревац, 1899.

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: Границе судске власти поводом једне неправилне практике код нас: с погледом на страно законодавство, 1899.

 Преузмите документ   Државни календар Краљевине Србије за годину 1899, 1899.

 Преузмите документ   Дисциплинарна правила за православно српско свештенство у опсегу Правосл. српске митрополије карловачке, 1899.


1900. година

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Велика Народна Скупштина (студија о уставотворној власти), 1900.

 Преузмите документ  Др К. Т. Е-Еберг: Наука о финансијама, 1900.

 Преузмите документ  Закон о изменама и допунама о закону о шумама,1900.

 Преузмите документ  Упутства за ограничавање државних шума, 1900.


1901. година

 Преузмите документ   Устав Краљевине Србије, 1901.

 Преузмите документ   А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: Историја Француске Револуције, свеска III, књига једанаеста, 1901.

 Преузмите документ   Правила о уређењу грађевинарско-предузимачког еснафа у Београду, 1901.

 Преузмите документ   Свет А. Буђевац: О кретању чиновничког-удовичког фонда, 1901.

 Преузмите документ   Закон о лову и Упутства за његово извршење, 1901.

 Преузмите документ   Закон о судијама, 1901.

 Преузмите документ   Закон о Народној библиотеци, 1901.


1902. година

 Преузмите документ   А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: Историја Француске Револуције, свеска III, књига дванаеста, 1902.

 Преузмите документ   А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: Историја Француске Револуције, свеска IV, књига петнаеста, 1902.

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига I, 1902.

 Преузмите документ   Стенографске белешке о раду редовне Народне скупштине за 1902. годину, 1902.

 Преузмите документ   Правила о домаћем реду у казненим заводима у Београду, Нишу и Пожаревцу, 1902.

 Преузмите документ   Пословник Главне државне благајнице, 1902.

 Преузмите документ   Др Ђорђе Јелинек: Право мањина, 1902.

 Преузмите документ   Закон о уређењу Државног савета и Закон о пословном реду у Државном савету, 1902.

 Преузмите документ   Закон о потпомагању домаће радиности (индустрије), 1902.

 Преузмите документ   Закон о задругама за узајамно помагање, 1902.

 Преузмите документ   Закон о општинама, 1902.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у Закону о средњим школама, 1902.

 Преузмите документ   Закон о панађурима и недељним пазарним данима, 1902.

 Преузмите документ   Правила о полагању испита за општинске деловође, 1902.


1903. година

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига II, 1903.

 Преузмите документ   Протоколи Сената и Народног Представништва Краљевине Србије у сазиву за 2. јуни 1903. године, 1903.

 Преузмите документ   Закон о административној подели Краљевине Србије од 15. марта 1890. године, са изменама и допунама, 1903.

 Преузмите документ   Закон о накнади штете учињене злонамерном паљевином и намерним противзаконим поништајем ствари, 1903.


1904. година

 Преузмите документ   Др Коста Кумануди: Правни положај одступелих министара, 1904.

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога, 1904.

 Преузмите документ   Закон о штампи, 1904.

 Преузмите документ   Упутства за ограничавање државних шума, 1904.

 Преузмите документ   Закон о општој царинској тарифи, 1904.

 Преузмите документ   Закон о шумама од 30. марта 1891. године, са изменама и допунама, 1904.


1905. година

 Преузмите документ   Закон о измјенама и допунама у Закону о порезу на принос од капитала и рада од 1903. године, 1905.

 Преузмите документ   Правила Београдске трговачке омладине; Наставни план Трговачке школе; Правила „Трговинског гласника”, 1905.

 Преузмите документ   Закон о фонду за накнаду штета пострадалима од града, 1905.

 Преузмите документ   Закон о монополу дувана, 1905.

 Преузмите документ   Закон о осигурању стоке, 1905.

 Преузмите документ   Ђ. Б. Несторовић: Правне расправе и чланци, 1905.

 Преузмите документ   Закон о штампи у Књажевини Црној Гори, 1905.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у Закону о уређењу санитетске струке од 30. марта 1881. године, 1905.

 Преузмите документ   Закон о регулисању и употреби вода, 1905.

 Преузмите документ   Закон о уређењу округа и срезова, 1905.

 Преузмите документ   Правила Главнога савеза српских земљорадничких задруга у Београду, 1905.


1906. година

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Балканска питања и мање историјско-политичке белешке о Балканском полуострву 1886–1905, 1906.

 Преузмите документ   Др Алберт Фридрих Бернер: Немачко казнено право, књига II, 1906.

 Преузмите документ   Др Божидар В. Марковић: Треба ли пороту укинути или реформисати?, 1906.

 Преузмите документ   Др Б. Марковић: Условна осуда у Државном савету, 1906.

 Преузмите документ   Унутрашњи правилник (са спроводним актом) Књ. Великог Суда, 1906.

 Преузмите документ   Ђ. Тарђони-Торцети: Ђ. Менаши Кавалерија рустикана, 1906.

 Преузмите документ   Закон о министарској одговорности, 1906.

 Преузмите документ   Наснова Закона о условној осуди са побудама, 1906.

 Преузмите документ   Закон о заузимању приватних добара за јавну (народну) потребу уз накнаду за иста (експропријација), 1906.

 Преузмите документ   Правила о притвореницима и осуђеницима код полицијских и општинских власти, 1906.

 Преузмите документ   Алекса С. Јовановић: Министарство Алексе С. Јовановића: Податци о политичким догађајима у Србији од 8. јула 1900. до 21. марта 1901. године, 1906..

 Преузмите документ   Кривични законик за Књажевину Црну Гору, 1906.

 Преузмите документ   Др М. Миљковић: О повреди тела: Критички поглед на главу XIX Казн. законика, 1906.


1907. година

 Преузмите документ   Јов. Лончарић: Државни савет по Уставу од 1838. године (студија из историје српске уставности), 1907.

 Преузмите документ   Рударски законик за Краљевину Србију од 15. априла 1866. године с изменама и допунама од 21. јула 1877, од 6. фебруара 1896. и 27. јануара 1900. године

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Уставно питање и закони Карађорђева времена – студија о постању и развићу врховне и средишње власти у Србији 1805–1811, 1907.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић, др Коста Кумануди: Основи јавног права Краљевине Србије, 1907.

 Преузмите документ   Д. Ђ. Алимпић: Бертилонаж, 1907.

 Преузмите документ   Сава М. Шапчанин: О правним радњама стечајног дужника извршеним за време стечаја, 1907.

 Преузмите документ   Фердинанд Ласал: О суштини устава, 1907.

 Преузмите документ   Др Драг. Аранђеловић: О учешћу судија у јавном животу с нарочитим обзиром на наше прилике, 1907.

 Преузмите документ   Питање реформе казненог права, 1907.

 Преузмите документ   Др Александар Митровић: Неколико правних обичаја и појмова у сјеверној Далмацији, 1907.

 Преузмите документ   Закон о штампи за Босну и Херцеговину, 1907.

 Преузмите документ   Закон о лихви и Закон о каматама, 1907.

 Преузмите документ   Др Душан М. Суботић: О кривоклетству и лажном сведочењу по казненом праву, 1907.

 Преузмите документ   Закон о Уговору о трговини и пловидби и Конвенцији против сточних зараза између Србије и Италије, 1907.

 Преузмите документ   Закон о Уговору о трговини између Србије и Швајцарске, 1907.

 Преузмите документ   Закони о повластицама донетим у првом редовном сазиву Народне скупштине за 1. октобар 1906. године, 1907.

 Преузмите документ   Др Душан М. Суботић: Злочини и преступи због лажног новца, 1907.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у Закону о пензионом фонду за удовице и децу умрлих чиновника, 1907.


1908. година

 Преузмите документ   Др Никодим Милаш: Грчко-римско законодавство о црквеној имовини, 1908.

 Преузмите документ   Буџет државних прихода и расхода за 1908. годину, 1908.

 Преузмите документ   Јован Лончарић: Кривична Дела по царинском закону, 1908.

 Преузмите документ   Др Мих. Гавриловић: Милош Обреновић, књига прва (1813–1820), 1908.

 Преузмите документ   Др Бож. В. Марковић: О доказима у кривичном поступку, 1908.

 Преузмите документ   Др Душан М. Суботић: Смртна казна, 1908.

 Преузмите документ   Андра Ђорђевић: Породично право наслеђа у данашњим романским и германским државама, 1908.

 Преузмите документ   Др Милета Ст. Новаковић: Друга хашка конференција мира, 1908.


1909. година

 Преузмите документ   Милорад Недељковић: Историја српских државних дугова од 1867. до 1895. године, 1909.

 Преузмите документ   Мих. Тадић: Сваком своје: у одбрану судске независности, 1909.

 Преузмите документ   Др Мих. Гавриловић: Милош Обреновић, књига друга, 1909.

 Преузмите документ   Први српски закон о црквеним властима, 1909.

 Преузмите документ   Закон о конвенцији за побољшање судбине рањеника и болесника у војсци за време рата, 1909.

 Преузмите документ   Стојан Протић: Тајна конвенција између Србије и Аустро-Угарске: један лист из новије историје Србије, 1909.

 Преузмите документ   Закон о јавним правозаступницима, 1909.

 Преузмите документ   Практични захтеви Социјалне демократије, 1909.

 Преузмите документ   Закон о парохијском свештенству, 1909.

 Преузмите документ   Др Бож. В. Марковић: Срества за замену кратковремене казне лишењем слободе с нарочитим обзиром на условну осуду, 1909.

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: О амнестији у српском кривичном праву у вези са питањем о судској одговорности завереника, 1909

 Преузмите документ   Платон и Цицерон о пријатељству, 1909.

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: О обавези заштите у случају физичких недостатака ствари код уговора о продаји и куповини, 1909.


1910. година

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Појам узрочности у Кривичном Праву; Теорија воље и теорија свести (представе) о умишљају и dolus eventualis, 1910.

 Преузмите документ   Народна скупштина, II редовни састанак, 7. октобар 1910.

 Преузмите документ   Народна скупштина, L редовни састанак, 17. децембар 1910.

 Преузмите документ   Народна скупштина, LI редовни састанак, 18. децембар 1910.

 Преузмите документ   Јован Скерлић: Светозар Марковић, његов живот, рад и идеје, 1910.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Политичке и правне расправе, друга свеска, 1910.

 Преузмите документ   Правилник за извршење Закона о поништавању државних хартија од вредности, 1910.

 Преузмите документ   Правилник за извршење катастра зграда (кућа) у Књажевини Црној Гори, 1910.

 Преузмите документ   Правилник за Благајничко одељење Државног Главног Рачуноводства, 1910.

 Преузмите документ   Правила Зајечарске Занатлијске Задруге, 1910.

 Преузмите документ   Др Д. Аранђеловић: О формалним изјавама воље с нарочитим обзиром на наш грађански законик, 1910.

 Преузмите документ   Св. М. Гребенац: Из српског уставног права, 1910.

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Основни проблеми кривичног права, 1910.

 Преузмите документ   Преглед рада Црногорске народне скупштине, 1910.

 Преузмите документ   Крста Цицварић: Дарвин или Ламарк: Пад дарвинистичке доктрине, 1910.

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Васкрс државе српске и његови историци, 1910.

 Преузмите документ   Трговачки законик, 1910.

 Преузмите документ   Учитељски зборник: закони, правила и расписи за учитеље и основну школу до 1910.

 Преузмите документ   Систем приватног (грађанског) права Краљевине Србије у вези с међународним приватним правом: четврта књига: Наследно право, 1910.

 Преузмите документ   Основи теорије економских вредности, 1910.


1911. година

 Преузмите документ   Закон о привременом пословном реду у Народној скупштини, Цетиње, 1911.

 Преузмите документ   Народна скупштина, редовни састанак од 12. јануара до 31. јануара 1911. године

 Преузмите документ   Народна скупштина, CXXXVI редовни састанак, 9. мај 1911.

 Преузмите документ   Ђ. Б. Несторовић: Правне расправе и чланци: одштампани из повремених листова и новина, 1911.

 Преузмите документ   Југословенска штампа: реферати и библиографија, 1911.

 Преузмите документ   О учешћу чиновника у политици, 1911.

 Преузмите документ   Закон о риболову, 1911

 Преузмите документ   Закон о повластицама (концесијама) и о потпомагању домаће радиности (индустрије), 1911.

 Преузмите документ   Закон о рудама у Краљевини Црној Гори, 1911.

 Преузмите документ   Закон о народнијем школама у Краљевини Црној Гори, 1911.

 Преузмите документ   Устав за Краљевину Србију, 1911.

 Преузмите документ   Закон о судијама и Закон о среским и градским судовима, 1911.

 Преузмите документ   Закон о измјенама и допунама у Закону о јавним правозаступницима, 1911.

 Преузмите документ   Закон о таксама, 1911.

 Преузмите документ   Закон о уређењу Главног државног рачуноводства и осталих финансијских управа, 1911.


1912. година

 Преузмите документ   Народна скупштина, XXXVII редовни састанак, 16. јануар 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XXXIX редовни састанак, 18. јануар 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XLI редовни састанак, 20. јануар 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XII редовни састанак, 29. мај 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XIV редовни састанак, 31. мај 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XXII редовни састанак, 11. јун 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, V редовни састанак, 28. јун 1912.

 Преузмите документ   Др Милета Ст. Новаковић: Рад Хашкога изборнога суда, 1912.

 Преузмите документ   Александар Арнаутовић: Штампарије у Србији у XIX веку, 1912.

 Преузмите документ   Ж. Спасојевић: О јуриспруденцији, 1912.

 Преузмите документ   Гига Гершић: После педесет година (успомене и рефлексије о српском покрету г. 1848), 1912.

 Преузмите документ   Др Нинко Перић: Теорија злоупотребе права и грађанско законодавство, 1912.

 Преузмите документ   Закон о калдрмини, 1912.

 Преузмите документ   Миленко М. Вукићевић: Карађорђе, књига друга: Историја устанка 1804–1807, 1912.

 Преузмите документ   Др Мих. Гавриловић: Милош Обреновић, књига трећа (1827–1835), 1912.

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Двадесет година уставне политике у Србији 1883–1903: Историјско-мемоарске записке к томе времену и к постању и практиковању устава од 1888 и 1901, 1912.

 Преузмите документ   Стојан М. Протић: Одломци из уставне и народне борбе у Србији, књига друга: Од Зајечарске буне до оставке Краља Милана, 1912.

 Преузмите документ   Закон о задужбинама, 1912.

 Преузмите документ   Закон о заштити шумскога власништва, 1912.

 Преузмите документ   Др М. А. Тодоровић: Јавна сместишта: њихово уређење, експлоатација и значај по трговину, 1912.

 Преузмите документ   Нацрт Закона за спречавање и сузбијање приљепљивих болести и разлагање Нацрта Закона за спречавање и сузбијање приљепљивих болести, 1912.

 Преузмите документ   Др М. Миљковић: Појам крађе: de lege ferenda, 1912.

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: Задружно право по Грађанском законику Краљевине Србије, 1912.

 Преузмите документ   Др Д. М. Суботић: VII међународни конгрес за криминалну антропологију, 1912.

 Преузмите документ   Светислав Стефановић: Сунца и сенке: песме, 1912.

 Преузмите документ   Др Драг. Аранђеловић: Неколико речи о миразу, спреми и удомљењу по нашем грађанском законику; О одговорности државе и чиновника према трећим лицима за штету, коју чиновник учини у вршењу званичне дужности, 1912.

 Преузмите документ   Закон о изборима народних посланика од 5. јуна 1903. године са изменама и допунама од 14. јуна 1910. год., 1912.

 Преузмите документ   Закон о чеку (LVIII:1908) и Закон о дејству више силе на права заснована на меници, трговачкој упутници и чеку (LXIV:1912), 1912.

 Преузмите документ   Измене у правилима за извршење Закона о државној трошарини, 1912.

 Преузмите документ   Образложење законске основе о правним одношајима учитељства народних школа у Босни и Херцеговини, 1912.

 Преузмите документ   Пројекат меничног законика за Краљевину Србију, 1912.

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: О правним збиркама, 1912.

 Преузмите документ   Закон о државном рачуноводству, 1912.

 Преузмите документ   Светозар Марковић: Целокупна дела, свеска друга, 1912.

 Преузмите документ    М. С. Ђуричић: Белешке из судске праксе по кривичним делима: критичко излагање, 1912.

 Преузмите документ    Др Тома Живановић: Основи кривичног права: Посебни део, 1912.

 Преузмите документ    Правилник Државне хипотекарне банке Краљевине Црне Горе, 1912.

 Преузмите документ   Предпредлог Трговинског законика за Краљевину Србију, 1912.


1913. година

 Преузмите документ   Др Милета Ст. Новаковић, Др Лазар Марковић: Српско–бугарски уговор са гледишта међународног права, 1913.

 Преузмите документ   М. Р. С: Срби и Бугари у прошлости и садашњости, 1913.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV и XVI редовни састанак, држани 19, 20, 22, 24, 27. и 29. априла 1913.

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: Задружно право по Грађанском законику Краљевине Србије, 1913.

 Преузмите документ   Закон о правним одношајима учитељства народних основних школа у Босни и Херцеговини, 1913.

 Преузмите документ   Уредба о изменама и допунама у Уредби Филозофског факултета од 1. фебруара 1906. године, 1913.

 Преузмите документ   Правилник за извршење Закона о таксама од 30. марта 1911. године, 1913.

 Преузмите документ   Мих. П. Јовановић: Посмртно имање и наследник, 1913.

 Preuzmite dokument   Пројекат уговора о повластици за подизање и експлоатацију постројења за електричну енергију, 1913.

 Преузмите документ    Др М. Миљковић: О преиначавању пресуда на штету оптуженога, 1913.

 Преузмите документ    Душан Љ. Миљковић: Уговори о наслеђивању по француском, немачком, аустријском и српском законодавству, 1913.

 Преузмите документ    Драгослав Б. Јовановић: Још једно тумачење § 125. Казн. законика, 1913.

 Преузмите документ    Милош М. Станојевић: Долус евентуални (dolus eventualis), 1913.

 Преузмите документ    Рударски законик за Краљевину Србију од 15. априла 1866. године, с изменама и допунама од 21. јула 1877, 6. фебруара 1896. и 27. јануара 1900. године и Правила за вршење одредаба Рударског законика, 1913.

 Преузмите документ   Др Велимир И. Бајкић: Ликвидација мораториума са пројектом закона о ликвидацији мораториума и таблицом продужених рокова, 1913.

 Преузмите документ   Кривични законик за Краљевину Црну Гору, 1913.

 Преузмите документ   Др Ђорђе В. Тодоровић: О младим преступницима у енглеском законодавству, 1913.

 Преузмите документ   Павле М. Моравац: Оснивање акционарског друштва: страна акционарска друштва, 1913.

 Преузмите документ   Св. М. Гребенац: Спор Леви–Ђорић пред судом београдске берзе, 1913.


1914. година

 Преузмите документ   Карл Кауцки: Класне супротности у доба француске револуције, 1914.

 Преузмите документ   Анри Барби: Брегалница, српско-бугарски рат 1913., 1914.

 Преузмите документ   Закон о народним школама, 1914.

 Преузмите документ   Закон о монополима, 1914.

 Преузмите документ   Уредба о насељавању у новоослобођеним и присаједињеним областима, 1914.

 Преузмите документ   Закон о насељавању новоослобођених предјела Црне Горе, 1914.

 Преузмите документ   Закон о народним школама, 1914.

 Преузмите документ   Закон о непосредном порезу са Законима о продужењу разреза пореза за 1905, 1909. и 1913. годину и Законом о Пореској Управи, пореским одборима и порезницима и пословником за Пореску Управу, 1914.

 Преузмите документ   Д. Туцовић: Србија и Арбанија, 1914.

 Преузмите документ   Милош М. Станојевић: Уговор о осигурању, 1914.

 Преузмите документ    Др Д. М. Суботић: Отпуст без казне, 1914.

 Преузмите документ    Проф. П. И. Ковалевски: Борба са злочином путем васпитања, 1914.

 Преузмите документ   Сп. Радојичић: Изједначено менично право (међународна конвенција и једнаки менични закон), 1914.


1915. година

 Преузмите документ   Ј. Миодраговић: Трагични дани Београда – белешке из тринаестодневне владавине аустријске у Београду, 1915.

 Преузмите документ   Закон о помоћи невољнима у рату и Правилник за извршење овог закона, 1915.

 Преузмите документ   Упуства за сузбијање заразних болести у опште а пегавог тифуса (пегавца), повратне грознице, трбушног тифуса (врућице) и дисентерије (срдобоље) посебице, 1915.

 Преузмите документ   Закон о потпори војних инвалида од 8. јула 1878. год. са изменама и допунама од 20. децембра 1887. год. и са изменама и допунама од 11. априла 1914. године, 1915.


1916. година

 Преузмите документ   Закон од 28. травња (априла) 1916. о принудној нагоди (равнању) ван стечаја и о преинаци неких наређења Стечајног закона и Закона о побијању правних дјела гледе имовине инсолвентна дужника; Наредба бана Краљевина Хрватске, Славоније и Далмације од 1. рујна 1916. о поступку код принудне нагоде (равнања) ван стечаја, издана на основи закона од 28. травња 1916. и неке одредбе законске на које се позивају речени закон и наредба

 Преузмите документ   Наредба о јачој приватно правној заштити оних чланова породице који имају право на издржавање, и деце, која су рођена ван брака, 1916.


1917. година

 Преузмите документ   Б. Брђанин: Програм за уједињење Србије и Црне Горе, 1917.

 Преузмите документ   Др Алекса Ивић: Између Првог и Другог српског устанка (од септембра 1813. до априла 1815. године), 1917.


1918. година

 Преузмите документ   Божо К. Маршићанин: Успомене из збега, 1918.

 Преузмите документ   Тајна превратна организација Извештај са претреса у Војном суду за официре у Солуну по белешкама вођеним на самом претресу, 1918.

 Преузмите документ   Наредба о допуни приватноправних прописа у погледу некретнина и односна судска пракса, 1918.

 Преузмите документ   Привремени правилник за окружне и среске финансијске управе, 1918.

 Преузмите документ   Закон о Војном дисциплинском суду, 1918.

 Преузмите документ   Правилник Војно-привредне Дирекције, 1918.

 Преузмите документ   Закон о уређењу Дирекције српских државних железница, 1918.


1919. година

 Преузмите документ   Уредба о организацији Министарства финансија,1919.

 Преузмите документ   Уредба о уређењу Министарства правде, 1919.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у Закону о обустави извршења и обезбеђења као и току рокова од 29. јуна 1914. године, 1919.

 Преузмите документ   Измене и допуне Закона о устројству судова, 1919.

 Преузмите документ   Глава IX и X Криминалног (казнителног) законика за Краљевину Србију, 1919.

 Преузмите документ   Предлог Закона о Уговору о миру између сила савезничких и удружених и Бугарске и Протокол потписани у Неји на Сени 1919, 1919.

 Преузмите документ   Душан Димитријевић: Право на накнаду штета причињених ратом, 1919.

 Преузмите документ   Пројекат Закона о помоћи инвалида и фамилија изгинулих, помрлих и несталих лица у ратовима од 1912. до 1919. године, 1919.

 Преузмите документ   Привремени трговински уговор са Аустријском републиком, 1919.

 Преузмите документ   А. Андрејевић: Наш брак и реформа његова, 1919.

 Преузмите документ   Наредбе и прописи: књига прва, 1919.

 Преузмите документ   Др Иван Мауровић: Нацрт предавања о опћем приватном праву: књига прва: опћи део, 1919.

 Преузмите документ   Привремена Уредба о управи вакуфа у Краљевству Срба, Хрвата и Словенаца сем Босне и Херцеговине, 1919.

 Преузмите документ   Др Душан М. Суботић: Ликвидација мораторијума, 1919.

 Преузмите документ   Уредба о радном времену у индустријским, рударским, трговачким и саобраћајним предузећима, 1919.


1920. година

 Преузмите документ   Др Штефан Сагадин: Наш садашњи уставни положај, 1920.

 Преузмите документ   Др Јосип Смодлака: Нацрт Југословенског Устава, 1920.

 Преузмите документ   Миливоје Ј. Петровић: О децентрализацији управе, 1920.

 Преузмите документ   Стојан М. Протић: Уочи Уставотворне Скупштине, 1920.

 Преузмите документ   Др Ђорђе Тасић: Проблем оправдања државе: докторска теза, 1920.

 Preuzmite dokument   Жив. М. Перић: Специјални део грађанског права: Стварно право, 1920.

 Preuzmite dokument   Живојин М. Перић; Драгољуб Аранђеловић: Грађански судски поступак, први део: О суђењу, 1920.

 Preuzmite dokument   Уредба о становима, 1920.

 Preuzmite dokument   Закон о избору народних посланика за Уставотворну скупштину Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1920.


1921. година

 Преузмите документ   Д. Ђ. Алимпић: Управне власти у старој српској царевини, правно-историјска студија, 1921.

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Општи део основа Кривичног права, 1921.

 Преузмите документ   Закон о сузбијању скупоће животних намирница и несавесне спекулације и Правилник за извршење истог закона, 1921.

 Преузмите документ   Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави, 1921.

 Преузмите документ   Закон о уређењу санитетске струке и о чувању народног здравља, 1921.

 Преузмите документ   Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 28. јуна 1921. године

 Преузмите документ   Уредба о становима и закупима зграда у опште протумачена и објашњена Правилником за извршење, 1921.

 Преузмите документ   Др Богдан Ст. Марковић: Коментар Закона о земљорадничким и занатским задругама, 1921.


1922. година

 Преузмите документ   Ст. Станојевић: Цар Душан (отштампано из браства 16), 1922.

 Преузмите документ   Др Милета Новаковић: Друштво народа (Одштампано из „годишњице” Николе Чупића, књига XXXV), 1922.

 Преузмите документ   Тих. Р. Ђорђевић: Из Србије кнеза Милоша – културне прилике од 1815. до 1839. године, 1922.

 Преузмите документ   Жив. Перић: Специјални део грађанског права: II: Облигационо (тражбено) право, други део: Специјални део облигационог (тражбеног) права (о уговорима), 1922.

 Преузмите документ   Проф. др Ф. Тарановски: Увод у историју словенских права, 1922.

 Преузмите документ   Закон о уређењу наших војничких гробаља и гробова у отаџбини и на страни, као и гробаља изгинулих војника и морнара, ратних заробљеника и интернираних лица, држављана: Немачке, Аустрије, Угарске и Бугарске, сахрањени на нашој државној територији, 1922.

 Преузмите документ   Закон о платама председника, чланова, секретара, писара и практиканата епархијских духовних судова у опсегу пређ. старих и нових области Краљевине Србије, 1922.

 Преузмите документ   Миливоје М. Савић: Наша индустрија и занати: њине основице, стање, односи, важност, путеви, прошлост и будућност, II. део, 1922.

 Преузмите документ   Спасоје Радојичић: Основи трговачког права, 1922.

 Преузмите документ   Др Александер В. Јесенски; Др Паја Ј. Протић: Приватно право у Војводини, 1922.

 Преузмите документ   Зборник закона, правила и правилника који се тичу православних богословија, 1922.

 Преузмите документ   Закон о установљењу и уређењу Државне Класне Лутрије за потпомагање народне привреде, 1922.

 Преузмите документ   Закон о таксама (тарифа) за полицијске власти у Србији и Црној Гори, 1922.

 Преузмите документ   Правилник о уређењу рачуноводства при финансијским делегацијама у Љубљани и Сплиту и о превођењу државних чиновника осталих ресора у ресор Мин. финансија, сходно чл. 48 Финансијског закона од 27. јуна 1921. године, 1922.

 Преузмите документ   Правилник о уређењу рачуноводства при финансијској делегацији у Загребу и о превођењу државних чиновника осталих ресора у ресор Мин. финансија, сходно чл. 48 Финансијског закона од 27. јуна 1921. године, 1922.

 Преузмите документ   Правилник о уређењу рачуноводства при финансијској делегацији у Сарајеву и о превођењу државних чиновника осталих ресора у ресор Мин. финансија, сходно чл. 48 Финансијског закона од 27. јуна 1921. године, 1922.

 Преузмите документ   Правилник о давању помоћи и позајмица из чистог прихода Државне класне лутрије, 1922.

 Преузмите документ   Привредни закони, књига друга: Закон о чувању пољскога имања из 1885. г.; Закон о општинским кошевима са Правилима и упутствима за његово извршење из 1889. г. и Закон о накнади штете причињене злонамерном паљевином и намерним противзаконитим поништајем ствари из 1892. г., 1922.

 Преузмите документ   Правилник о финансијској ликвидацији аграрних односа у Босни и Херцеговини, 1922.

 Преузмите документ   Пројекат Казненог законика за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, 1922.

 Преузмите документ   Правилник о раду одсека рачуноводства министарстава и специјалних рачуноводстава и благајница, 1922.

 Преузмите документ   Предлог Закона о државним службеницима грађанског реда, 1922.

 Преузмите документ   Закон о осигурању радника, 1922.

 Преузмите документ   Јован Скерлић: Писци и књиге II, 1922.

 Преузмите документ   Монтењеви огледи (одабране стране), 1922.

 Преузмите документ   Др Милан Тодоровић: Међународна трговина и трговинска политика, I део: Теорија међународне трговине, 1922.

 Преузмите документ   Правила о поступању у неспорним (ванпарничним) делима, са настављењем општинским властима о прибављању и подношењу извештаја о смрти и пописивању имања таквога лица, 1922.

 Преузмите документ   Др Милован М. Миловановић: Обдукциона техника: са 24 слике, 1922.

 Преузмите документ   Јанко М. Веселиновић: Неприлика: приповетка из сеоског живота, 1922.

 Преузмите документ   Драгиша Лапчевић: Историја социјализма у Србији, 1922.

 Преузмите документ   Радничко законодавство, књига прва: Закон о инспекцији рада; Закон о заштити радника, 1922.

 Преузмите документ   Пословник Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1922.

 Преузмите документ   Закон о становима, 1922.

 Преузмите документ   Уредба о Управи за ликвидацију ратних штета, 1922.

 Преузмите документ   Закон о исплати ратне штете досуђене по Уредби о накнади штете од 30. јуна 1920. године са доцнијим њеним изменама и допунама, 1922.

 Преузмите документ   Др Нинко Перић: Територијални сукоб закона, 1922.

 Преузмите документ   Закон о додацима на скупоћу државних службеника грађанског и војног реда, пензионера и пензионерки, 1922.

 Преузмите документ   Закон о изменама у привременом Закону о ликвидацији мораторног стања, 1922.

 Преузмите документ   Закон о истраживању и обделавању минералних уља, земних смола и плинова у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 1922.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у Закону о устројству судова, 1922.

 Преузмите документ   Закон о организацији и уређењу државног добра „Беље” у Барањи, 1922.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у Законику о поступку судском у грађанским парницама од 20. фебруара 1865. године, који важи за територију раније Краљевине Србије, 1922.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у Закону о судијама, 1922.

 Преузмите документ   Др Бертолд Ајзнер: Штудије из патентног права, 1922.

 Преузмите документ   Закон о добровољцима, 1922.

 Преузмите документ   Закон о министарској одговорности, 1922.

 Преузмите документ   Закон о заштити раденика, 1922.

 Преузмите документ   Закон о Главној контроли, 1922.

 Преузмите документ   Уредба о пословном реду у Државном савету и управним судовима, 1922.

 Преузмите документ   Закон о бирачким списковима, 1922.

 Преузмите документ   Уредба о подели земље на области; Закон о општој управи; Закон о обласној и среској самоуправи, 1922.

 Преузмите документ   Драгиша Васић: Црвене магле, 1922.

 Преузмите документ   Др Фердо Шишић: Бискуп Штросмајер и јужнословенска мисао, 1922.


1923. година

 Преузмите документ   Мита Димитријевић: Куманово–Брегалница, 1923.

 Преузмите документ   Др Божа С. Николајевић: Под Немцима, 1923.

 Преузмите документ   Мил. Ј. Николајевић: Србија и њени савезници – догађаји с јесени 1915. године, 1923.

 Преузмите документ   Ст. Станојевић: Из српске прошлости – историски чланци, 1923.

 Преузмите документ   Др Драгослав Б. Јовановић: Доношење закона, 1923.

 Преузмите документ   Раша Милошевић: Тимочка буна 1883. године: Успомене Раше Милошевића, члана Главног одбора Радикалне странке, 1923.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Друга влада Милоша и Михаила (1858–1868), 1923.

 Преузмите документ   Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века: књига прва: од Свето-Андрејске скупштине до прогласа независности Србије, 1858–1878. године, 1923.

 Преузмите документ   Ђурђе Јеленић: Нова Србија и Југославија, 1923.

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига IV, 1923.

 Преузмите документ   Др Божо Цвјетковић: Дубровачка дипломација, I дио, 1923.

 Преузмите документ   Закон о одговорности жељезница за проузроковану смрт или телесну повреду (XVIII : 1874.) и односна судска пракса, 1923.

 Преузмите документ   Константин Јиречек: Историја Срба, четврта свеска: Културна историја: II део, 1923.

 Преузмите документ   Правилник за вађење песка и другог материјала на пловним рекама, 1923.

 Преузмите документ   Др Паја Р. Радосављевић: Огиста Конта позитивистичка педагогија, 1923.

 Преузмите документ   Проф. др Живојин М. Перић: Специјални део Грађанског права: Наследно право, 1923.

 Преузмите документ   Др Драг. Аранђеловић: О одговорности за накнаду штете, 1923.

 Преузмите документ   Др Б. Петрановић: О праву насљедства код Срба на основу правних обичаја и писаних споменика, 1923.

 Преузмите документ   Правилник о регулисању промета девизама и валутама, 1923.

 Преузмите документ   Правилник за извршење Закона о становима, 1923.

 Преузмите документ   Правилник о судовима и накнади штете у пограничним крајевима, 1923.

 Преузмите документ   Монополски закони, књига прва: Одредбе о државним монополима из Финансијског закона, 1923.

 Преузмите документ   Монополски закони, књига друга: Закон о монополу соли из 1890. г.; Закон о установљењу нових државних монопола на жигице, петролеум, хартију за цигарете и алкохол из 1893. г. и Кривични поступак за монополске кривице из 1902. г., 1923.

 Преузмите документ   Жив. М. Перић: Специјални део Грађанскога Права: III: Породично право, 1923.

 Преузмите документ   Правилник за извршење Закона о исплати ратне штете, 1923.

 Преузмите документ   Распис Управе за ратну штету свима општинским судовима на територији предратне Краљевине Србије и Црне Горе, 1923.

 Преузмите документ   Правилник ратне поштанске службе војних пошта, 1923.

 Преузмите документ   Др Бранислав Петронијевић: Основи теорије сазнања, 1923.

 Преузмите документ   Шарл Жид: Потрошачке задруге, 1923.

 Преузмите документ   Спас. Радојичић: Принудно поравнање у стечају, 1923.

 Преузмите документ   Драгослав Б. Јовановић: Појам закона, 1923.

 Преузмите документ   Правилник за вођење рачунских књига при првостепеним, окружним и среским судовима, 1923.

 Преузмите документ   Привредни закони, књига трећа: Устројство Министарства Пољопривреде и Вода из 1919. г.; Правилник о уређењу обласних пољопривредних инспектората из 1921. г.; Правилник за пољопривредну статистику са Упутствима за прикупљање података пољопривредне статистике из 1921. г. и Закон о установљењу и уређењу Државне Класне Лутрије за потпомагање народне привреде (1921) са Правилником о давању помоћи и позајмица из чистог прихода Државне Класне Лутрије (1922), 1923.

 Преузмите документ   Рапалски уговор и Споразум и Конвенције између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Италије, 1923.

 Преузмите документ   Јеврем Угрић: Судска пракса првостепеног суда по кривичним делима, 1923.

 Преузмите документ   Упут за сузбијање антидржавне пропаганде и стране шпијунаже, 1923.

 Преузмите документ   Вук Караџић о унутрашњој политици кнеза Милоша: његово писмо кнезу од 12. априла 1832. године, 1923.

 Преузмите документ   Закон о државном саобраћајном особљу, 1923.

 Преузмите документ   Упутство свима општинским судовима на територији предратне Краљевине Србије и Црне Горе за правилан и једнообразан рад по свима пословима око исплате ратне штете, 1923.

 Преузмите документ   Ст. Станојевић: Убиство аустриског престолонаследника Фердинанда: прилози питању о почетку Светског рата, 1923.

 Преузмите документ   Уредба о служби у позадини војске, 1923.


1924. година

 Преузмите документ   Др Срећко Зуглиа: Природне обавезе у теорији и српском приватном праву, 1924.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Видан Благојевић: О принудној нагоди (равнању) ван стечаја, 1924.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Андра Ђорђевић: Теорија грађанског судског поступка с погледом на Законик о поступку судском у грађанским парницама за Краљевину Србију, 1924.

 Преузмите документ   Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века, књига друга: од прогласа независности Србије до абдикације краља Милана, 1878–1889. године, 1924.

 Преузмите документ   Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века, књига трећа: Краљевско намесништво по абдикацији Краља Милана и прва половина владавине Краља Александра I 1889–1897. године, 1924.

 Преузмите документ   Додаци на скупоћу чиновника и осталих државних службеника грађанског реда, 1924.

 Преузмите документ   Статистика избора народних посланика Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, одржаних 18. марта 1923. године, 1924.


1925. година

 Преузмите документ   Никола Ј. Аранђеловић: Опсада Једрена 1912–1913. године, 1925.

 Преузмите документ   Др Мих. П. Чубински: Нове судске реформе, 1925.

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига V, 1925.

 Преузмите документ   Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века, књига четврта: Друга половина владавине Краља Александра I до угашења династије Обреновића 1897–1903. године, 1925.

 Preuzmite dokument   Српска краљевска академија: Живот и обичаји народни, књига 14: Различита грађа за народни живот и обичаје, 1925.

 Preuzmite dokument   Јован Цвијић: Насеља и порекло становништва, књига 20, 1925.

 Преузмите документ   Милорад Рајчевић: Из жарке Африке, друга књига, 1925.

 Преузмите документ   Јеврем Герасимовић: Старо српско право, 1925.

 Преузмите документ   Закон о становима од 15. маја 1925. године, 1925.

 Преузмите документ   Закон о становима усвојен и изгласан на XI седници Народне скупштине, 1925.


1926. година

 Преузмите документ   Трива Милитар: Др Светозар Милетић и његово доба, 1926.

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига VI, 1926.

 Преузмите документ   Др Ситон-Ватсон: Сарајево: студија о узроцима светскога рата, 1926.


1927. година

 Преузмите документ   Андрија Лубурић: Невесињска пушка, 1927.

 Преузмите документ   Душан С. Николајевић: Краљ Милан и Тимочка Буна, 1927.

 Преузмите документ   Др Ханс Келсен: О границама између правничке и социјолошке методе, 1927.

 Преузмите документ   Историја Ниша приликом педесетогодишњице ослобођења Константиновог и Немањиног града, 1927.

 Преузмите документ   Положај радничке класе, 1927.

 Преузмите документ   Др Лазар Марковић: Грађанско право, прва књига: Опште право и Стварно право, 1927.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Влада Милана Обреновића, књига друга (1878–1889), 1927.

 Преузмите документ   Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, књига 11: Трећи период 1915. године, 1927.

 Преузмите документ   Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца: Дванаеста књига: 1915. година, Трећи период: Опште одступање српске војске, 1927.

 Преузмите документ   Железничко-полицијски закон, 1927.

 Преузмите документ   Закон о задужбинама са Уредбом о управи имовином задужбина и вршењу права надзора над задужбинским управама, 1927.

 Преузмите документ   Закон о становима од 15. маја 1925. године, са изменама и допунама од 23. октобра 1926. године, протумачен и објашњен Правилником за његово извршење, 1927.

 Преузмите документ   Засебне узанце за трговину жестом, жестоким пићем и вином, 1927.

 Преузмите документ   Правило за наплату војнице, 1927.

 Преузмите документ   Правилник о гостионицама, кафанама и осталим радњама са алкохолним пићем од 15. јуна 1925. године, са изменама и допунама од 28. новембра 1927. године, 1927.

 Преузмите документ   Правилник о службеном оделу особља државних саобраћајних установа, 1927.

 Преузмите документ   Устав Заједнице Југословенских Адвентиста од 27. јуна 1927. године, 1927.

 Преузмите документ   Пословник великега жупана мариборске области, 1927.

 Преузмите документ   Словеначка, 1927.

 Преузмите документ   Упутства за извршење буџета расхода и прихода за 1927/28. годину, 1927.

 Преузмите документ   Уредба о ослобођавању војних обвезника од позива на војну дужност у миру и рату са свим изменама, допунама и објашњењима, 1927.

 Преузмите документ   Правилник Министарства унутрашњих дела бр. 15.300 од 30. VIII 1927. о општинским и градским изборима у Банату, Бачкој и Барањи са коментаром, 1927.

 Преузмите документ   Закон о непосредном порезу, 1927.

 Преузмите документ   Привредни закони, књига четврта: Закон о унапређењу воћарства; Правилник за извршење Закона о унапређењу воћарства; Закон о обнављању и унапређењу виноградарства; Правилник за извршење Закона о обнављању и унапређењу виноградарства; Правилник за енолошке станице, 1927.

 Преузмите документ   Закон о цивилних урадниких ин осталих државних услужбенцих, 1927.

 Преузмите документ   Посебне узанце љубљанске борзе за благо ин вредноте, 1927.

 Преузмите документ   Др Душан М. Суботић: Сељак и његова пасивна менична способност с обзиром на грађанско- и кривично-правну одговорност, 1927.

 Преузмите документ   Др Милан Мариновић: Значај шума у привредном и културном животу нашег народа, 1927.

 Преузмите документ   Др Валтазар Богишић: Правни чланци и расправе, 1927.

 Преузмите документ   Др Арсен М. Чубински: О застарелости у грађанском праву, 1927.

 Преузмите документ   Правило за службену преписку у војсци, 1927.


1928. година

 Преузмите документ   Др Стеван Ћирковић: Жена и дипломација. Треба ли и женама допустити ступање у дипломатску службу? С предговором од Др М. Нинчића, пређ. Министра иностраних дела, 1928.

 Преузмите документ   Др Лаза М. Костић: Закон о местима са списковима свих вароши и варошица и коментаром, 1928.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Боривоје Ж. Милојевић: Јединство наших земаља: географско-политички чланци, 1928.

 Преузмите документ   Александар В. Соловјев: Законодавство Стефана Душана, цара Срба и Грка, 1928.

 Преузмите документ   Др Марко Микијељ: Јустин филозоф и мученик, 1928.

 Преузмите документ   Љуб. Радовановић; Божидар Протић: Из управно-судског поступка, 1928.

 Преузмите документ   Др Лаза М. Костић: Из чиновничког права: сабрани чланци, 1928.

 Преузмите документ   Коста Петровић: Француски државници, 1928.

 Преузмите документ   Др Чед. Марковић: Грађанско право, књига прва: Увод у право у опште, 1928.

 Преузмите документ   Озакоњена Уредба о Набављачким задругама државних службеника и Савезу Набављачких задруга државних службеника, 1928.

 Преузмите документ   Радничко законодавство, књига трећа: Уредба о организацији посредовања рада са Наредбом о њеном спровођењу; Правилник о повластици у вожњи незапослених радника; Правилник о упослењу страних радника; Наредба о приватно-професионалним берзама рада, 1928.

 Преузмите документ   Јаков Игњатовић: Чудан свет, 1928.

 Преузмите документ   Чековни закон, 1928.

 Преузмите документ   Др Јанко Шуман: Бернска конвенција за заштиту књижњвничких и уметничких дела и њене ревизије, 1928.

 Преузмите документ   Др Стојан Јеремић: Закон о становима са одредбама Правилника, 1928.

 Преузмите документ   Закон о беглучким земљама у Босни и Херцеговини, 1928.

 Преузмите документ   Тарифа за неразврстано техничко особље Државне штампарије у Београду, 1928.

 Преузмите документ   Уредба о калдрмини, 1928.

 Преузмите документ   Уредба о накнади трошкова државним службеницима приликом путовања и сеобе, 1928.

 Преузмите документ   Закон о сузбијању и угушивању сточних зараза, 1928.

 Преузмите документ   Закон о добровољцима, 1928.

 Преузмите документ   Уредба о вођењу матица рођених и умрлих муслимана у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Правилник за извршење Уредбе о вођењу матица рођених и умрлих муслимана у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 1928.

 Преузмите документ   Упуства за израду предлога буџета државних расхода и прихода са предлогом финансијског закона за буџетску 1929/30, 1928.

 Преузмите документ   Закон о уређењу редовних судова за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, 1928.

 Преузмите документ   Додатак споменици Трећег конгреса правника Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Сарајеву, 1928.

 Преузмите документ   Правилник о састављању и одржавању катастра зграда и Правилник о књижењу непосредних пореза, пореза на пословни промет и војнице, 1928.

 Преузмите документ   Д. М. Трајковић: Покрети за ослобођење у крајевима ослобођеним 1877–78, 1928.

 Преузмите документ   Правилник о радничким категоријама и платном систему у фабрикама дувана, 1928.

 Преузмите документ   Правила Дома београдских официра, 1928.

 Преузмите документ   Др Данило Ј. Данић: Поводом једне важне одлуке Касационог суда, 1928.

 Преузмите документ   Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца: редован сазив за 1928/29. годину, IV књига, 1928.


1929. година

 Преузмите документ   Радмила Петровић: Законик Петра I Владике Црногорског, историско-правна расправа, 1929

 Преузмите документ   Драгиша Лапчевић: Србија у бројевима, 1. део, 1929.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Чед. Митровић: Суд за брачне спорове у Србији (од ослобођења до издања грађанског законика), 1929.

 Преузмите документ   Челсо Кавалијери: Прописи о држављанству Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1929.

 Преузмите документ   Др Жарко Миладиновић: Парламентарно право интерпелације, 1929.

 Преузмите документ   Др Јован Радонић: Ђорђе Бранковић, деспот „Илирика”, 1929.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Влада Александра Обреновића, књига прва (1889–1897), 1929.

 Преузмите документ   Уредба о накнади путних и сеобних трошкова државних службеника грађан. реда, 1929.

 Преузмите документ   Уредба о одржавању државних путова, мостова и пропуста, издана на основу § 26. Закона о државним путовима, 1929.

 Преузмите документ   Уредба о службеним односима државних надзорника путова и њиховим принадлежностима, издана на основу § 26. Закона о државним путовима, 1929.

 Преузмите документ   Уредба о службеним односима државних путара и њиховим принадлежностима, издана на основу § 26. Закона о државним путовима, 1929.

 Преузмите документ   Закон о администрацији Војске и Морнарице, 1929.

 Преузмите документ   Закон о чеку за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, 1929.

 Преузмите документ   Упутства за ликвидацију среских и окружних финансијских управа, пореских уреда, финансијских делегација у Загребу, Љубљани и Сарајеву и обласне финансијске дирекције у Новом Саду, у погледу рачуноводно-благајничког пословања, 1929.

 Преузмите документ    Уредба о уређењу Министарства просвете, 1929.

 Преузмите документ    Закон о адвокатима за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, 1929.

 Преузмите документ    Уредба о заштити јавних путова и безбедности саобраћаја на њима, 1929.

 Преузмите документ    Уредба о уређењу Министарства Грађевина и његове спољне службе, 1929.

 Преузмите документ    Уредба о уређењу Министарства Војске и Морнарице, 1929.

 Преузмите документ    Закон о држављанству Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, са Уредбом о његовом извршењу, 1929.

 Преузмите документ    Менични закон и чековни закон, са објашњењима из Закона о таксама, 1929.

 Преузмите документ   Веса Марковић: Закон о заштити ауторског права од 26. децембра 1929; Ревидирана Бернска конвенција од 13. новембра 1908, 1929.

 Преузмите документ   Закон од 16. фебруара 1929 – I год. којим се стављају у снагу и уводе у живот Кривични законик, Законик о судском кривичном поступку и Закон о извршивању казни лишења слободе, 1929.

 Преузмите документ    Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави, 1929.

 Преузмите документ   Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави; Закон о Државном суду за заштиту Државе, 1929.

 Преузмите документ   Законик о судском кривичном поступку за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца; Закон о извршивању казни лишења слободе; Закон којим се стављају на снагу и уводе у живот Кривични законик, Законик о судском извршном поступку и Закон о извршивању казни лишења слободе, 1929.

 Преузмите документ   Закони о уговорима и конвенцијама са Краљевином Италијом, Закон о Нептунским конвенцијама, 1929.

 Преузмите документ   Закони и други прописи о судовима, судијама, државним тужиоштвима и адвокатима, 1929.

 Преузмите документ   Др Ернест Чимић: Мјенични закон од 29. новембра 1928. са Тумачем, 1929.

 Преузмите документ   Јов. М. Јовановић: Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, 1929.


1930. година

 Преузмите документ   Закон о земљишним књигама од 18. маја 1930. године

 Преузмите документ   Живко Г. Павловић: Битка на Колубари, други део: Офанзивна битка, 1930.

 Преузмите документ   Живко Г. Павловић: Битка на Колубари, други део: Офанзивна битка, свеска 1, 1930.


1931. година

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Влада Александра Обреновића, књига друга (1897–1903), 1931.

 Преузмите документ   Др Милан Бартош: Из међународног приватног права, 31.

 Преузмите документ   Агонија Београда у светском рату 1914–1915, 1931.

 Преузмите документ   Д. Костић: Није–него: речник колебљивости у књижевном језику и правопису, 1931.


1932. година

 Преузмите документ   Радивоје Николајевић: Издавање криваца по југословенском законодавству (L’extradition en Yougoslavie), 1932.    (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Драг. Страњаковић: Србија Пијемонт Јужних Словена 1842–1853, 1932.

 Преузмите документ   Александар М. Стојићевић: Историја наших ратова за ослобођење и уједињење од 1912–1918 год. (ток операција и примена снабдевања), 1932.

 Преузмите документ   Др Драгослав Страњаковић: Влада уставобранитеља 1842–1853: унутрашња и спољашња политика, 1932.

 Преузмите документ   Вукова књига I, 1932.

 Преузмите документ   Закон о државним монополима, 1932.

 Преузмите документ   Закон о Државном Савету и управним судовима, 1932.

 Преузмите документ   Др Стојан Јеремић: Уговорни односи и обавезе у житном режиму 1931/1932. године, 1932.

 Преузмите документ   Правилник за опасивање војно-државних кобила по командама и датих народу на употребу, чување и приплод, 1932.

 Преузмите документ   Закон о жандармерији од 27. септембра 1930. године, са изменама и допунама од 6. новембра 1931. године, 1932.

 Преузмите документ   Др Бертолд Ајзнер: Женевске конвенције о чеку, 1932.

 Преузмите документ   Закон о извршењу казни лишења слободе са уредбама и прописима о уређењу казнених завода и вршењу службе у заводу, 1932.

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Додатак Кривичном законику и поступку Краљевине Југославије с кратким објашњењем (Закон о изменама и допунама Кривичног законика и поступка од 9. октобра 1931. године), 1932.

 Преузмите документ   Закони о пословном реду у Сенату и Народној скупштини, 1932.

 Преузмите документ   Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави, 1932.

 Преузмите документ   Закон о уређењу Управе Фондова, 1932.

 Преузмите документ   Закон о искоришћавању водних снага, 1932.

 Преузмите документ   Закон о пословном реду у Народној скупштини, 1932.

 Преузмите документ   Законодавство о Исламској верској заједници Краљевине Југославије, 1932.

 Преузмите документ   Закон о задругама државних службеника, 1932.

 Преузмите документ   Закон о уређењу редовних судова, 1932.

 Преузмите документ   Уредба о Потпорном фонду помоћног особља у служби државе, 1932.

 Преузмите документ   Уредба о одећи сувоземне војске, 1932.

 Преузмите документ   Законодавство о чиновницима, књига друга: Закони, уредбе, правила и наредбе за извршење Закона о чиновницима издани закључно до 31. децембра 1931. године, 1932.

 Преузмите документ   Ј. К. Валчић: Упутство за вођење, састав и преглед „Инвентара” како за покретну тако и непокретну државну, бановинску и општинску имовину, израђено у духу најновијих законских прописа са детаљним објашњењем о начину рада, 1932.

 Преузмите документ   Упутства за извршење буџета расхода и прихода за 1932/33. годину, 1932.

 Преузмите документ   Др Бранислав Петронијевић: Основи логике: формална логика и општа методологија, 1932.

 Преузмите документ   Сигнални правилник, 1932.

 Преузмите документ   Службена прагматика службеника Исламске верске заједнице на подручју Вакуфско-меарифског већа у Скопљу, 1932.

 Преузмите документ   Законодавство о радњама, 1932.


1933. година

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Потреба и разлози унификације кривичног права и права у опште словенских држава (Besoin et raisons de l’unification du droit criminal et du droit en general des Etats slaves), 1933.

 Преузмите документ   Хипотека на речним бродовима у словенским државама (L’hypotheque fluviale dans les Etats slaves), 1933.

 Преузмите документ   Др Михајло Вуковић, старешина среског суда: Превозни уговор, 1933.    (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Мита Димитријевић, Милован Лазаревић: Изборни закон пред Народном скупштином, 1933.

 Преузмите документ   Др Емил Стефановић: Уставни нацрт сталешке државе, 1933.    (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Аграрна реформа, књига II: Закон о насељавању Јужних крајева, Министарство пољопривреде Краљевине Југославије, 1933.

 Преузмите документ   Закон о општинама, 1933.

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Заштита мањина, 1933.

 Преузмите документ   Др Ђура Поповић: Класици међународно-правне доктрине, 1933.

 Преузмите документ   Петар И. Поповић: Француско-српски односи за време Првог устанка (Наполеон и Карађорђе), 1933.

 Преузмите документ   Петар Костић: Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX и почетком XX века (са успоменама писца), 1933.

 Преузмите документ   Др Гргур Јакшић: Европа и Васкрс Србије (1804–1834), 1933.

 Преузмите документ   Данило М. Ненадовић: Два јуриша на закључку прве битке у Добруџи у борбама Прве српске добровољачке дивизије 5–7. септембра 1916. године, 1933.

 Преузмите документ   Џ. П. Гуч, Ј. М. Јовановић Дипломатска историја модерне Европе 1878–1919, 1933.

 Преузмите документ   Финансијски закон за 1933–1934. годину, са упутствима за извршење буџета, 1933.

 Преузмите документ   Пет. К. Митровић: Економско-рачунска служба код окружних и среских судова, 1933.

 Преузмите документ   Предговор за књигу Дипломатска преписка Краљевине Србије, 1933.

 Преузмите документ   Додатак Споменици V главне скупштине Конгреса правника Краљевине Југославије, 1933.

 Преузмите документ   Брачна правила Српске православне цркве, 1933.

 Преузмите документ   Уредба о поступку посредовања од 4. јануара 1933. године, 1933.

 Преузмите документ   Др Лав Хенигсберг: Кривични поступак о правним лековима, 1933.

 Преузмите документ   Менични закон Краљевине Југославије са Уредбом о празницима, Уредбом о замени протеста и Уредбом о протестним регистрима и наградама за извршење протеста, 1933.

 Преузмите документ   Др Илија Пржић: Однос цркве и државе у словенским државама, 1933.

 Преузмите документ   Др Видан Благојевић: Изједначење облигационог права у словенским државама, 1933.

 Преузмите документ   Уредба о комерцијализацији Дирекције државног свиларства и подручних фабрика свиле, 1933.

 Преузмите документ   Измене и допуне Правилника за штедну и чековну службу код пошта, 1933.

 Преузмите документ   Др Милош Ђурић: Један нов покушај објашњења Аристотелова схватања катарсе, 1933.

 Преузмите документ   Уредба о Самосталној управи државних монопола Краљевине Југославије, 1933.

 Преузмите документ   Закон о земаљској одбрани, 1933.

 Преузмите документ   Нацрт Трговачког законика за Краљевину Југославију: партије о друштвима са ограниченом одговорношћу и о страним трговачким друштвима, 1933.

 Преузмите документ   Закон о Споразуму о стажијерима закљученом и потписаном у Паризу 29. јула 1932. године између Краљевине Југославије и Републике Француске, 1933.


1934. година

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Државно и међународно право (Droit Interne et Droit International), 1934.

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Издавање криваца у међународном праву (L’extradition en Droit International), 1934.

 Преузмите документ   Др Борислав Т. Благојевић (Dr Borislav T. Blagoyevitch): Егзекватура страних пресуда по закону о извршењу и обезбеђењу (L’exequatur des jugements étrangers selon la loi yougoslave), 1934.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Јозо Штефановић, адвокат, члан комисије за израду нацрта Трговачког законика Краљевине Југославије у Министарству правде, Загреб: Мало о праву трговачког рачуноводства (Поводом питања реформе неких његових одредаба), 1934.

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: Лично брачно право по српском грађанском законику, 1934.

 Преузмите документ   Др Фердо Чулиновић: Жена у нашем кривичном праву, 1934.    (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Урош Круљ: Сенатски говори, 1934.

 Преузмите документ   За правично решење положаја градских службеника у закону о градовима, 1934.

 Преузмите документ   Ст. Станојевић: Из наше прошлости: прва књига: Слике из културне историје средњега века, 1934.

 Преузмите документ   Јован М. Поповић: Неимари Југославије, 1934.

 Преузмите документ   Трећа балканска конференција (рад југословенске националне групе), 1934.

 Преузмите документ   А. Дебидур: Дипломатска историја Европе: од отварања Бечког конгреса до закључења Берлинског (1814–1878), књига друга, 1934.

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Ново међународно право: расправе и чланци, 1934.

 Преузмите документ   Др Дионис Година: Теоретско-практични коментар Закона о судском ванпарничном поступку за Краљевину Југославију, 1934.

 Преузмите документ   Одлуке Државног савета 1929–1932, 1934.


1935. година

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Извори међународног права, 1935.

 Преузмите документ   Угоститељски зборник: хотели, ресторани, свратишта или коначишта, гостионице, кафане, пансиони, бифеи, народне кухиње и крчме, 1935.

 Преузмите документ   Др Сигфрид Перлберг: Кривично правна одговорност органа и намештеника новчаних завода, 1935.

 Преузмите документ   Др Станко Франк: Кривична одговорност органа и чиновника новчаних завода, 1935.

 Преузмите документ   Др Хуго Верк: Изједначавање приватног осигуравајућег права, 1935.

 Преузмите документ   Др Александар Соловјев: Кажњавање неверне жене у црногорском и византиском праву, 1935.

 Преузмите документ   Др Радоје Вукчевић, адвокат: Кривична одговорност органа новчаних завода, 1935.

 Преузмите документ   Милош М. Јовичић: Правни односи у породици. Лични односи међу супрузима, родитељско право, 1935.

 Преузмите документ   Арсен М. Боремовић, заменик државног тужиоца: Право бранилаца у припремном поступку, 1935.

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Основи Кривичног права Краљевине Југославије, општи део: I књига (Увод – I. Кривично дело), 1935.

 Преузмите документ   Др Димитрије Кириловић: Помађаривање у бившој Угарској: прилог историји српских школа, 1935.

 Преузмите документ   Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д.: Општи каталог књига, 1935.

 Преузмите документ   Биографски лексикон: Сенат: Народна скупштина (Lexique biographique: Sénat: Chambre des Députés), 1935.

 Преузмите документ   Ил. Н. Ђукановић: Убиство кнеза Михаила и догађаји о којима се није смело говорити, књига друга: Неколико првака либералних и завера, 1935.

 Преузмите документ   Др Милован Зоричић: Тумач Закона о лову од 5. децембра 1931. године, 1935. (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Влада Александра Обреновића, књига друга, 1935.

 Преузмите документ   Јован Цвијић: Насеља и порекло становништва, књига 28, 1935.

 Преузмите документ   Уредба о извршењу одредаба Закона о обавезном телесном васпитању, 1935.

 Преузмите документ   Закон о сузбијању полних болести са Правилником за његово извршење, Упуством за рад по Закону и Правилнику и Наредбом о таксама, 1935.

 Преузмите документ   Др Гојко Никетић: Закон о општем управном поступку, са Пословником за опште управне власти, 1935.

 Преузмите документ   Уредбе и правилници: о заштити земљорадника; задруга и савеза; новчаних завода; привредних предузећа, 1935.

 Преузмите документ   Упутства за извршење Закона о буџетским дванаестинама за месеце: август, септембар, октобар, новембар и децембар 1935 и јануар, фебруар и март 1936 и накнадним и ванредним кредитима уз буџетске дванаестине за месеце: април, мај, јуни и јули 1935 и уз буџет државних расхода и прихода 1934/35 г., 1935.

 Преузмите документ   Закон о накнадама путних и селидбених трошкова и додацима на нарочите службе у војсци и морнарици и Уредба о накнади путних и сеобних трошкова државних службеника грађанског реда, 1935.

 Преузмите документ   Закон о уређењу Управе фондовa, 1935.

 Преузмите документ   Закон о буџетским дванаестинама и накнадним и ванредним кредитима, са упуствима за његово извршење, 1935.

 Преузмите документ   Закон о избору народних посланика за Народну скупштину, са Законом о бирачким списковима и Упутствима за предлагаче кандидатских листа и претседнике и чланове бирачких одбора, 1935.

 Преузмите документ   Закон о општинама, 1935.

 Преузмите документ   Закон о избору народних посланика за Народну скупштину и Закон о бирачким списковима, 1935.


1936. година

 Преузмите документ   Др Милан Владисављевић, доцент универзитета: Парламентаризам по одредбама устава, 1936.

 Преузмите документ   С. М. Штедимлија: Црна Гора у Југославији, 1936.

 Преузмите документ   Бож. Ђ. Недић: Проблем обезбеђења инвалида: критичка расматрања и практични предлози, 1936.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Раша Милошевић: Државни удар озго: први април 1893: свргнуће крњег краљевског намесништва, 1936.

 Преузмите документ   Коста Н. Милутиновић: Михаило Полит-Десанчић као историчар, 1936.

 Преузмите документ   Књига о Балкану I, 1936.

 Преузмите документ   Џевад Сулејманпашић: Журнализам разарач човечанства и новинство са најмањом мером журнализма, 1936.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Држава, књига прва: Појам државе. Државне функције, 1936.

 Преузмите документ   Јаша М. Продановић: Уставни развитак и уставне борбе у Србији, 1936.

 Преузмите документ   Лаза М. Костић: Административно право Краљевине Југославије, друга књига: Делатност управе, 1936.

 Преузмите документ   Добросав Ј. Миленковић Шумадиска дивизија I позива 1915, књига трећа, 1936.

 Преузмите документ   Одлуке Државног савета 1933–1935, 1936.

 Преузмите документ   Закон о уређењу Претседништва Министарског савета и Уредба о пословном реду у одељењима Претседништва Министарског савета, 1936.

 Преузмите документ   Таблице адвокатских трошкова према Правилнику и Тарифи од 14. II 1936. године, 1936.

 Преузмите документ   Др Милослав Стојадиновић: У борби против злоупотребе јавне речи, 1936.

 Преузмите документ   Правилник о висини награда за адвокатске послове и Тарифа, 1936.

 Преузмите документ   Правила Удружења судско-административног особља Краљевине Југославије, 1936.

 Преузмите документ   Правилник Сталног избраног суда Трговинско-индустријске и занатске коморе у Подгорици, 1936.

 Преузмите документ   Правилник о Чиновничком пензионом фонду, 1936.

 Преузмите документ   Милош М. Јовичић: О заједничким тестаментима, 1936.

 Преузмите документ   Др Јован Ђорђевић: Савремена француска демократија: социолошко-правна расправа, 1936.

 Преузмите документ   Нови Источник: Службени лист Православне Епархије дабробосанске, 1936.

 Преузмите документ   Адвокатска Комора у Скопљу: Пословник за рад Коморе, њене Скупштине и Одбора; Правилник Дисциплинског већа; Правилник добротворног фонда, 1936.

 Преузмите документ   Др Јован Пивнички: Неколико напомена поводом предоснове Грађанског законика за Краљевину Југославију, 1936.

 Преузмите документ   Др Иво Крбек: Законитост управе, 1936.

 Преузмите документ   Уредба о ликвидацији земљорадничких дугова, 1936.

 Преузмите документ   Правилник о наплати црквених такса за званичне радње јерархиских и самоуправних власти, тела и органа Српске православне цркве, 1936.

 Преузмите документ   Т. Боровњак: Југословенска мисао: „знано – вољено”, 1936.

 Преузмите документ   Ђорђе М. Бакић: Његошева филозофија права, 1936.

 Преузмите документ   Кривични законик, 1936.

 Преузмите документ   Инвалидски закон са правилником за његово извршење; Законом о добровољцима; Решењем о додацима на скупоћу чланова породица ратних инвалида; Правилником о запосљавању лица заштићених Инвалидским законом; Законом о државном надзору над радом инвалидских друштава и Правилником о исплати инвалидских принадлежности 1936.

 Преузмите документ   Д. Ђорђевић и П. Соколовић: Наша краљевина, 1936.

 Преузмите документ   Др Јован Савковић: Прво рочиште у нашем грађанском парничном поступку, 1936.

 Преузмите документ   Илија Лалевић: Синтакса српскохрватскога језика за средње школе, 1936.

 Преузмите документ   Др Мехмед Беговић: Шеријатско брачно право, 1936.

 Преузмите документ   Др Илија Палазов: Задругарство у Бугарској, 1936.

 Преузмите документ   Општи кривични зборник, 1936.

 Преузмите документ   Закон о исламској верској заједници Краљевине Југославије, 1936.

 Преузмите документ   Устав исламске верске заједнице Краљевине Југославије, 1936.

 Преузмите документ   Др Чед. Марковић: Предоснова грађанског законика за Краљевину Југославију, 1936.

 Преузмите документ   Преглед издања Српске Краљевске Академије од 1886. до 1936. године, 1936.

 Преузмите документ   Др Војислав М. Вујанац: Пред судом и законом, 1936.

 Преузмите документ   Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Југославије: књига друга, 1936.


1937. година

 Преузмите документ   Др Борислав Т. Благојевић (Dr Borislav T. Blagoyevitch): Појам лица без држављанства (La notion des apatrides), 1937.

 Преузмите документ  Др Иво Политео: О потреби кодификације радног права, 1937.

 Преузмите документ  Милош М. Јовичић: Како да се у новом грађанском законику уреди правни положај ванбрачне деце?, 1937.

 Преузмите документ  Живан Ј. Ранковић: Томаш Г. Масарик: његов живот и рад, 1937.

 Преузмите документ  Деспот Остојић: Међународна организација рада, 1937.

 Преузмите документ  Др Д. Ј. Поповић: О Цинцарима: прилози питању постанка нашег грађанског друштва, 1937.

 Преузмите документ  А. А. Брусилов: Ратне успомене, 1937.

 Преузмите документ  Споменица шездесетогодишњице и освећења споменика ослобођења Ниша, 1937.

 Преузмите документ  Др Гргур Јакшић: Борба за слободу Србије 1788–1816, 1937.

 Преузмите документ  Петар Пекић: Пропаст Аустро-угарске монархије и постанак насљедних држава, 1937.

 Преузмите документ  Фердо Шишић: Југословенска мисао, 1937.

 Преузмите документ  Лазо М. Костић: Теориска статистика, 1937.

 Преузмите документ  Ернесто Лома: Аристотелово схватање економије, 1937.

 Преузмите документ  Никола Распоповић: Етажна својина: правно уређење сувласништва кућа у Краљевини Италији, 1937.

 Преузмите документ  Др Фрањо Горшић: Додатак тумачу Закона о извршењу и обезбеђењу, 1937.

 Преузмите документ  Славко Бокшан: Едисон, 1937.


1938. година

 Преузмите документ   Живојин М. Перић, професор универзитета: О значају упоредног права, 1938.

 Преузмите документ   Јован Ђ. Драгутиновић: Дипломатска и политичка историја Јужних Словена од 1833. до 1920. године, 1938.

 Преузмите документ   Др Милош Младеновић: Законик Леке Дукађина, 1938.

 Преузмите документ   Димитрије Мита Клицин: Одломци из новије политичке историје војвођанских и троједничких Срба (1902–1914), 1938.

 Преузмите документ   Др Борислав Т. Благојевић: Основи науке о држављанству, 1938.

 Преузмите документ  Јован М. Јовановић: Дипломатска историја Нове Европе 1918–1938., књига I, 1938.

 Преузмите документ  Владислав Скарић, Осман Нури-Хаџић, Никола Стојановић: Босна и Херцеговина под Аустро-Угарском управом, 1938.

 Преузмите документ  Др Димитрије Кириловић: Српски народни сабори: списи бечке Државне архиве, књига друга: 1875–1894, 1938.

 Преузмите документ  Алфред Краус: Узроци нашег пораза, 1938.

 Преузмите документ  Михаило М. Живанчевић: Југославија и федерација, 1938


1939. година

 Преузмите документ   Др Војислав М. Грол: Теорија институције Мориса Ориуа, 1939.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Милан Бартош (Milan Bartoš, professeur à la Faculté de Droit, Beograd): Криза међународног приватног права (La crise du Droit International Privé), 1939.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Данило Ј. Данић, судија Касационог суда: Поводом нових судских уредаба, 1939.

 Преузмите документ   Др Александар Соловјев: Предавања из историје словенских права, 1939.

 Преузмите документ   Јован М. Јовановић: Дипломатска историја Нове Европе 1918–1938., књига II, 1939.

 Преузмите документ   Мита Димитријевић: Ми и Хрвати: хрватско питање (1914–1939): Споразум са Хрватима, 1939.

 Преузмите документ   Др Роберт Барч: Основи права поравнања и стечајног права, 1939.

 Преузмите документ   Миливоје Поповић: Порекло и постанак Устава од 1888. године, 1939.

 Преузмите документ   Владимир Шулек: Дипломатска хисторија централних сила 1882–1915, други свезак, 1939.

 Преузмите документ   Др Лујо Бакотић: Срби у Далмацији од пада Млетачке републике до уједињења, 1939.

 Преузмите документ   Едхем Н. Булбуловић: Турци и развитак турске државе, са уводом у културну и политичку повијест ислама, 1939.

 Преузмите документ   Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918, књига тридесет прва, 1939.

 Преузмите документ   Уредба о издавању државних обвезница ратним добровољцима уместо аграрне земље; Правилник о извршењу Уредбе о издавању државних обвезница ратним добровољцима уместо аграрне земље, 1939.

 Преузмите документ   Уредба са Правилником и коментаром о начину исплате принадлежности државних платежника у мобилном и ратном стању, 1939.

 Преузмите документ   Проф. Драгомир Цветковић: Величина духа нашега народа и његово право на вођство у држави, 1939.

 Преузмите документ   Уредба о институту земаљске одбране, 1939.

 Преузмите документ   Закон о поштанско-штедном, чековном и вирманском промету у Краљевини Југославији, 1939.

 Преузмите документ   Упут за примену међународног поморског ратног права у Краљевској морнарици, 1939.

 Преузмите документ   Уредба са законском снагом о сузбијању скупоће и несавесне спекулације и остале уредбе у вези са позивима на војну дужност, 1939.

 Преузмите документ   Богдан Крекић: Раднички штрајкови 1936: објашњење правих узрока њихових појава, 193?

 Преузмите документ   Судска пракса из брачно-имовнога права, 193?

 Преузмите документ   Др Милутин Јовановић: Преуређење бановина, 193?

 Преузмите документ   Судска пракса из области брачног права и поступка у брачним парницама, 193?

 Преузмите документ   Радован Милетић: Уредба о бесплатним преносима имовине (прописи о наследним и даровним таксама) са Коментаром, 1939.

 Преузмите документ   Чеда Јовановић: Парламентаризам и живот: политичка студија, 193?

 Преузмите документ   Владислав Скарић: Старо рударско право и техника у Србији и Босни, 1939.

 Преузмите документ   Чедомир Шкекић; Жарко Поповић: Борба око насељених места, 1939.

 Преузмите документ   Правилник о заштити од ваздушних напада, четврти део, 1939.

 Преузмите документ   Правилник о заштити од ваздушних напада, 1939.

 Преузмите документ   Др Матија Белић: Правни положај жене у Хрватској и Славонији чији је брак проглашен неваљаним, 1939.

 Преузмите документ   Др Ђорђе Ж. Мирковић: Право гласа банака као држалаца стварно туђих акција, 1939.

 Преузмите документ   Пастер Валери Радо: Знаменити људи: Пастер, 1939.

 Преузмите документ   Правилник о заштити од ваздушних напада, 2. део: Хемиска служба, 1939.

 Преузмите документ   Ђорђе Ж. Мирковић: Патенти и права из њих изведена као предмети друштвених улога, 1939.

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Основи кривичног права Краљевине Југославије, 1. књига, 1939.

 Преузмите документ   Биографски лексикон: Народно представништво: Сенат: Народна скупштина, 1939.


1940. година

 Преузмите документ   Тодор Живковић: Један прилог за познавање духовних веза између Јужне Србије и Србије, 1940.

 Преузмите документ   Др Владимир Марган: Комунални проблеми војвођанских градова, 1940.

 Преузмите документ   Др Александар Соловјев, професор универзитета: Судска реформа г. 1864 у Русији (поводом 75-годишњице 3. децембра 1939), 1940.

 Преузмите документ   Dr Andrassy J.: Ново уставно уређење Хрватске, 1940.

 Преузмите документ   Др Живојин М. Перић: Предговор докторској дисертацији Радивоја В. Ћисаловића: Намесништво – Студија из упоредног уставног права, 1940.

 Преузмите документ   Др Иво Политео: Увод у радно право, 1940.

 Преузмите документ   Јован В. Дерок: Топлички устанак и оружани отпор у окупираној отаџбини 1916–1918. године, 1940.

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Оснивање Правног факултета у Србији, 1940.

 Преузмите документ   Обрад Госпавић: Основи меничног права, 1940.

 Преузмите документ   Др Васиљ Поповић: Европа и српско питање у периоду ослобођења 1804–1918, 1940.

 Преузмите документ   Правилник за подизање, употребу и одржавање свих врста особних и теретних дизалица, 1940.

 Преузмите документ   Правилник за инсталације парног, воденог и ваздушног грејања, као и проветравања зграда, 1940.

 Преузмите документ   Петар М. Стојковић Рашковић: Економија Београдске електричне централе „Снага и светлост”, 1940.

 Преузмите документ   Милан Вукасовић: Мисли, 1940.

 Преузмите документ   Mилан К. Ивановић: Царински савези и Балкан, с погледом на царински савез с Бугарском, 1940.

 Преузмите документ   Уредба о уписима стварних права на броду и односном поступку; Уредба о извршењу и обезбеђењу на броду због новчаних тражбина и о привременим наредбама у погледу брода; Уредба о устројству уписника бродова, 1940.

 Преузмите документ   Уредба о надзору парних котлова и судова под притиском, 1940.

 Преузмите документ   Уредба о изради и употреби голих и изолованих електричних водова и изолованих цеви са прибором у Краљевини Југославији, 1940.

 Преузмите документ   Проф. др Никола Жувић: Библијско-литургијске перикопе, 1940.

 Преузмите документ   Mилан П. Шарановић: По закону праотаца, 1940.

 Преузмите документ   Аранђел Т. Стојиљковић: О производњи рицинуса, 1940.

 Преузмите документ   Исправе о Хрватској Старокатоличкој Цркви, 1940.

 Преузмите документ   Др Бранислав М. Недељковић: Породица и наследство, 1940.

 Преузмите документ   Закон о Народној банци Краљевине Југославије од 17. јуна 1931. године, 1940.

 Преузмите документ   Правила војне службене преписке, 1940.

 Преузмите документ   Др Сава П. Пантелић: Политика и доктрина диригованог новца, 1940.

 Преузмите документ   Правилник о заштити од ваздушних напада, 3. део: Санитетска служба, 1940.

 Преузмите документ   Таблице уз тарифе Закона о таксама и Закона о судским таксама уколико се односе на оставинске ствари; Тарифе по Закону о судским таксама за грађанске парничне ствари, 1940.

 Преузмите документ   Др Ђорђе Ж. Мирковић: Неколико питања из области акцијског права, 1940.

 Преузмите документ   Ратибор В. Поповић: Аграрна пренасељеност Југославије, 1940.

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Италијанско ратно право, 1940.

 Преузмите документ   Душан Ђуровић: Људи са камена, 1940.

 Преузмите документ   Мома Поповић: Коста Абрашевић, његов живот, рад и идеје, 1940.

 Преузмите документ   Правилник о заштити од ваздушних напада, V део: Служба осматрања и објављивања опасности, маскирања и замрачивања, 1940.

 Преузмите документ   Упутство за становништво ради заштите од напада из ваздуха, 194?

 Преузмите документ   Др Видан О. Благојевић: Неколико напомена по питању грађанске одговорности поводом једне судске одлуке, 1940.

 Преузмите документ   Именик адвоката и адвокатских приправника Адвокатске коморе у Новом Саду, 1940.

 Преузмите документ   Драгољуб Јовановић: Учитељи енергије, књига прва, 1940.

 Преузмите документ   Георг Јелинек: Борба старог с новим правом, 1940.

 Преузмите документ   Др Ђорђе Ж. Мирковић: Правна природа правила трговачких друштава, 1940.

 Преузмите документ   Др Новица Краљевић: Предмет и смисао права, 1940.

 Преузмите документ   Правило о попуњавању војне силе пописном стоком и преносним средствима, 1940.

 Преузмите документ   Никола Радојчић: Српски државни сабори у средњем веку, 1940.


1941. година

 Преузмите документ   Уредбе о бановини Хрватској, 1941.

 Преузмите документ   Др Славко Стојковић: Енциклопедија права, 1941.

 Преузмите документ   Задужбине и фондови Београдског универзитета, 1941.

 Преузмите документ   Уредба о државном рачуноводству, 1941.

 Преузмите документ   Алија О. Силајџић: Тестамент у шериатском праву, 1941.

 Преузмите документ   Збирка прописа о службеничким односима и исплати принадлежности државних платежника, 1941.

 Преузмите документ   Драгомир В. Церовић: Међународно право у средњем веку, 1941.

 Преузмите документ   Каталог књига сопственог издања, 1941.

 Преузмите документ   Анатолије Мариенгоф: Роман без лажи – књига о Јесењину, 1941.

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Основни проблеми Кривичног и Грађанског процесног права (поступка), 1941.

 Преузмите документ   Др Ђорђе Тасић: Увод у правне науке, 1941.

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Основи кривичног права Краљевине Југославије: општи део, прва књига, 1941.

 Преузмите документ   Правнички годишњак (рочишник, тарифе, законодавство и свеукупни шематизам власти и јавних установа), 1941.


1944. година

 Преузмите документ   Саопштења бр. 1–6 о злочинима италијанских и немачких окупатора, 1944.


б.г.

 Преузмите документ   Закон о уређењу аграрних одношаја у новоослобођеним пределима, б.г.

 Преузмите документ   Чедомиљ Мијатовић: Наука о државном газдинству са додатком, б.г.

 Преузмите документ   Правила Удружења државних служитеља у Краљевини Србији, б.г.

 Преузмите документ   Закон о акционарским друштвима са изменама и допунама од 17. новембра 1898. год, б.г.

 Преузмите документ   Казнени закон о злочинствима и преступцима за Босну и Херцеговину, б.г.

 Преузмите документ   Закон о одцјепљивању балталика и мере, б.г.

 Преузмите документ   Др Никола Игњатовић: Закон о формалним захтевима тестамента, уговора о наслеђивању и даровања за случај смрти и односна судска пракса, б.г.

 

Контакт: Смиља Богдановић
начелник Одељењa за информационо-документационе и библиотечке послове
Телефон: +381 11 363 16 20
+381 11 361 62 96
+381 11 363 11 04
e-mail: smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs

biblioteka@uzzpro.gov.rs

 

 

 Библиотека

 Врх стране
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа